úterý, 30. září 2003

Bambini a soudobá hudba

Napsal(a) 

Koncert sboru Bambini di Praga na Pražském jaru přinesl setkání se soudobou českou hudbou ve všech sedmi částech programu. Nebývale náročný program přednesly Bambini s lehkostí a s neskrývaným interpretačním zájmem. Vyzvednout musím i zajímavé a krásné texty, které si skladatelé vybrali. Hned v první skladbě Květ z ráje Lukáše Matouška se zaskvěla poezie Jaroslava Seiferta, a to nejen ve vokálu sboru, ale také v mluveném slově recitátora (Alois Švehlík ). Prolínání slova mluveného a zpívaného na principu melodramu dalo skladbě kontrast a vnitřní gradaci. Letnice Ilji Hurníka, kde se uplatnili kromě sboru i flétna, smyčcové trio a klavír, jsou komponovány na lidové a biblické texty. V tvůrčí koncepci skladatele je tato komorní kantáta třetí v pořadí (vánoční a velikonoční), v nichž se střídáním textů latinských a lidových mísí dvě roviny obsahové i hudební. Vysoce akcentované soprány v jásavém Aleluja, rytmicky pregnantní partie s lidovými texty a prokomponované celky s nepřevažujícím doprovodem tvoří dominanty díla, v němž zpěvnost a srozumitelná hudebnost skladatele převažují. Dílo Jana Hanuše Hrst orlích per pro recitaci, kytaru, soprán a baryton vyznělo jako působivý melodramatický útvar (recitace Přemysl Rut ), v němž je vokální složka hladivým ozvučením přednášených slov. Tres cantus studiosorum pro dívčí sbor a smyčcový orchestr Zdeňka Lukáše na středověkou studentskou poezii vygradovalo závěr programu v rozjásaném duchu lehkosti melodických zpěvních partů a zahustilo zvukové kombinace dětského sboru s různým doprovodem. Přesto si nechávám nakonec tři sborová dílka a cappella, které Bambini di Praga provedly: Etudy pro Bambini Martina Smolky, Pět lidových písní Marka Kopelenta a Uspávanky Miloslava Ištvana. Nejenže na nich nejjasněji vyznělo opravdu obdivuhodné mistrovství sboru samotného, ale byly to skladby mimořádně zajímavé. Kopelentovy úpravy lidových písní by skoro mohly svého tvůrce co do hudebního jazyka zapřít, neboť v nich v prvé řadě ponechal prostor čisté písni (ukázaly se skvěle disponované sólistky sboru). Smolkovy Etudy, vytvořené pro Bambini a počítající se schopnostmi utvářet a modifikovat zvuk i s precizností rytmickou, daly sboru příležitost se předvést vše, co umí a Bambini toho brilantně využily (včetně ojedinělého výkonu sólistky). Za interpretační vrchol programu považuji provedení Uspávanek Miloslava Ištvana na překrásný text Jana Skácela. Neobvykle obtížná pětidílná skladba, vytvořená a dedikovaná sboru Bambini di Praga, přináší interpretační těžkosti, se kterými by si ne každý soubor poradil. Skladatel, jenž pro dětský sbor komponoval zcela ojediněle, zde užil pasáží polyrytmických i polymelodických a předpokládal technickou vyspělost, s níž se u Bambin setkal. Celým programem Bambini di Praga prokazovaly, že jsou sbor výjimečných kvalit a ojedinělých možností.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.