František Popelka jubilující

Zájemci o dílo Bohuslava Martinů jistě znají i jeho propagátora PhDr. Františka Popelku, jenž se letos dožívá významného jubilea (narozen v Poličce 19. 2. 1933). Přídavek „PhDr.“ je pro Poličáky důležitý, aby jej odlišili od jeho stejnojmenného otce, rovněž významného propagátora díla B. Martinů (František Popelka starší, 1908-1989): šlo o houslistu, bibliofila, muzejníka a nadšence „staré dobré školy“.  Dr. Popelka pro odlišení používal při publikování dětskou podobu svého jména „Iša“.

Již jako absolvent muzikologie Masarykovy univerzity v Brně koncipoval roku 1957 první velkou expozici o Martinů v poličském muzeu (a pak v letech 1973 a 1984 její moderní podobu). Byl dlouholetým redaktorem vydavatelství Supraphon v Praze (později Editia Supraphon) a v letech 1984-2000 muzikologem poličského muzea. Významným způsobem profiloval a zpracoval bohaté martinůovské sbírky uložené v Poličce. Právě obnova expozice Památník Bohuslava Martinů v roce 25. výročí úmrtí skladatele (1984) měla mimořádný význam pro prestiž města i muzea. Byl autorem velkého počtu výstav, článků a publikací – především knihy Martinů a Polička. Ta představovala nejenom mimořádný popularizační a výtvarný výkon, ale svým způsobem představila i mravní postoje pisatele – ačkoliv rukopis byl předán v pololetí 1989 (tedy před sametovou revolucí), nemusela být při tisku (jaro 1990) vypuštěna či vyměněna jediná věta. Celý život jej provázela solidnost odborné práce, vstřícnost k ostatním a nezištná propagace díla Martinů.

Byl iniciátorem a dramaturgem prvních ročníků festivalů Polička 555 (od roku 1992) a Martinů fest (od roku 1996). Potěšitelné je, že festivaly zdárně probíhají dodnes. Přejeme jubilantovi hodně zdraví a spokojenosti! 

Autor je ředitelem Městského muzea – Centra Bohuslava Martinů v Poličce

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější