Klavírní inspirace v Brně

Rudolf Firkušný by letos oslavil sté narozeniny. Po celý život čerpal inspiraci od svého velkého vzoru a učitele Leoše Janáčka a předával tuto inspiraci i svým žákům. Koncem dubna (25. 4.–29. 4. 2012) jsme měli opět šanci pocítit odkaz těchto dvou velkých hudebníků v Brně. Pět dní, tři koncerty a celkem 23 českých i zahraničních hostů, prezentovala se klavírní hudba na světové úrovni, ale i skupina lidí spojená svým učitelem v nerozlučné přátele. Všichni kolem sebe šířili srdečnou atmosféru, živým pojítkem byla účast Veronique Firkušné. Byla nadšena myšlenkou setkání a pochválila i jeho realizaci: „Mohlo nám všem připadat, že je tatínek se svými žáky na chvíli znovu pohromadě. Jako by se kruh uzavřel a žáci dnes učí nové žáky, odkaz je předáván dál.“

Mnozí z nich vystoupili se svými příspěvky na hudebněvědné konferenci, kde se diskutovaly hudební aspekty Firkušného interpretace a života, či vyučovali na mistrovských kurzech klavírní hru. Současní studenti JAMU se alespoň na chvíli přeneseně stali dalšími nositeli odkazu.

Oslavy se staly důkazem toho, že „všechno jde, když se chce“, a pokud se chce úplně všem, lze zažít něco mimořádného. Sešli se přátelé bez velké komerce a s podporou samotných studentů se podařilo sehnat několik malých grantů, které umožnily pozvat osobnosti, jako jsou Avner Arad, Sara Davis Buechner, Douglas Buys, Richard Cionco, Carlo Grante, Eduardus Halim, Anya Laurence, Donna Lee, Annlynn Miller, Dora Nováková-Willmington, Ulrich Schmid a Alan Weiss – ti všichni předávali své umění, ale i lidskost. Každý z nich naprosto rozdílná osobnost s odlišným interpretačním přístupem; avšak nevynechali jedinou příležitost slyšet hru svého kolegy či kolegyně. Otevřeně diskutovali se zúčastněnými studenty i českými hosty. Zároveň se zajímali o architekturu a historii města, kde jejich slavný učitel vyrůstal. Útlá knížka vydaná u této příležitosti edičním střediskem JAMU od přítele Rudolfa Firkušného, Roberta Smetany, přinesla další živé vzpomínky.

Bez rozdílu věku, národnosti či přesvědčení se všichni nadchli pro společnou myšlenku a nezbývá než doufat, že se podobná akce v blízké budoucnosti znovu uskuteční. Pochvalu zaslouží i studentské organizační duo Plíhal – Pohl, které akci po bezmála celoročních přípravách dotáhlo do konce na velmi profesionální úrovni. (Pořadatelem akce byla Hudební fakulta JAMU, www.Firkusny.cz)

Sdílet článek: