My cizinou jsme bloudili. 48. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram

Píše se rok 1969. V středočeském městě Příbram se z popudu Společnosti Antonína Dvořáka a Okresního kulturního střediska v Příbrami rodí nový hudební festival, jenž si vzal za své připomínat dílo a pečovat o odkaz proslulého skladatele Antonína Dvořáka. Za prvním ročníkem uběhlo téměř půl století a i přes větší či menší změny si Hudební festival Antonína Dvořáka dodnes drží svou jedinečnou tvář a vysoko nastavenou úroveň. Důkazem je i letošní, v pořadí již 48. ročník, který příbramskému publiku opět představí vynikající české a zahraniční umělce z oblasti klasické hudby a bohatý doprovodný program pro dospělé i děti.

Světoznámého skladatele pojilo s příbramským regionem silné pouto. Dlouhá léta zde totiž navštěvoval své letní sídlo ve Vysoké u Příbrami a velmi si tento kraj oblíbil. A sympatie byly samozřejmě vzájemné. Jako důkaz a připomínka pevného vztahu také vznikl Hudební festival Antonína Dvořáka, který již 48 let obyvatelům Příbrami každoročně připomíná jeho jedinečnou tvorbu.

Letos se festival koná ve dnech od 28. dubna do 26. května a na diváky čeká celkem osm klasických koncertů, koncert spojený s přehlídkou vítězných skladeb prvního ročníku soutěže ve skladbě, dvě operní a taneční představení určená dětskému publiku, jeden benefiční koncert pro vilu Rusalka, premiéra literárně – hudebního projektu či open air projekt se zhruba 20 koncertními vystoupeními, výchovnými programy a besedami na nejrůznějších místech Příbrami. Dramaturgická linie se ponese v duchu motta „My cizinou jsme bloudili“, jenž se inspiruje úryvkem ze slavného dueta Dvořákovy opery Jakobín.

„Téma putování po cizině nás napadlo v souvislosti se samotným Antonínem Dvořákem. Velkou část svého života strávil vystupováním v cizině, a jelikož měl svůj domov velmi rád, rád na něj také na svých cestách vzpomínal. Dané vzpomínky a stesk po domovině pak zaznamenával do řady dopisů a my z nich nyní můžeme čerpat. Dané motto jsme však zvolili i s ohledem na současné české umělce, kteří díky svému talentu velmi často cestují za prací do zahraničí a vytváří si tam své druhé domovy,“ vysvětluje zvolené téma letošního ročníku ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram Albína Houšková.

Michaela Fukačová

Česká jména světového významu

V souznění se zvoleným mottem jsou samozřejmě i letošní účinkující, jejichž úspěchy sahají daleko za české hranice. Svým uměním a talentem příbramské diváky potěší kupříkladu světově proslulý hornista Radek Baborák, vynikající operní pěvec Štefan Margita či violoncellistka mezinárodního renomé Michaela Fukačová. Mezi pozvanými hosty se dále objevují česko-rakousko-japonský komorní soubor Stratos Quartett, houslisté Jana Ludvíčková a Ondřej Lébr neboli Spohr Violin Duo, polsko-rakousko-české kytarové kvarteto Guitar4mation či klavírní trio Guarneri Trio Prague. Také oni běžně vystupují na prestižních koncertních pódiích, ale zároveň si cení a těší se z koncertování u nás. Jejich interpretace Dvořákových skladeb i děl jiných skladatelů budou bezpochyby slušet i krásným koncertním prostorám v Příbrami a dalších městech a obcích Příbramského regionu, v nichž se Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram odehrává.

Respekt již od prvních let existence

Jak již bylo zmíněno, Hudební festival Antonína Dvořáka má tradici již od roku 1969. Během této doby se jeho organizátorům podařilo vybudovat z něj kulturní akci vysoké úrovně po stránce uměleckých výkonů i dramaturgické koncepce.  Důkazem toho je, že kromě České filharmonie, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, Pražského komorního orchestru nebo Slovenské filharmonie do Příbrami přijala pozvání i další významná hudební tělesa z nejrůznějších koutů světa. Mezi hosty tak již v počátečních letech nechyběla taková zvučná jména jako Royal Philharmonic Orchestra London, Moskevská státní filharmonie nebo Varšavská státní filharmonie s vynikajícími dirigenty Markem Emlerem, Charlesem Grovesem, Arvidem Jansonsem a Dimitrijem Kitajenkem.

Získaný respekt a oblibu si festival drží dodnes – jak mezi publikem a odbornou hudební kritikou, tak mezi samotnými vystupujícími. Výčet jmen vynikajících umělců, kteří vystoupili na HF AD Příbram, by vydal na samostatný článek, zmiňme tedy alespoň několik hostů nedávných ročníků: operní pěvkyně Gabrielu Beňačkovou, Evu Urbanovou či Dagmar Peckovou, houslisty Václava Hudečka, Jaroslava Svěceného nebo Ivana Ženatého, operního pěvce Adama Plachetku či harfenistku Kateřinu Englichovou.

Antonín Dvořák a další mistři vážné hudby

Jak již samotný název napovídá, v prvé řadě se festival snaží dramaturgii stavět na cenných dílech Antonína Dvořáka, připomínat veřejnosti jeho skladby, pečovat o jeho odkaz a rovněž hledat nové souvislosti a možnosti interpretace. Publikum se tak kromě standardních přehrávek Dvořákova repertoáru může těšit na různé originální úpravy jednotlivých skladeb. „To je jedním z důvodů, proč se lidem náš pestrý program tak líbí. Každý rok se navíc snažíme hledat nová a osobitá témata a zasazujeme Dvořákovo dílo do různých kontextů. V loňském roce to byla dramaturgická linie Antonín Dvořák očima Východu, kde jsme hledali spojitosti jeho tvorby s východními kulturami. Letos se zabýváme životem umělců v cizině, vzpomínkami na rodný domov apod.,“ přibližuje koncepci festivalu Albína Houšková. V reprezentativní nabídce se však v průběhu konání festivalu pravidelně představují i další tituly české a světové klasické hudby, což v sobě snoubí důležitý edukativní charakter.

Epoque Quartet

Další tradicí a zároveň důkazem prestiže je, že speciálně pro festival v Příbrami si účinkující chystají premiéry svých skladeb, připravují jedinečné hudební projekty a představují se zcela nová a unikátní hudební spojení. I samotní organizátoři se snaží vždy přispět bohatým doprovodným programem. Letošní ročník například mimo jiné nabídne rozsáhlou akci s názvem Den s Antonínem Dvořákem, jež proběhne 4. května. Cílem projektu je, aby v Příbrami na co nejvíce místech od škol a knihoven, přes nemocnice a obchodní domy, až po ulice a parky zněla klasická hudba a aby dospělí i děti mohli vidět, jak je krásná a že nemusí být záležitostí pouze klasických koncertních sálů. Vyvrcholením dne plného hudby bude open air koncert multižánrového ansámblu Epoque Quartet na svahu Svaté hory a ohnivá show skupiny Ilusias na hudbu Antonína Dvořáka na nábřeží Hořejší obory.

Výchova dětí v Příbrami

Dětské publikum dostává v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka čím dál větší prostor. Vznikají pro ně speciální operní a taneční představení, která je poutavou, zábavnou a nenásilnou formou učí poslouchat klasickou hudbu, seznamovat je s významnými skladateli a obecně v určité míře formovat jejich hudební vkus.

Nejen zajímavá dramaturgie a pestrý doprovodný program se stará o věhlas festivalu, ale obliba návštěvníků roste i s výběrem netypických a atraktivních prostor, kde se jednotlivé koncerty konají. Lidé se díky této přehlídce podívají například do Památníku Antonína Dvořáka v novorenesančním zámečku ve Vysoké, do kostela sv. Jakuba Staršího, do Galerie Františka Drtikola, na zámek v Březnici či letos také na Zámek Dobříš.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější