Janáčkova filharmonie Ostrava v nové sezoně s novým ředitelem

Sezona 2011/2012 nepatřila v novodobých dějinách Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) k nejklidnějším: nejprve byl v polovině listopadu 2011 tehdejším ředitelem Peterem Krajniakem s okamžitou platností po sedmiletém působení uprostřed abonentní sezony propuštěn šéfdirigent Theodore Kuchar, který se v dlouhodobém sporu mezi vedením příspěvkové organizace Statutárního města Ostravy a orchestrálními odbory postavil na stranu orchestru. Ředitel Krajniak šéfdirigentovo jednání označil za nekorektní, protože se měl podílet na vzniku kritického dokumentu, adresovaného odboráři vedení města a zřizovateli orchestru v jedné osobě. V zápětí však došlo po jednání rady města s P. Krajniakem k jeho jednomyslnému odvolání z funkce ředitele JFO, přičemž důvodem byla dlouhodobě klesající finanční soběstačnost organizace, neschopnost získat grantovou podporu Ministerstva kultury ČR, nedostačující marketing a propagace orchestru a klesající návštěvnost abonentních koncertů. 23. 11. 2011 byl vedením JFO pověřen Jan Hališka, ředitel JFO v letech 1995–2004, který obnovil smlouvu T. Kucharovi, zahájil jednání ve věci vypovězení smlouvy s designovaným korejským dirigentem, který podle J. Hališky nedosahoval očekávaných uměleckých kvalit, a pokusil se orchestr stabilizovat organizačně (jarní italské turné) i umělecky (příprava vysloveně populárně koncipované dramaturgie sezony 2012/2013). Na jaře 2012 vyhlásil zřizovatel JFO konkurz na obsazení pozice ředitele JFO, jehož se nakonec zúčastnilo osm uchazečů mladších pětačtyřiceti let. Konkurzní komise ve složení Petr Kajnar (primátor Ostravy), Simona Piperková (náměstkyně primátora a radní pro kulturu), Radana Zapletalová (zastupitelka), Jan Hališka, Petr Kotík (nezávislý odborník), Roman Bělor (ředitel MHF Pražské jaro) a David Mareček (ředitel České filharmonie) nakonec ve dvoukolovém výběrovém řízení vybrala Jana Žemlu (* 1981), který 27. 6. 2012 uspěl mezi třemi vybranými kandidáty a funkce se ujme 1. 9. 2012. Brněnský rodák J. Žemla, absolvent Konzervatoře v Brně a Masarykovy univerzity v Brně (Mgr., hudební věda), působí od roku 2007 ve Filharmonii Brno (vedoucí oddělení koncertních činností a dramaturgie) a současně je členem dramaturgické rady MHF Janáček Brno, pedagogem Masarykovy univerzity v Brně, členem redakční rady Opus musicum a členem umělecké rady a dramaturgem festivalu Moravský podzim MHF Brno. Nového ředitele JFO čekají nejen úkoly v oblasti stabilizace rozpočtu příspěvkové organizace města, změn marketingových strategií či nutných personálních změn. Ve svém prvním mediálním vystoupení (29. 6. 2012) se přihlásil k janáčkovskému jménu orchestru, progresivní dramaturgické tradici a přední roli JFO v moravském hudebním životě. K prioritám svého působení ve funkci ředitele J. Žemla přiřadil vyvedení orchestru z umělecké stagnace a přivedení nového šéfdirigenta, nejlépe z řad mladých evropských dirigentů s diplomem prestižní hudební akademie či vítězství v přední dirigentské soutěži. JFO a jejímu novému řediteli nelze než popřát mnoho úsilí a zdaru v boji o ztracené posluchače, nové publikum z řad studentů dvou ostravských univerzit a široké kulturní veřejnosti a vysoký umělecký standard abonentních koncertů.

Sdílet článek: