čtvrtek, 25. květen 2017

Obrázky ze života krumlovské ZUŠky aneb o báječném soužití s okolním světem a nejen o něm

Napsal(a) 

Návštěva krajské výstavy výtvarných oborů ZUŠ ČR Oči dokořán v Třeboni Návštěva krajské výstavy výtvarných oborů ZUŠ ČR Oči dokořán v Třeboni

…jsme škola, která díky své tradici i tvůrčímu ovzduší zanechává trvalou stopu v životech absolventů, jejich blízkých i v historii města.

Motto českokrumlovské základní umělecké školy, jež přišlo na svět při týmovém vytváření školního vzdělávacího programu vyjadřuje přání nás všech pedagogů, ale mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že platí…

Jmenuji se Alena Švepešová, narodila jsem se a stále žiju v Českém Krumlově. Sedmnáctým rokem působím spolu s Pavlem Havlíkem ve vedení krumlovské ZUŠky. Spolu s našimi kolegy se snažíme utvářet a rozvíjet kvalitu této školy, jež má velmi bohatou a dlouhou historii, snažíme se dělat dobré jméno českému základnímu uměleckému vzdělávání. Hudební škola velmi ovlivnila můj život. Začala jsem docházet na hodiny klavíru a hudební nauky do LŠU ve druhé třídě. Přála jsem si umět zahrát Clementiho Sonatinu, kterou denně cvičila Majda na piano v patře nad námi (…noty se sonatinami jsem vítězoslavně objevila až na zájezdu s vysokoškolským sborem v Berlíně). Jakmile jsem se naučila trochu hrát, už jsem doma listovala starými zpěvníčky a vyhrávala krásné melodie sokolských, národních, ruských a jiných písniček. Měla jsem záhy fůru vzorů k obdivování. V mém prvním krajském kole v prosluněném Písku jsem žasla, jak báječně se dá na klavír hrát! Učaroval mi malý kluk Tomáš Tvaroch se svou vysokou učitelkou s bohatými vlnitými dlouhými vlasy Marií Kotrčovou – ani mne nenapadlo, že budu jednou učit po jejím boku. Na školních besídkách jsem obdivovala Olgu, která se při procítěném hraní obdivuhodně kroutila a zdvíhala ramena, Renata zase měla dlouhé prsty a hrála těžké skladby. Obzvláště ráda jsem nacvičovala Bachovo Air ve školním smyčcovém orchestru pod vedením Dr. Balíka. Byla tu prima parta. U pana Podholy jsem šťastně usedala za klavír v hodinách komorní hry s klarinetistou Láďou Hrabětem a flétnistkami, doprovázela jsem nezbedné trumpeťáky, flétnistky a dělala stojky a hvězdy před lavicemi při hudební nauce, jakmile pan učitel odběhl ze třídy. Vzpomínám si později, jak mne uchvátila hudba z Beethovenovy Sonáty f moll, kterou jsme při nauce poslouchali a jak jsem se rychle snažila si kousíček té krásné hudby zapsat do not. Moc ráda jsem jezdila s hudebkou na operní představení do Jihočeského divadla například na Figarovu svatbu, Dona Giovanniho, Čerta a Káču, Prodanou nevěstu, Carmen... Dodnes mám melodie i některé scény v uších. A co teprve báječné zájezdy! Vzpomínám na hebké tóny vyluzované z klarinetu německé vítězky Concertina Praga, které hrála se zavřenýma očima v pražském Rudolfinu, na malou Japonečku v bílých šatech za klavírem v Chlumu u Třeboně a ruského klavíristu v Trhových Svinech, jimž se linula zpod prstů krásná Bachova hudba. Bavilo mne chodit na koncerty učitelů LŠU do vlastivědného muzea, vzpomínám na svůj improvizační pokus na besedě s Petrem Ebenem, na fantastický koncert Valentiny Kameníkové v Maškarním sále, jež byla od té doby mým idolem. Díky mé učitelce v LŠU Marii Maňhalové, která mne dovedla až ke zkouškám na vysokou školu, a díky celé krumlovské „lidušce“ jsem propadla hudbě nadobro. Kolik báječných, hodnotných a nezapomenutelných zážitků mi LŠU už tehdy poskytla! Opravdu zanechala trvalou drahocennou stopu uvnitř mého já… Rozhodla jsem se stát se učitelkou hry na klavír a po studiích jsem šťastně nastoupila do krumlovské hudebky.

Ojedinělá historie školy

Základní umělecká škola v Českém Krumlově je nejstarší ZUŠkou v České republice. Najdete ji při procházce historickým centrem Českého Krumlova nad náměstím Svornosti v sousedství kostela sv. Víta. Její hlavní sídlo se nachází v historické budově s renesančním štítem, v níž se vyučuje hudba již 607 let! Dům daroval v roce 1410 krumlovský měšťan Venclín z Cipína farní škole při kostele sv. Víta, aby v něm byla „škola na věčné časy“. Součástí vzdělávání byla výuka hudbě a kostelnímu zpěvu. Tomuto účelu sloužila budova po několik následujících století. V roce 1780 rozhodla městská rada o zřízení samostatné hudební školy - Městské hudební školy (Städtliche Musikschule Krummau). Zřízením této samostatné školské instituce zajišťující hudební vzdělávání dětí učinila v podstatě první krok k rozvoji hudebního školství v Čechách. A přání pana Venclína se skutečně naplnilo! Jen se trochu měnili zřizovatelé nebo název školy (1948 Městský hudební ústav, 1951 Základní hudební škola, 1961 Lidová škola umění, od roku 1991 Základní umělecká škola). Hudební škola se rozšířila v roce 1963 o obor výtvarný, krátce v roce 1974 a natrvalo od roku 1989 o obor literárně dramatický, v roce 1995 byl založen obor taneční. V průběhu svých dějin se škola trvale zapsala do hudebního a kulturního života Českého Krumlova a stala se centrem odborně vedené umělecké výchovy.

Vystoupení žáků výtvarného oboru Cesta kolem světa za 80 dní Vystoupení žáků výtvarného oboru Cesta kolem světa za 80 dní

Současnost

Každý den je v krumlovské základní umělecké škole pořádně rušno, neboť zájem o umělecké vzdělávání v posledních letech převyšuje horní hranici možností školy. V průběhu týdne se tu vystřídá 850 žáků, s nimiž pracuje 41 učitelů, kteří dojíždí za výukou i do menších vesnic a městeček v okolí Krumlova  – do Křemže, Brloha, Kájova a Horní Plané. Nejvíce dětí hraje na hudební nástroje, druzí v pořadí jsou výtvarníci, o něco méně je dětí v tanečním a literárně dramatickém oboru. Aby i hudebníci mohli obrušovat své pochopení pro hru a soužití v kolektivu, pracují ve škole orchestry dechový, swingový Krumzušband, soubory smyčcový, violoncellový, bubenický, soubor zobcových fléten, výtvarně úderná jednotka, akordeonové kvarteto, Saxtrio, Hornoplánské kvarteto a další malá komorní uskupení. Ve škole máme ovšem velmi početné oddělení sborového zpěvu, které navštěvuje kolem 250 dětí rozdělených dle věku na Diblíky, Lentilky, Brumlíky a Medvíďata, případně Krumbrumchór. Na jednoho sbormistra se dvěma korepetitory a hlasovou poradkyní to není zrovna málo práce! Přesto každý rok přibude ve sborové vitríně medaile z celostátní nebo světové soutěže.

Dobrou školu dělá dobrý učitel

Pedagogický sbor školy je charakteristický vstřícnou a otevřenou komunikací uvnitř školy i navenek, nápaditou tvořivostí, činorodostí, pozitivním myšlením a organizačními schopnostmi. Přátelská a veselá atmosféra školy působí blahodárně na žáky i rodiče. Důležité je, že učitelé jsou otevřeni dalšímu vzdělávání, učí se od nejlepších, rozvíjí schopnosti dovést žáky k nejvyšší kvalitě. Je to velká radost s takovými kolegy spolupracovat!

Naše vzdělávací cíle

Hlavním cílem naší výuky je vychovat dobrého amatéra, který se bude moci ve svém dalším životě aktivně těšit a radovat z hudby, tance, výtvarného tvoření, poezie, vyzná se v uměleckých hodnotách, bude rád navštěvovat kulturní akce, který vyspěje v kultivovanou osobnost s estetickým, etickým a lidským cítěním i dobrými morálně volními vlastnostmi. Dětem s mimořádným talentem poskytujeme soustředěnou péči a vyšší studijní nároky, aby mohli s dobře vypěstovanými základy vykročit na vyšší umělecké školy směrem k profesionální dráze.

Vánoční koncert Medvíďat, prosinec 2016 Vánoční koncert Medvíďat, prosinec 2016

Všechno je třeba si vyzkoušet

Důležité je, aby žáci mohli a uměli všechno, co se naučí v hodinách, také uplatnit a předvést. Celý školní rok je naplněn koncerty, výstavami, divadelními představeními, výměnnými zájezdy, účastí na festivalech, soustředěních a letních táborech, žáci sbírají krásná ocenění na krajských, celostátních i zahraničních soutěžích, vystupují na vernisážích, plesech, v klubech seniorů, v masopustním průvodu, při městských slavnostech a na setkání partnerských měst, mohou si vyzkoušet účinkování s profesionálním orchestrem… Vlastní tvůrčí činnost dětí všech oborů obohacují pravidelné cesty za poznáním na výstavy do galerií, muzeí, na operní a baletní představení (Praha, Krumlov, Budějovice, Písek, Plzeň, Jindřichův Hradec,...) Škola se může pochlubit 22letou mezinárodní koncertní spoluprací s Hudební školou ve Slovenj Gradci, kde děti již hrály společně na soustředěních a koncertech v dechovém, smyčcovém, swingovém a akordeonovém orchestru, společně vystupovali učitelé i sólisté. Všechna sborová oddělení Medvíďata, Lentilky, Brumlíci spolupracují každoročně s některým z vynikajících českých dětských sborů formou koncertního výměnného zájezdu. Ročně škola uskuteční kolem 110 vlastních akcí. Díky dobré propagaci zejména v měsíčním kulturním kalendáři města a na pečlivě denně aktualizovaných webových stránkách školy se přijde na naše akce podívat každoročně kolem 13 500 diváků.

Naše vzácné produkty

Některé z nádherných výsledků jsou trvale zaznamenány. Chloubou a ukázkou vzácné tvořivosti učitelů a žáků školy jsou dvě vydané výtvarně historické dětské knihy s názvem Velká obrázková knížka pánů z Růže aneb vrtkavá Štěstěna a Obrázky ze života krumlovských vévodů aneb další křivolaká putování vyprávějících o panovnících a životě na českokrumlovském zámku. Historii školy vtipně podává náš Almanach Půvab času k 230. výročí založení školy, vydali jsme sborová cédéčka Dvě tváře, Radujme se s anděli, Jak nám bylo dvacet let, nástěnné kalendáře z dílny výtvarníků, Sborník k 50. výročí založení výtvarného oboru, pexeso k 10. výročí masopustního průvodu a poslední nejčerstvější almanach Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov  - 50. výročí založení.

Z letního výtvarného tábora Z letního výtvarného tábora

Naše soužití se světem

...je báječné. Vstřícná podpora města i pana starosty se projevuje opravdovým zájmem a účastí na našich programech, grantovými příspěvky a pomocí různého druhu. Jen naše budova, kde jsme jako krajská instituce v pronájmu, již dlouho čeká na větší investici do rekonstrukce elektriky a nafouknutých omítek. Také rodiče už tím, že nám své děti svěřují, že naplňují se svými příbuznými sály, divadla a prostory při akcích školy, projevují naší škole úctu. Pomáhají s organizací, hlídáním dětí, pečou dobroty, dozorují na zájezdech, šijí kostýmy, ubytovávají zpěváčky, skládají sborové praktikáble a sponzorují naše projekty. Spolupracují ve spolcích Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově a Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, které se výrazně podílí na všech pestrých nadstandardních aktivitách školy. Na naše programy rádi dochází senioři, učitelé s dětmi ze základních, mateřských škol i z gymnázia. Myslím, že naše škola má krumlovskému regionu co říci.

Jak vítáme v Krumlově ZUŠ Open

Mgr. Jana Jarošová, vedoucí klavírního oddělení v ZUŠ Český Krumlov, říká: „ZUŠ OPEN je úžasný projekt a jsme rádi, že se do něj naše škola mohla zapojit, že bude moci ještě více přiblížit obyvatelům našeho malebného města naši krásnou práci. Uvědomujeme si, jaký obrovský smysl v dnešní uspěchané a přetechnizované době umělecké vzdělávání má, jak děti obohacuje a formuje. A právě proto by se na umělecké vzdělávání nemělo zapomínat, ba právě naopak. Jsem šťastná, že naše škola ze strany města podporu má, spolupracuje s městem při pořádání nejrůznějších akcí jako je například Živý Betlém, Masopust, Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Barokní festival, atd. Všechny tyto akce s neopakovatelnou atmosférou jsou vždy velkým zážitkem, a to nejen pro posluchače, ale především pro naše účinkující žáky a nás pedagogy. Zapomenout nesmím ani na rodiče, neboť i z jejich strany naše škola cítí velkou podporu a myslím, že jsou velmi rádi, že mohou v naší škole nechat děti vzdělávat.

Připravili jsme tedy pro naše milé Krumlováky v rámci ZUŠ OPEN celodenní projekt plný koncertování v sálech i v plenéru, pochodování v průvodu, s tanečním a divadelním představením, výtvarnou výstavou ukončenou večerním Koncertem a výstavou profesionálních umělců, kteří v naší ZUŠce vyrůstali. Těšíme se, že den přinese všem ZUŠkám obdiv, zájem, slunečné počasí, spoustu úsměvů a zajímavých momentů.

Mé osobní přání. Milé ministerstvo, vládo, státe, povolte konečně zvyšování kapacit základních uměleckých škol. Vždyť se už tak dlouho nemůžeme rozvíjet, nemůžeme pomoci vychovávat dobrou, kultivovanou novou generaci.

Závěrem mi dovolte s velkou úctou poděkovat vážené paní Magdaleně Kožené a celému týmu její nadace i týmu ZUŠ Open za tento krásný dar provázený obrovským úsilím.

(Autorka je ředitelka ZUŠ Český Krumlov)

Komentáře

Harmonie vychází za podpory

Ministerstvo kultury ČRNadace Český hudební fondNadace Leoše JanáčkaNadace Bohuslava Martinů

 

Naši partneři

Muzikus - magazín nejen pro muzikantyAlterecho - platforma pro současnou hudební kulturu

Chcete inzerovat? Máte dotaz?

+420 266 311 701

Novinky emailem

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.