XXV. Valtice

Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích se stala již tradiční součástí kulturního života v České republice, bez které si řada lidí neumí své léto ani představit. „Valtice“ se staly vyhledávanou destinací pro milovníky hudby, kteří sem jezdí aktivně trávit dovolenou, a to často i s celou rodinou a dětmi.  Jezdí sem ovšem především studenti hudby, kteří se připravují na profesionální kariéru. Byť se řada z nich nebude specializovat na historickou interpretaci, jejich nabyté zkušenosti nezůstanou nevyužity nejen proto, že se dnešní profesionální hudebník bez znalosti stylového provádění repertoáru před rokem 1800 již neobejde, ale rozdílný přístup k nástroji či zpěvu jako takovému je nedocenitelnou zkušeností i pro interpretaci pozdějších stylových období.

Letošní pětadvacátý ročník přinesl opět příležitost setkat se s řadou zahraničních i českých lektorů. Vůbec poprvé bylo letos ve Valticích možné studovat s Julie Hassler z Francie. V její třídě se učil sólový zpěv, ale též základy italské a francouzské barokní ornamentiky. Tyto semináře měly oproti samostudiu historických pojednání tu výhodu, že si člověk mohl pod vedením lektorky ornamentaci okamžitě vyzkoušet a propojit teoretické znalosti s praxí, což ocenili nejenom účastní zpěváci, ale i instrumentalisté.

Diana Scrivener

Na kurzech je snaha rozšiřovat spektrum historických dechových nástrojů. Małgorzata Józefowska z Polska učila barokní hoboj a její třída byla zcela plná. Sólové zobcové flétny vedl Gábor Prehoffer , příčnou flétnu Martina Bernášková . Bohužel, třída klasicistního klarinetu a basetového rohu Róberta Šebesty byla pro nedostatek zájmu zrušena. Doufejme, že se v příštích letech uskuteční, protože specialistů na tyto nástroje je ve středoevropském prostoru nedostatek.

Na své si přišli i milovníci historického tance. Vyučoval se renesanční tanec pod vedením Diany Scrivener z Anglie, tancům 16. a 17. století Dorothée Wortelboer z Holandska, třídu pokročilých v barokním tanci pak vedl František Dofek .

Lorenzo Charoy , který vede třídu barokního herectví, je vždy zárukou něčeho originálního a nečekaného. Výsledkem letošní třídy bylo experimentální pasticcio, složené z fragmentů Racinovy tragédie Andromaque , Moliérova Dona Juana a sekvence vybraných barokních árií. Studenti této třídy pracovali zejména na výrazových prostředcích barokního přednesu, gestice a schopnosti jednat jako jednotné těleso v rámci dramatického chóru.

Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích

Třída středověké hudby Coriny Marti byla jednou z těch zkušeností, které zcela rozšiřují běžné hudební obzory. Jak lektorka sama podotýkala, nejednalo se o třídu středověkých populárních písní v nejrůznějších aranžmá, s čímž se dnes lze setkat nejčastěji, ale hudbu tehdejších vyšších uměleckých kruhů, především však o instrumentální kusy pro dechové a klávesové nástroje z Kodexu Faenza a Buxheimer Orgelbuch .

Ke stálicím valtických kurzů patří zejména orchestr pod vedením Marka Štryncla a vokální ansámbly a sbory Roberta Huga . Ansámblové třídy Poppy Holden a Lukáše Vendla byly letos věnované madrigalové tvorbě. Kromě Julie Hassler vyučovali solový zpěv Irena Troupová a Poppy Holden . Na housle učil Gunar Letzbor a cembalo Alena Hönigová . Nemohly chybět třídy Irmtraud Hubatschek na barokní violoncello, Miloslava Študenta na loutnu a barokní kytaru. Velké oblíbenosti se po řadu let těší třída renesanční loutny Briana Wrighta . Gregoriánskému chorálu se věnoval Jiří Hodina , kancionálové tvorbě Michael Pospíšil . Za zmínku též stojí kurs violy da gamba Michaela a Marie Brüssingových , který je stále již řadu let jediným pravidelným letním kursem tohoto nástroje a gambových konsortů v Česku. Přeplněná třída svědčila o skutečném mezinárodním zájmu o tento nástroj a jeho repertoár.

Irena Troupová

Letní školu opět doprovázela řada koncertů. Na prvním z nich měli účastníci možnost vyslechnout Händelova kompletního, téměř neškrtaného Mesiáše , realizovaného Capellou Regia a pěvecký sborem Canticorum jubilo pod vedením Roberta Huga ve farním kostele. Působivým zážitkem byl koncert na romantické umělé zřícenině Janohrad. Působivý výkon podala obzvláště Irena Troupová , Corina Marti , Alena Hönigová , Małgorzata Józefowska , Robert Hugo a obzvláštním zpestřením byl živý výstup Michala Pospíšila s písněmi o smrti z českých barokních kancionálů. Koncert „Moravští symfonikové“ souboru Musica figuralis pod vedením Marka Čermáka představil téměř neznámá instrumentální díla skladatelů Josefa Neumanna a Karla z Dittersdorfu. Soubor přednesl skladby s neobyčejnou energií a originalitou v interpretaci, v jaké je možné hudební díla klasicismu slyšet zřídka. Výsledky práce studentů a jejich pedagogů byly předvedeny na dvou závěrečných přehlídkách, a to v zámecké konírně a farním kostele.

V dnešní době je již zbytečné zpochybňovat či naopak opravňovat smysl tzv. historicky poučeného zpěvu či hry na historické nástroje. Tato praxe se stala za posledních pár desítek let samozřejmostí a Mezinárodní letní škola staré hudby se již 25 let podílí nejen na tom, aby tomu samozřejmé bylo, ale aby tato praxe nezůstávala v Čechách pozadu za evropskými trendy v okruhu staré hudby. Mimo tříbení hudebních, tanečních a jiných schopností, jsou Valtické kurzy v neposlední řadě setkáním lidí různého zaměření, které vytváří trvalé osobní a profesionální vztahy na domácí i mezinárodní úrovni.

Sdílet článek: