Barokní podvečery zahájily bravurně

Značně rozdílná trojice autorů – Bach, Jiránek a Avison – poskytla repertoár prvnímu baroknímu podvečeru, které soubor Collegium Marianum nabízí v prostorách Týnské školy již desátým rokem. Koncert zahájila známá Bachova kantáta Ich habe genug (BWV 82) ve verzi pro soprán, traverso, smyčce a basso continuo. Interpreti nezůstali Bachovu mistrovskému dílu nic dlužni, jednotlivá témata, protihlasy a rétorické figury byly výborně pointovány, rozhovor všech nástrojů a sopránu plynul neobyčejně elegantně (nehledě na všechna úskalí partů, včetně pro soprán a flétnu málo vděčných spodních poloh) a s patřičnou naléhavostí duchovního textu.

Postavit vedle J. S. Bacha neznámého Josefa Jiránka bylo dramaturgicky odvážným krokem, který se však vyplatil. Zkušenější posluchač sice brzy pochopil, že melodická i strukturální invence tohoto českého skladatele doby Bachovy je zcela jiné kategorie, jeho Flétnový koncert G dur ale přesto nabízí kvalitní, na vivaldiovském modelu postavenou kompozici. Krajní věty více prozrazují obeznámení s prosazujícím se galantním stylem, všechny pak poskytují flétnistovi efektní a po dozdobení volající part, čehož sólistka večera – Jana Semerádová – nápaditě využila. Novodobá premiéra tak slavila zasloužený úspěch. Překvapení nabídl i v střední Evropě málo hraný Charles Avison. Jeho koncert nezapře filiace k Geminianimu, potažmo ke Corellimu, a proto i prostor pro sólové housle je zde skromnější. Co chybí na sólových pasážích, je ale vynahrazeno celkově rozmanitým melodickým materiálem. Lenka Koubková-Torgersen dobře odstínila všechny čtyři věty a vedla celý ansámbl k bravurnímu výkonu. Večer zakončila Bachova italská kantáta Non sa che sia dolore (BWV 209). Podobně jako v úvodní skladbě, i zde Hana Blažíková zpívala Bachův obtížný part s úchvatnou samozřejmostí a prostou radostí z krásné hudby a její líbezný něžný soprán se výtečně pojil se zvukem barokní flétny. Pomineme-li až příliš energický úvodní takty předehry, které nedaly vyznít všem tónům, nelze souboru Collegium Marianum než gratulovat a poděkovat za nevšední hudební zážitek.

Sdílet článek: