pondělí, 4. červen 2018

Barokní zastavení s Ensemble Lux et Umbrae na Hukvaldech

Napsal(a) 

 , foto Svatopluk Lév foto: Svatopluk Lév

Ensemble Lux et Umbrae vystoupil na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka. Ansámbl vznikl v roce 2014 a u jeho zrodu stáli Robert Crowe, Michael Eberth a Sigrun Richter. Doménou ansámblu je interpretace hudby 16. – 19. století. Program přinesl očekávanou kombinaci známějších barokních kompozic se skladbami, které zaznívají jen zcela výjimečně. Ensemble Lux et Umbrae vystoupil s hostující sopranistkou Annette Fischer pro nepřízeň počasí v sále hukvaldské základní školy.

Ansámblů specializujících se na starou hudbu je v době retro návratů přehršel. Absolutním kánonem je u těchto těles historicky poučená interpretace a hra na odpovídající dobové nebo s tímto zřetelem zkonstruované nástroje. V tomto duchu bylo setkání s Ensemble Lux et Umbrae naprosto v pořádku.

Program, rozdělený přestávkou na dvě zhruba padesátiminutové poloviny, byl složen z vokálních a instrumentálních čísel. V první půli zaujal milostný duet Pur ti miro z poslední dokončené opery Korunovace Poppey Claudia Monteverdiho. Z počátku mírně nevýrazný dynamický projev kontratenoristy Crowa postupně nabíral na technické a výrazové brilanci a v celkovém ohledu patřil k největším přednostem koncertu. Nejsilnějším momentem byl téměř dvacetiminutový Hymnus o Adamovi a Evě Johanna Ernsta Galliarda, který upoutal dramatickou prokomponovaností a taneční svěžestí recitativů, árií i duet.

 , foto Svatopluk Lév foto: Svatopluk Lév

Zajímavá byla i sólová instrumentální čísla, v kterých se jako první představila loutnistka Sigrun Richter. Gagliarda a harmonicky nesmírně invenční Toccata Giovanni Kapsbergera zaujaly pružnou výstavbou frází a sofistikovanou měkkostí tónu, hře loutnistky však místy chyběl suverénní technický nadhled. Brilantní výstavbou a stylovou poučeností (perfektně cítěná flamencová rytmizace v sonátě Domenica Scarlattiho!) zaujal přednes cembalisty Michaela Ebertha, byť i jeho hru provázela drobná technická zaváhání.

V druhé polovině programu se poměr zajímavosti vokálně-instrumentálního a vokálního prvku vyvážil. Zaujala mne transkripce vybraných árií z opery Rinaldo Georga Friedricha Händela pro sólové cembalo, stejně jako další árie a dueta skvělého Crowa a emotivní Fischer.

Malé zastavení si zaslouží akustické parametry ansámblu. Zvukový soulad, pramenící z dynamické vyváženosti loutny, barokní kytary a cembala, byl ohlídán optimálním prostorovým rozmístěním obou nástrojů. Výsledný vjem byl konkrétní v pianissimech, gradačních i dynamicky kontrastních plochách. Interpretace byla kompaktní, výrazově sjednocená a vesměs dobře sehraná (s jednou výhradou k rytmicky nepřesné barokní kytaře).

Musím ocenit také sál, který je součástí hukvaldské základní školy Leoše Janáčka. Jeho akustika je výborně technicky vyřešená a neznám při podobné instituci sál obdobné úrovně. Celkový dojem z vystoupení Ensemble Lux et Umbrae je převážně pozitivní. Přesto bych očekával interpretačně jiskřivější, agilnější podání a brilantnější ztvárnění instrumentálních pasáží. Koncert splnil očekávání, byť k dokonalosti pár věcí chybělo.

Milan Bátor

Profesí hudební pedagog, teoretik a kytarista, vystudoval Janáčkovu konzervatoř a Ostravskou univerzitu v Ostravě. Pochází z umělecké rodiny: bratr David je uznávaným básníkem, teta Božena Klímová patřila k výrazným polistopadovým spisovatelkám, známá byla i přátelstvím s australským prozaikem Alanem Marshallem (Už zase skáču přes kaluže). Zájem o klasickou hudbu jej provází od dětství. Je vášnivým sběratelem a posluchačem nahrávek klasické, jazzové a rockové hudby na nejrůznějších nosičích, jako hudební publicista dosud napsal několik stovek textů uveřejněných v různých českých i zahraničních médiích. Od roku 2017 spolupracuje s Českým rozhlasem Ostrava a Českým rozhlasem Vltava na tvorbě hudebních pořadů. Svůj bytostně existenciální zájem o hudbu ve všech jejích podobách vyvažuje aktivním hraním v komorních uskupeních a kapelách.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.