pátek, 6. únor 2015

Keď moderná hudba nedesí. Rajecká hudobná jar, ojedinelá súťaž v srdci Európy.

Napsal(a) 

Už dvadsaťtri rokov usporadúva Základná umelecká škola v Rajci (okres Žilina) v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave kultúrne podujatie, ktoré je svojou výnimočnosťou ojedinelé v rámci celého Slovenska, no i celej strednej Európy. Takúto koncepciu súťaže nemajú v žiadnej okolitej krajine.

Najskôr pár nadšencov pre slovenskú hudbu začalo pred rokmi tvoriť nesúťažné stretnutie žiakov a pedagógov z regiónu Žiliny, ktorá má veľmi hlbokú tradíciu v uvádzaní slovenskej tvorby. Pred ôsmymi rokmi sme sa rozhodli, že zmeníme dramaturgiu a dáme Prehliadke slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež v Rajci nový šat v podobe súťažného prvku. Bol to jubilejný 15. ročník nesúťažnej prehliadky a začali sme tvoriť novú tradíciu za podpory ministerstva školstva SR. Za rok sme sa posunuli zase ďalej a okrem ministerstva školstva, ktoré bolo vyhlasovateľom súťaže, sa finančne začalo podieľať na organizácii aj ministerstvo kultúry. Po úspešných sedemnástich ročníkoch Prehliadky slovenskej hudobnej tvorby vzniká nová tradícia v podobe medzinárodnej interpretačnej súťaže v slovenskej tvorbe. Vďaka  vyhranenej koncepcii sa nám podarilo zaujať aj iného partnera a nadviazali sme spoluprácu s Hudobným centrom v Bratislave a jednou z cien sa stala aj Cena Hudobného centra za objavnú dramaturgiu. Pred piatimi rokmi sme zmenili názov súťaže na Medzinárodnú interpretačnú súťaž Rajecká hudobná jar. Tento názov viac vystihuje charakter a zameranie súťaže.

Teraz niečo bližšie o súťaži. Súťaž je prísne anonymná, takže odborná porota zastúpená výhradne hudobnými skladateľmi v medzinárodnom zložení,  počas celého súťažného zápolenia nevie, kto účinkuje, z akej je školy, krajiny a kto je jeho pedagóg. Dozvie sa to až pri odovzdávaní ocenení. Na minuloročnom 5. ročníku porota zasadla v zložení, predseda Ivan Buffa (SR), predseda Spolku slovenských skladateľov, Víťazoslav Kubička (SR), Miloš Betko (SR), Jan Grossmann (ČR) a Nuno Figueiredo (Portugalsko).

Rozdeľovali päť sád ocenení. Hlavným je v každej kategórii Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora, ďalej je to Cena Hudobného centra, Cena Mesta Rajec, Cena riaditeľa ZUŠ Rajec , Čestné uznanie a Titul laureáta celej súťaže (hlavná cena súťaže).

Súťažiaci boli zaradení do piatich kategórií, posledná kategória boli komorné súbory do 10 členov.

Cenu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora získali:

  1. kategória: Nánási Péter (priečna flauta), ZUŠ Szeged (Maďarsko)                            
  2. kategória: Mária Foltánová (violoncello), ZUŠ Rajec (SR)
  3. kategória: Zuzana Kozárová (zobcová flauta), ZUŠ Bernolákova Košice (SR)
  4. kategória: Laura Nagyová (priečna flauta), ZUŠ J. Kresánka, Bratislava (SR)
  5. kategória: Husľový súbor, ZUŠ  I. Ballu, Dolný Kubín, (SR)

Titul laureáta (najlepší výkon súťaže): Pavol Bohdan Zápotočný, ZUŠ Martin (SR)

Ostatné ocenenia nájdete na našej webovej stránke: www.mzusrajec.sk

V uplynulom 5. ročníku sa zúčastnilo súťaže rekordných 120 súťažiacich a celkove 180 účastníkov.

Sme radi, že sa Rajecká hudobná jar vyprofilovala ako súťažné stretnutie mladých talentovaných umelcov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia,  propagujúcich staršiu ale aj súčasnú slovenskú hudbu. V minulom roku sa okrem súťažiacich zo slovenských ZUŠ, sa  zúčastnili aj žiaci z Rakúska, z Poľska, Maďarska a z Českej republiky zo ZUŠ Krnov, ZUŠ Morava Zlín, ZUŠ Valašské Klobouky a  ZUŠ Slezská Ostrava ako pozorovatelia.  Pre výhercov jednotlivých kategórií okrem vecných cien vytvoria poprední slovenskí hudobní skladatelia nové diela, ktoré budú premiérovať na budúci rok na Koncerte víťazov Rajeckej hudobnej jari. Takýto koncert minuloročných víťazov Rajeckej hudobnej jari sa uskutočnil 3.6.2014 vo Viedni v Slovenskom inštitúte, pár krokov od Dómu sv. Štefana a 4.6.2014 v Mirbachovom paláci v Bratislave. 

Za niekoľko rokov takto na objednávku Rajeckej hudobnej jari vzniklo 80 pôvodných slovenských diel, ktoré premiérovali mladí víťazi Rajeckej hudobnej jari zo Slovenska a zo zahraničia.

V tomto roku budú minuloroční víťazi Rajeckej hudobnej jari premiérovaných dvanásť nových slovenských diel. Sú to diela pre klavír, priečne flauty, sopránovú zobcovú flautu, altovú zobcovú flautu, akordeón, altsaxofón a gitaru. Všetko vo vynikajúcom naštudovaní víťazov medzinárodnej interpretačnej súťaže. Úžasné na celom projekte je to, že mladí interpreti a pedagógovia môžu s autormi komunikovať a priamo sa podieľať na vzniku diela. Autori sa často sami zúčastňujú nácviku diela a môžu tak upravovať dielo priamo pre interpreta.

Autormi diel sú špička slovenských skladateľov aj v medzinárodnom meradle Jana Kmiťová, Ivan Buffa, Jevgenij Iršai, Víťazoslav Kubička, Daniel Matej, Lukáš Borzík, Miloš Betko, Petra Bachratá, Peter Breiner, Peter Machajdík, Marián Lejava a František Kadera.         

Nakoľko na Slovensku nikto neorganizuje špecializovanú interpretačnú súťaž pôvodnej slovenskej hudby pre všetky nástroje, spev aj komorné zoskupenia, patrí nám prvenstvo a veríme, že sa nám bude v našej priekopníckej práci naďalej dariť aspoň tak, ako doposiaľ. Už teraz pripravujeme nový ročník Rajeckej hudobnej jari, ktorý sa uskutoční v Rajci 14. mája 2015 a Koncert víťazov s premiérami diel slovenských autorov, ktorý sa uskutoční v 17. júna 2015 v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Na Koncerte víťazov vystúpia žiaci zo všetkých štyroch krajín Vyšegrádskej štvorky a Rakúska.

Dúfajme, že takýto príspevok k profilácii a propagácii pôvodnej hudobnej tvorby pre deti a mládež a výchove mladej generácie hudobných interpretov nájde i v budúcnosti dostatok priaznivcov a podporovateľov, aby sa podujatie mohlo ďalej profilovať a upozorniť na seba väčšmi i v medzinárodnom kontexte.

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.