Rodné město Rudolfu Firkušnému

Od roku 2008 město Napajedla pořádá každoročně v listopadu Festival Rudolfa Firkušného. V letošním roce se uskutečnil ve dnech 13. – 15. 11. 2015 již osmý ročník. Po tři dny se zde konaly koncerty významných českých i zahraničních umělců i mladých talentovaných interpretů. Na koncertech jsme mohli obdivovat umění i dvou bývalých žáků Rudolfa Firkušného ze slavné Juilliard School v New Yorku, Carlo Granteho a Annlynn Miller. Vystoupila zde také flétnistka Clara Nováková, působící nyní v Číně, s cembalistkou Monikou Knoblochovou, České trio, Janáčkovo kvarteto, Jan Jiraský, Wihanovo kvarteto, Miroslav Petráš a řada dalších umělců. Koncerty se konají v budově ZUŠ Rudolfa Firkušného v sále, který nese rovněž jméno tohoto umělce. Publikum se sem sjíždí z širokého okolí a zájem o koncerty je mimořádný.

Camerata Cremsiriensis, foto archiv festivalu

I po společenské stránce je festival na vysoké úrovni Je zahajován přivítáním hostů na radnici paní starostkou města Irenou Brabcovou, po koncertech je obecenstvo pozváno k přátelskému setkání s občerstvením, jeden ročník byl obohacen vernisáží výstavy o Rudolfu Firkušnému, několika ročníků se účastnila dcera Mistra Firkušného Veronika, jeden ročník navštívil také syn Igor a vnučka Silvie. Takový přístup ke kultuře by mohlo Napajedlům závidět i mnohé daleko větší město. Vše vždy závisí na osobnostech, které takové kulturní akce prosazují. V Napajedlech je to především paní starostka Irena Brabcová spolu s ředitelkou ZUŠ R. Firkušného Lenkou Hanáčkovou a Zdeňkem Hubáčkem, kteří jsou hlavními členy týmu, který celou akci připravuje. Nedávno jsem dostala dopis od Veroniky Firkušné, ze kterého vyjímám: „Paní starostka je úžasná osoba a mám pocit, že to v tomto období nemá snadné. Jsem jí hrozně vděčná za všechno, co se jí podařilo uskutečnit – vím, že myslí na budoucnost a snaží se zavést festival do Napajedelských tradic do té míry, že by pokračoval i potom, kdy ona přestane být starostkou. Doufám, že se jí to podaří. Udržovat kulturní aktivity není nikde už lehké.“

Jsem častým hostem Napajedelského festivalu  a věřím, že se tento vysoce kulturní počin podaří městu nadále zachovat. Má k tomu veškeré podmínky –  Základní uměleckou školu prokazující výborné výsledky, která vychovává nejen nadějné interprety, ale i budoucí návštěvníky kulturních akcí, až po nadšené dobrovolné pracovníky, bez kterých by se žádná kulturní akce nemohla prosadit.

(Autorka je emeritní rektorkou Janáčkovy akademie múzických umění.)

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější