Duškova soutěž v Mozartově jubilejním roce

V sobotu 30. dubna 2016 uskutečnila Mozartova obec v ČR ve spolupráci se Saskou mozartovskou společností se sídlem v Saské Kamenici (Chemnitz) v Ateliéru pražské HAMU už 36. (11. mezinárodní) ročník Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu. Zájem o ni byl i tentokrát veliký a nápor na skupinku dobrovolných pracovníků pořádajícího spolku a na výkon pěti členů poroty byl mimořádný. Dostavilo se totiž 61 (!) soutěžících z České republiky, Salcburku, Vídně, Frankfurtu n. M. a tentokrát i z Lotyšska.

Výkony posuzovala komise za předsednictví Romana Janála ve složení Brigita Šulcová, Daniela Štěpánová, Ivan Pařík a Miroslav Pospíšil. Nepřítomnost obvyklého německého zástupce v porotě byla způsobena tím, že v předvečer soutěže – přesně řečeno v 18.15 v pátek 29. dubna – přišel omluvný email od osvědčené německé porotkyně Jany Büchner, že se pro náhlé infekční onemocnění s politováním nemůže do Prahy dostavit. Situaci obětavě zachránila pražská významná hlasová pedagožka prof. Brigita Šulcová.

Soutěžící byli podle svého věku a povahy studia rozděleni do tradičních pěti kategorií. Po ukončení soutěže se pořadatelé i porotci shodli na několika zobecňujících závěrech, z nichž uveďme alespoň dva: 1) v kategorii budoucích profesionálů se pozitivně rozšířil rejstřík k soutěžnímu výkonu zvolených skladeb, a to až po ty technicky vůbec nejnáročnější, 2) v kategorii amatérů byl vedle rozsáhlého rozptylu v hodnotě pěveckých výkonů nepříjemně nápadný i rozptyl v hodnotě výkonu klavírních doprovazečů/ček. Nejen stylově pochybený, ale i k hlasům mladičkých soutěžících často necitlivě hřmotný až burácivý klavírní doprovod někdy skutečně zarážel. O to více obdivu sklidil klavírní výkon doc. Ladislavy Vondráčkové, která doprovodila 15 soutěžících, kteří neměli vlastní klavírní doprovod, což se týkalo i těch nejnáročnějších soutěžních čísel některých zahraničních účastníků.

Vítězové kategorie A1

Po hodnocení jednotlivých kategorií rozhodla porota o cenách takto: V nejpočetnější kategorii amatérských pěvců B I (10-14 let) získal 1. cenu Matěj Gajdoš ze ZUŠ Náchod, 2. cenu Alfréd Marc ze ZUŠ Praha 1 Biskupská, 3. cenu získali Sára Hoblová ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, Žaneta Kotorová ze ZUŠ B. Smetany v Plzni-Lobzy a Adam Dvorščík ze ZUŠ Mšeno. Čestná uznání byla udělena Martinu Šarlingerovi ze ZUŠ B. Smetany v Plzni-Lobzy, Daniele Rostykusové ze ZUŠ Praha 7 Šimáčková, Emmě Eleně Hubatkové ze ZUŠ Brno Smetanova, Magdaleně Eckl z rakouské Musikschule Ybbs an der Donau a Michalu Vinterovi ze ZUŠ Náchod.

V kategorii B II (15-20 let) získala 1. cenu Kateřina Hánová ze ZUŠ T. Brzkové Plzeň, a to za přednes písně An Chloë KV 524 a árie Cherubina „Voi che sapete“. 2. cena byla udělena třem soutěžícím: Aloisi Trávníčkovi ze ZUŠ Brno Smetanova za interpretaci árie Masetta „Ho capito“ a árie Papagena „Der Vogelfänger bin ich ja“, Natalii Kalivodové ze ZUŠ Náchod za ariettu„Con poesia di Metastasio“ Leopolda Koželuha a árii „Ich geh’ jetzt auf die Weide“ z Bastien und Bastienne a Lence Šťastné ze ZUŠ Liberec rovněž za árii „Ich geh’ jetzt auf die Weide“ a za árii Cherubina „Voi che sapete“. 3. cenu získal Michal Švec ze ZUŠ Kdyně za píseň Die Warnung KV 433=416c („Männer suchen stets zu naschen“) a za árii Colase „Befraget mich ein zartes Kind“ z Bastien und Bastienne KV 50.

V kategorii amatérských pěvců B III (21-26 let) získala 1. cenu Michaela Novotná ze ZUŠ Praha 7 Šimáčková za přednes árií Zuzanky „Venite, inginocchiatevi“ a „Deh vieni“ z Figarovy svatby. O 3. cenu se dělí Ondřej Havránek ze ZUŠ T. Brzkové z Plzně za interpretaci árií Papagena „Der Vogelfänger bin ich ja“ a „Ein Mädchen oder Weibchen“ a Dainis Kalnacs z Lotyšska za árii Dona Ottavia „Dalla sua pace“ z Dona Giovanniho a árii Tamina „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ z Kouzelné flétny. 2. cena udělena nebyla.

Vítězové kategorie B2

V kategorii budoucích profesionálů A 1 (15-20 let),  získala 1. cenu Eliška Helikarová (soukromé studium) za árii Despiny „Una donna a quindici anni“ z Così fan tutte a árii Zerliny „Batti, batti“ z Dona Giovanniho. 2. cenu obdržel Jan Kukal z Pražské konzervatoře za árii Papagena „Papagena, Papagena“ a árii Masetta „Ho capito“. 3. cena byla udělena dvěma soutěžícím, a to Veronice Kaiserové z konzervatoře Pardubice za přednes árie Zuzanky „Venite, inginocchiatevi“ z Figarovy svatby a árii Despiny „Una donna a quindici anni“ z Così fan tutte a Elišce Zajícové z konzervatoře Jana Deyla Praha za árie Cherubína „Non so più“ a „Voi, che sapete“. Čestná uznání dostali Kristýna Grösslová  z téže konzervatoře, Tereza Štěpánková z konzervatoře v Pardubicích a Jakub Ošmera z Pražské konzervatoře.

V kategorii A2 (21-25 let) získala 1. cenu Jolana Slavíková z Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Frankfurtu nad Mohanem za přednes obtížné koncertní árie se sólovým klavírem „Ch’io mi scordi di te“ KV 505 a árii Despiny „In uomini…in soldati…“. 2. cenu získala Tereza Maličkayová z JAMU Brno za přednes accompagnato recitativu „Quando avran fine omai“ a árie Ilie „Padre, germani, addio“ z Idomenea. 3. cenu obdrželi dvě soutěžící: Japonka Emi Kubota z Universität Mozarteum Salzburg za árii Ilie „Se il padre perdei“ a árii Zerliny „Vedrai carino“ a Eva Blažková z konzervatoře Jana Deyla za přednes árie hraběnky „Porgi amor“ z Figarovy svatby a obtížné árie Madame Laury „Alma grande e nobil core“ KV 578, kterou Mozart zkomponoval pro Louise Villeneuve jako vložku do Cimarosovy opery I due baroni di Rocca Azzura. Čestná uznání obdrželi tři soutěžící: Marie-Dominique Ryckmanns z Universität Mozarteum Salzburg, která zvolila extrémně obtížný repertoár: koncertní árii„Vorrei spiegarvi, oh Dio!“ KV 418, komponovanou pro Aloysii Weberovou a árii Aspasie „Nel grave tormento“ z Mozartovy rané opery Mitridate. Čestné uznání získal také Thomas Hansen, rovněž z Universität Mozarteum Salzburg, který přednesl árii hraběte „Hai già vinto la causa“ a árii Guglielma „Rivolgete a lui lo sguardo“ KV 584, za jejichž interpretaci obdržel ještě mimořádnou cenu předsedy Mozartovy obce, díky které bude rovněž vystupovat v rámci koncertu vítězů. Jako třetí získal čestné uznání Rostislav Florian z plzeňské konzervatoře za přednes árie Sarastra „O Isis und Osiris“ a árie Leporella „Madamina“.

Koncert vítězů 36. ročníku Duškovy soutěže se uskuteční v červnu na Bertramce. Jeho datum bude určeno dle časových dispozic nositelů cen.

Sdílet článek: