Ohlédnutí za 50. ročníkem Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů Litomyšl

Do Litomyšle letos v červenci na 11 dní přijelo celkem 145 účastníků mezinárodních hudebních interpretačních kurzů, které spojila účast na již tradiční letní vzdělávací akci doprovázené cyklem komorních koncertů lektorů, hostujících umělců a studentů. Závěrečným slavnostním koncertem ve Smetanově domě s radostným názvem HU-HU (Humor v hudbě) se uzavřelo půlstoletí této záslužné letní kulturní aktivity, které se za dobu existence kurzů zúčastnily tisíce studentů všech věkových kategorií, z nichž vyrostli jak význační profesionální a světově uznávaní hudebníci, tak hudebně vzdělaní amatéři, pro které byla účast na těchto kurzech pramenem inspirace a nadhledu pro jejich osobní i profesní rozvoj.

Během dvou intenzivních týdnů měli účastníci kurzů příležitost setkávat se s celkem šestnácti vynikajícími pedagogy, rozvíjet své hráčské dovednosti, navštěvovat lekce ostatních účastníků, vytvořit komorní soubor, hrát v orchestru, zpívat ve sboru, účinkovat na koncertech a navštěvovat koncerty lektorů či hostujících profesionálů. V neposlední řadě měli příležitost navázat přátelství a spolupráci s ostatními talentovanými hudebníky v překrásném prostředí malebné Litomyšle, města s bohatou historií a kulturním dědictvím, které je ideálním inspirativním místem pro pořádání letních hudebních kurzů.

, foto Jakub Nekvasil

Lektorskou výzvu věnovat svůj čas o letních prázdninách studentům z řad neprofesionálů i budoucích profesionálů během 50. ročníku litomyšlských kurzů přijali za houslovou sekci Ivan Štraus, legendární profesor pražské HAMU, Leoš Čepický, profesor a vedoucí smyčcového oddělení HAMU, Michaela Štrausová, zkušená lektorka nejmladších houslistů působící na The International School of Music and Fine Arts Prague a Čeněk Pavlík, člen význačného Guarneri Tria Prague. Klavírní oddělení vedli František Malý, profesor pražské HAMU a Miroslav Sekera, klavírista světového formátu a pedagog HAMU. Violistům se intenzivně věnoval Jan Pěruška, profesor pražské HAMU. Studenti violoncella měli příležitost studovat u Michala Kaňky, vyhledávaného pedagoga HAMU, Marka Jerie, vysokoškolského profesora, který působil v Lucernu ve Švýcarsku a u Jana Zemena, pedagoga Pardubické konzervatoře. Kontrabasovou třídu vedl Petr Ries, dlouholetý člen České filharmonie a člen Pražských komorních sólistů, flétnovou třídu vedla Magdalena Bílková-Tůmová, pedagog ZUŠ Šimáčkova Praha a laureátka soutěže Pražské jaro. Vedení orchestru bylo svěřeno do rukou Bohuslava Mimry, dirigenta Komorního orchestru Jaroslava Kociana a sborový zpěv vedla Jana Mimrová, mladá dirigentka, varhanice a sbormistryně. Nepostradatelnými klavíristkami, které obětavě doprovázely malé i zkušenější účastníky byly Ludmila Čermáková, pedagog HAMU Praha, a Jana Vychodilová, pedagog HAMU Praha. Na vedení komorních uskupení se podíleli všichni oslovení lektoři.

, foto Jakub Nekvasil

Jubilejní padesátý ročník kurzů nabídl účastníkům i široké veřejnosti v Litomyšli cyklus devíti komorních koncertů lektorů a hostů z řad profesionálních umělců. Mezi účinkujícími nechybělo slavné Guarneri Trio Prague, Kalliopé Trio Prague, flétnový soubor Magistri, Komorní orchestr Jaroslava Kociana a mladý houslový virtuos Daniel Matejča s klavíristou Danielem Bourou.

U příležitosti 50. ročníku Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů také vzniká dokument v produkci Music Spires a tvůrčího týmu Jakuba Nekvasila a Dominika Kučery.

Letošní 50. ročník Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2023 byl výjimečný nejen svým jubileem. Posledních 36 ročníků byla organizátorkou a duší těchto kurzů paní Eva Štrausová, která se nejvíce zasloužila o dnešní podobu interpretačních kurzů jako místa setkávání, inspirace a kvalitního hudebního i kulturního vzdělávání dostupného a otevřeného všem zájemcům. Právě proto se účastníci těchto kurzů s radostí vrací a každoročně jich přibývá. Evě Štrausové patří právem velký dík za tuto záslužnou a společností nedocenitelnou činnost, která představuje cenný přínos pro hudební vzdělání v České republice. Organizaci nadcházejícího 51. ročníku kurzů předala do rukou nového týmu, ve kterém bude působit jako laskavý rádce.

Příští ročník Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2024 se bude konat od 8. do 19. 7. 2024.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější