Netradiční počin Pražského jara

Na závěr letošního ročníku MHF Pražské jaro přišlo vedení tohoto festivalu s ojedinělým projektem. Sedmdesáté výročí založení zdůrazňuje nikoliv dalším oslavováním své historie, připomínáním jednotlivých ročníků, osobností, skvělých interpretačních výkonů či seznamem provedených děl, jak by bylo lze očekávat, ale krokem zcela jedinečným ba historickým. Ve skvostném faksimilovém vydání nabízí svým příznivcům, hostům, mecenášům a spolupracovníkům mimořádný doklad české hudební kultury, kterým je prvá kompletně dochovaná učebnice hudební teorie v češtině z roku 1569. Vydáním této krásné knihy se tak festival hlásí k tomu nejlepšímu v dějinách české hudební kultury. Tisk učebnice, která se nazývá Musica, to jest knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající, vznikl na přelomu 50. a 60. let 16. století díky péči a píli biskupa Jednoty bratrské, známého humanisty a literáta Jana Blahoslava. Tento učenec, spisovatel a upřímný vyznavač českého jazyka (napsal mj. i první českou Gramatiku) sepsal a v bratrské tiskárně v Ivančicích vydal praktickou nevelikou (15.5 x 10 cm) příručku, která měla být kompendiem všeho důležitého pro adepty hudebního umění. Práce je rozdělena do tří relativně samostatných částí: v prvé představuje autor v deseti tematických kapitolách základy tehdejšího systému hudební teorie. Část druhá je věnována zpěvákům (…kdož chtí dobře zpívati) a třetí je určena skladatelům duchovních písní. Přestože je užitá čeština archaická – připomíná zcela pochopitelně jazyk bible kralické – je i dnešnímu čtenáři srozumitelná. Blahoslavův tisk je doplněn řadou dobových dřevořezů, tabulek a notových příkladů, které napomáhají pochopení výkladu a činí tisk vizuálně zajímavým.

Přípravu a realizaci tisku svěřilo vedení festivalu přednímu specialistovi na hudební kulturu raného novověku muzikologu Petru Daňkovi, který faksimile doplnil dvojjazyčnou (Č a A) studií, která celý tisk zařazuje do kontextu české a evropské hudební kultury. Na přípravě se podílel i znalec latiny, osvědčený redaktor a vydavatel Jiří K. Kroupa, který společně s grafičkou Janou Koksteinovou připravil Blahoslavovo dílo do podoby krásné bibliofilie. Základem faksimile je pražský exemplář Blahoslavovy Muziky (dochovala se jen ve třech exemplářích na světě!), který je uložen v Národním muzeu v Praze. Pro MHF Pražské jaro vydalo tuto vzornou publikaci pražské vydavatelství Koniasch Latin Press. Tisk je ale neprodejný, festival ho bude využívat pro svoji propagaci a obešle jím i významné světové knihovny a univerzitní pracoviště. Je to zcela určitě počin, který prospěje české hudební kultuře v mezinárodním dosahu a to způsobem osobitým a příkladným.

Sdílet článek: