Ivo Bláha (1936–2023)

prof. MgA. Ivo Bláha (* 14. 3. 1936 Litomyšl, † 27. 11. 2023 Praha)
hudební skladatel a pedagog (HAMU, FAMU), mnohaletý člen výboru Společnosti českých skladatelů

Po maturitě na Gymnáziu v Kladně studoval na Akademii múzických umění v Praze skladbu pod vedením Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera (byl jedním z nepočetné řady těch, jimž se dostalo cti být Sommerovým žákem). Po vojenské prezenční službě u vojenské dechové hudby v Českém Krumlově, kde současně dirigoval místní orchestr a organizoval koncerty komorní soudobé hudby, působil jako člen orchestru Městského divadla v Kladně (1960–62). V letech 1964–77 vyučoval hudebně teoretické a skladebné disciplíny na HAMU a současně zde absolvoval pětileté postgraduální studium u Emila Hlobila. Zájem o zvukovou dramaturgii a filmovou tvorbu ho orientoval do studia Československého rozhlasu v Plzni, kde pod vedením Miroslava Kabeláče a Eduarda Herzoga absolvoval kurs elektroakustické hudby. V letech 1967–2011 působil na Filmové a televizní fakultě AMU, kde roku 1980 spoluzaložil nový studijní obor Zvuková tvorba a stal se vedoucím stejnojmenné katedry. Přednášel rovněž na Katedře skladby Hudební fakulty AMU. V roce 1999 byl jmenován profesorem. Byl pověřován funkcí předsedy státní zkušební komise u habilitací a profesorských řízení, působil v oborové komisi katedry zvukové tvorby HAMU. Je autorem publikací o tvůrčí práci s filmovým zvukem, které slouží jako základní odborná literatura při výuce na domácích i zahraničních školách (nejvýznamnější a třikrát vydaná Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla).

V kompozičním díle Ivo Bláhy (skladby komorní, orchestrální, instrumentální i vokální) převažuje hudba instrumentální, komponoval také hudbu ke krátkým filmům, je autorem sborových úprav národních písní. Ve své tvorbě věnoval mimořádnou pozornost skladbám pro děti, vysoce oceňovány a i samotnými dětmi s radostí zpívány jsou jmenovitě jeho skladby pro dětské sbory.

Na osobně spravovaných, a tudíž informačně zaručeně spolehlivých webových stránkách uvádí, že ve svém skladebném slohu dospěl k vlastní syntéze v rámci uvolněné tonality. Charakteristickým rysem osobnosti i tvorby Ivo Bláhy je preciznost, smysl pro detail i architekturu celku, cit pro témbr a výraz hudby. Z jeho nápaditých kompozic postavených na poctivě ovládnutém skladatelském řemesle často vyzařuje humor a jak sám sděluje, jeho hudba je zpravidla emotivně laděna. Takto vybavený autor ctící řád a nebojící se melodie je předurčen k tomu, aby jeho skladby mohly být přístupny všem. A ony jsou, což se v dnešní době rovná téměř zázraku. Zvukové záznamy i videozáznamy z koncertů o tomto vydávají jasná svědectví.

Skladby Ivo Bláhy jsou publikovány u řady vydavatelství. Poněvadž zastával názor, že skladby, aby zněly, musejí být dostupné všem zájemcům o ně, jsou mnohé partitury a provozovací materiál volně k dispozici spolu s nahrávkami na portálu Score Exchange.

Výčet skladeb zájemce nalezne na webových stránkách autora, zde jmenuji ty, které dosáhly významných ocenění: Smyčcový kvartet č. 3, Zoolekce II. pro kytaru, Něco pro uši, Písničky s věnováním, Beruška, hroch a počítadlo, Ježíšku, Ježíšku pro dětský sbor, Whirls pro smyčce.

Je k neuvěření, kolik práce za život zvládl vykonat, kolik znamenitých skladeb zkomponoval – a to až do posledních dnů, kolika studentům v přátelském duchu předal své znalosti a vědomosti. Věnoval se své rodině, vnuky vedl i hudebně, dokázal v nich vypěstovat lásku k soudobé hudbě. V povaze měl zakódováno nekomplikovat nikomu život a i vážné věci prožívat s jistým nadhledem. I v tom jsme si oba výtečně rozuměli. Patří k těm nemnoha, na něž se bude v muzikantském a filmařském světě všeobecně vzpomínat s úctou a vděčností. Společnost českých skladatelů jeho odchodem ztratila významného, spolehlivého a nenahraditelného člena, už teď postrádaného.

Zdeněk Zahradník
kamarád, spolužák z HAMU, předseda Společnosti českých skladatelů

P. S.: V koncertu 22. 11. 2023 v den svátku a k poctě patronky hudby sv. Cecilie zazněla v rámci 34. ročníku festivalu Dny soudobé hudby premiéra cyklu Ivo Bláhy Drobnosti pro smyčce. V sále už nepřítomný autor o něm do programu uvedl: V současné době nás máloco potěší, povzbudí, rozjasní mysl. Jestliže se to mým hudebním drobnostem aspoň malinko podaří, nebudou všechny ty notičky napsané nadarmo.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější