Mladí pianisté hráli na klavír Steinway & Sons už poosmé

Výrazné černé čáry evokující černé klávesy na klaviatuře a barevné ruce jsou logem soutěže Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons, kterou pořádá Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy na Žižkově. Ředitelkou této soutěže je pedagožka Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy Hana Dvořáková a soutěž je součástí Klavírního festivalu prof. Zdeny Janžurové. Celý festival, který probíhal zejména v květnu tohoto roku, nabídl veřejnosti tak několik akcí – koncerty, soutěž a masterclass, které byly volně přístupné široké veřejnosti.

Klavírní pedagožka Zdena Janžurová, která léta učila na Gymnáziu a Hudební škole na Žižkově, stála v čele týmu tvůrců moderní čtyřdílné Nové klavírní školy a Klavírní školičky pro děti předškolního věku. Ti, kteří mohli nahlédnout „pod pokličku klavírní kuchyně“ paní profesorky, ať už osobním kontaktem, či prostřednictvím cenného videozáznamu, který ji zachycuje u klavíru při práci s jejími žáky, mi dají jistě za pravdu, že hudební spontaneita a přirozenost hudebního projevu byly této dámě klavírní pedagogiky vlastní.

Festival otevřelo Matiné vítězů předchozích sedmi ročníků soutěže Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons 15. května v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Vystoupili na něm Denis Stefanov (ze třídy Petera Toperczera), Semjon YakimovEmma Hanzlová a Pham Thuy Quynh Ahn (všichni ze třídy Libuše Tiché), Filip Koča (ze třídy Soni Böhmové), Yen My Hoang (ze třídy Taťány Vejvodové) a Jan Filip Müller (ze třídy Hany Dvořákové).

Klavírní soutěž, do které se letos přihlásila padesátka dětí z Prahy a Středočeského kraje, probíhala od brzkých ranních hodin 17. května. Předsedou poroty byl stejně jako v předchozích ročnících profesor František Malý (Hudební a taneční akademie múzických umění v Praze). Spolu s ním pak v porotě zasedli renomovaní klavírní pedagogové – Martin FišlRenata FričováAnna SchwarzováJana Šumníková a Věra Vlková.

Absolutní vítězka soutěže Nora Lubbadová

Soutěžilo se v pěti kategoriích – v nulté kategorii soutěžily děti narozené mezi lety 2012-2015. V dalších čtyřech kategoriích už porota hodnotila výkony dětí se shodným rokem narození (2011, 2010, 2009 a 2008). Domnívám se, že tento způsob rozdělení kategorií je u dětí tohoto věku na místě, a zájem o soutěž zvolené řešení potvrdil. Porota letos ocenila celou řadu krásných výkonů a myslím, že se tak naplnila i slova ředitelky soutěže: „Přála bych si, aby naše soutěž byla spíše než ostrým sportovním kláním přehlídkou mladých klavírních nadějí a přátelským setkáním dětí i jejich pedagogů, naplněným novými podněty a inspirací.

V každé kategorii soutěže je udělována první až čtvrtá cena. Díky přízni sponzorů (např. firmy Drnek Piana či Nadačního fondu Gabrielis) si všichni malí pianisté ze společného večerního vyhlášení výsledků odnášeli kromě diplomů, také i mnoho dárků. Soutěžní výkony i všechny koncerty lze shlédnout ze záznamu na webu Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy.

V kategorii nejmladších byla udělena čtyři 1. místa – pětiletým dvojčatům Adamovi a Tereze Nopovým (ZUŠ v Praze 5 – Na Popelce, ze třídy Petry Vejvodové) a šestiletým dívenkám Anežce Frintové (ze třídy Petera Toperczera) a Evelíně Kasalové (soukromá výuka – Eva Šilarová). V první kategorii získali 1. místo Mariana Kasíková (Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ze třídy Petera Toperczera), Sofia Bukh a Eliška Gabrielová ze ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích (ze třídy Dany Grubnerové a Viktorije Hanžlíkové Kraf), a Matěj Korytář ze ZUŠ Říčany (ze třídy Petra Malínka).

Devítiletí pianisté se utkali ve druhé kategorii a prvenství získala Klára Gibišová (ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, pedagog Taťána Vejvodová) spolu s Adamem Znamirovským (ZUŠ Praha, Jižní Město – Křtinská, pedagog Markéta Cibulková). Ve třetí kategorii porota udělila tři 1. ceny, a to Noře Lubbadové (ZUŠ Praha 10 – Olešská, ze třídy Jaromíry Šnederflerové), Leonu Kovalovi (Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ze třídy Hany Dvořákové), a Kláře Mlejnkové (ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, ze třídy Taťány Vejvodové). Nejstarší, tedy jedenáctiletí klavíristé soutěžili ve čtvrté kategorii a prvenství spolu s cenou časopisu Harmonie si odnesla Dang Thuy Chi ze ZUŠ Lounských v Praze 4, ze třídy Fatimy Alekbarové.

Porota udělila také několik cen za interpretaci skladeb a dvě ceny za mimořádný interpretační výkon – Marianě Kasíkové a Leonu Kovalovi. Absolutní vítězkou soutěže se stala Nora Lubbadová, která předvedla po všech stránkách naprosto přesvědčivý výkon. O týden později, 24.května, proběhl v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy masterclass patrona soutěže, profesora Ivana Klánského s vybranými účastníky soutěže a studenty Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Práce profesora Ivana Klánského s mladými pianisty u klavíru byla jako vždy velmi inspirující a obohacující, jak pro aktivní účastníky, tak i pro všechny přítomné v sále.

Festival pokračoval 27. května galakoncertem komorní hry. V dramaturgicky zajímavém programu představil pět komorních uskupení studentů z Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Mezi nimi i dvě klavírní tria Hudební školy, vítěze nedávného ústředního kola soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Klavírní festival prof. Zdeny Janžurové uzavře matiné všech čtrnácti nositelů prvních cen v Koncertním sále Pražské konzervatoře 16 .listopadu v 10:30 hodin. Bude jistě zajímavé slyšet, jaký pokrok vítězové za půl roku udělají. Lze jen popřát pořadatelům hodně sil a nadšení do příprav dalšího ročníku tohoto projektu, kdy by se soutěž měla stát celostátní.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější