Bohatý citový život klarinetu. Anna Paulová v Anežském klášteře

Kristina Fialová, Martin Kasík a Anna Paulová. Foto: Petr Dyrc

Večery komorního cyklu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Obrazy a hudba pokaždé spolehlivě naplní sál kláštera svaté Anežky České. Propojení výtvarného umění a hudby přitahuje návštěvníky, kteří jsou svědky soustředěných výkonů, promyšlené dramaturgie i zasvěcené přednášky k obrazu, jehož prosvětlenou reprodukci mají před očima. Ve čtvrtek 29. února se na pódiu Anežského kláštera sešli k provedení celkem odvážného programu klarinetistka Anna Paulová, violistka Kristina Fialová a klavírista Martin Kasík. Zazněly skladby Rebeccy Clarke, Bohuslava Martinů, Karla Husy a Wolfganga Amadea Mozarta. Poutavě přednesený výklad historičky umění Moniky Švec Sybolové o obrazu Františka Kupky Klávesy piana. Jezero (1909) návštěvníky nenásilně převedl z oblasti moderního výtvarného umění k hudbě 20. století. Obraz, v němž již autor pracuje s abstrakcí a vertikalitou, se ještě vztahuje ke starším předchůdcům, například Claudeu Monetovi, ale není rozervaný, naopak působí jako plynulá cesta od tradičního k modernímu.

A tak působila i hudební dramaturgie večera, přestože v opačném gardu. Výběr i pořadí skladeb bylo dílem dramaturga FOKu Martina Rudovského, který s citlivou jasnozřivostí navnadil posluchače jemnou a konejšivou Rebeccou Clarke, pokračoval zralým mnohovrstevnatým Martinů, srozumitelným moderním jazykem Karla Husy a vše vypointoval klasikem Wolfgangem Amadeem Mozartem.

Kristina Fialová, Martin Kasík a Anna Paulová. Foto: Petr Dyrc
Martin Kasík a Anna Paulová. Foto: Petr Dyrc

Preludium, allegro a pastorale pro violu a klarinet Rebeccy Clarke z roku 1942 zaujalo krásnou zvukovou barevností obou nástrojů. Tři části skladby jsou náladou odlišné, přesto po vyposlechnutí přetrvává pocit klidu, kontemplativnosti, křehkosti zabarvené vnitřním vzrušením. Violistka Kristina Fialová i klarinetistka Anna Paulová vyjádřily všechny tyto odstíny s jistotou, grácií a dokonalou znalostí všech podrobností skladby. Obě ji totiž v roce 2021 nahrály na profilové CD Kristiny Fialové Lady Viola. Preludium v jejich podání vyznělo až očistně, citový motiv v klarinetu budil pohnutí, po připojení violy se pocity posluchačů ještě prohloubily. Křepčí Allegro přineslo veselejší prvky, zajímavou rytmizaci i nároky na vzájemnou souhru. Přebírání témat, hra unisono, „výkřiky“ klarinetu a kultivovaná hra obou hudebnic zanechaly v posluchačích příznivý dojem. Jímavé violové sólo Pastorale zahrála Kristina Fialová okouzlujícím způsobem a s obdivuhodnou dynamikou, klarinetistka navázala a obě prováděly posluchače vlnami vzedmutí a ztišení. Hráčky prokázaly takové technické i výrazové mistrovství, že Clarke zůstala pro mnohé nezapomenutelnou položkou programu. 

Kristina Fialová. Foto: Petr Dyrc
Anna Paulová. Foto: Petr Dyrc

„Klarinet má nejbohatší citový život ze všech dechových nástrojů,“ řekl Viktor Kalabis a to Anna Paulová prokázala v Sonatině pro klarinet a klavír Bohuslava Martinů z roku 1956. Je to jediná práce Martinů pro sólový klarinet s doprovodem klavíru a ve světě nejhranější česká skladba 20. století. Interpretka je s hudbou Martinů srostlá, je jí velmi blízká. Klarinetista v ní předvede jak svoji technickou, tak výrazovou vyspělost. Je plná tanečních i pochodových rytmů a virtuózních běhů. Lyrická ohlížení za vlastí a mládím střídají vtipné, hravé, radostné pasáže, inspirované jazzem i francouzskou zkušeností. Anna Paulová s Martinem Kasíkem jsou skvěle sehraná dvojice, která ctí každou pauzu, přesně nastupuje, v dynamice a výrazu působí jednotně, zkrátka výborně si spolu rozumějí. Cítí vzrůstající napětí, zpěvnost i hravost různých míst skladby, vypjaté tempové pasáže hrají přirozené, lehce. Oba zaslouží absolutorium.

Foto: Petr Dyrc

Jakými širokými technickými možnostmi klarinet disponuje, ukázala Anna Paulová také ve Třech studií pro klarinet sólo Karla Husy. Skladba vznikla pro 60. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro v roce 2008 a je věnována Jiřímu Hlaváčovi, klarinetistovi a profesoru pražské HAMU, u něhož studovala i Anna Paulová, která s ním nadále spolupracuje v doktorském studiu. Skladbu Anna Paulová popsala v rozhovoru pro Harmonii: „Velmi mě zaujalo, jak Karel Husa využívá nových technických a výrazových možností klarinetu, jako je například breath tone, reedy tone nebo natural tone. Přestože je každá jeho skladba jiná, nezapře svůj smysl pro stavbu a inspiraci ptačím zpěvem a moravským folklorem.“ Klarinetistka zahrála Husovu kompozici doslova dechberoucím způsobem – dech však sebrala posluchačům, nikoli sobě. Technicky a intonačně bezchybný výkon ozvláštnila jakoby samozřejmě zahranými glissando, trylky, skoky z hlubokých do vysokých tónů, specifickou tvorbou tónů – jejich odsekáváním, kvílením, brumláním… Zmínit je třeba schopnost hráčky vytvářet jemné dynamické odstíny, nádherná byla její pianissima v hluboké poloze. Při poslechu hry Anny Paulové jste slyšeli dialog v podání jednoho hráče na jeden nástroj.

Jak večer plynul s hudbou 20. století a kulminoval skladbou Karla Husy, zdálo se, že zařazení Tria Es dur K 498 „Kegelstatt“ Wolfganga Amadea Mozarta je trochu mimo zacílení dramaturgie. Opak byl však pravdou, Mozart se hodí zkrátka ke všemu! (Nebo alespoň k dobrým zajímavým skladbám.) Byl tečkou dramaturgickou i interpretační, Anna Paulová, Kristina Fialová i Martin Kasík se jakoby lehce vznášeli v Mozartových melodiích, poradili si i s množstvím repetic ve druhé větě, které při průběžném opakování zněly nově a zajímavě. Zaujala stylovost provedení, libá souhra a přednosti jednotlivých hráčů – Martin Kasík vykouzlí i na malém prostoru zářivý skvost, Kristina Fialová zaujme krásným plným zvukem a Anna Paulová lehkostí a pohyblivostí tónu.

Večer, který byl náročný především pro klarinetistku, jež bez přestávky a s velkým nasazením odehrála všechny čtyři skladby, ukončil přídavek – první ze Dvou písní Johannesa Brahmse. Melancholicky vážnou, ale s půvabem, který jí dodali všichni tři interpreti. 

Kristina Fialová, Martin Kasík a Anna Paulová. Foto: Petr Dyrc
Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější