úterý, 19. květen 2015

Dobroslav Orel zpět v Ronově nad Doubravou

Napsal(a) 

Letos uplyne 145 let od narození Dobroslava Orla, významné osobnosti naší hudební vědy, jehož odkaz zůstal do dnešních dnů téměř v zapomnění. Orel se narodil 15. prosince 1870 v Ronově nad Doubravou v rodině učitele Františka Orla. V Hradci Králové studoval teologii a roku 1894 byl vysvěcen na kněze. Po otci zřejmě získal náklonnost k učitelskému povolání a začal vyučovat na hradeckém reálném gymnáziu a rovněž se stal představeným biskupského semináře. Již v té době se však zajímal o církevní hudbu, které též byla věnována jeho první kniha, Teoreticko-praktická rukověť chorálu římského (1899). Od roku 1905 pobýval v Praze a působil mj. na Teologické fakultě University Karlovy či na tehdejší Pražské konzervatoři. Rozvíjel však i nadále svoje vzdělání a v letech 1912 – 1913 absolvoval doktorské studium pod vedením Guido Adlera, jednoho z nejvýznamnějších hudebních vědců té doby. V tématu své práce se navrátil do rodného kraje a města svého mládí Hradce Králové, neboť se zaměřil na Kodex Speciálník. Později se jeho pozornost obrátila k Franusovu kancionálu, na jehož edici pracoval.

Roku 1919 se mu dostalo významného pověření, aby založil hudebně-vědný seminář na nově založené Universitě Jana Amose Komenského v Bratislavě. Během několika let zde Orel vytvořil pracoviště, jež se stalo významným centrem slovenské muzikologie. Široký rozptyl jeho činnosti nejlépe dokumentuje fakt, že vedle výuky a vlastní vědecké a publikační činnost působil po několik roků jako vedoucí redaktor časopisu Cyril a nadále se věnoval i sbormistrovské činnosti. Když se pod náporem německé diplomacie počalo v roce 1938 rozpadat Československo, navrátil se Orel do Čech a poslední léta věnoval svému výzkumu. Zemřel 18. února 1942 a jeho ostatky byly uloženy v místě jeho rodiště. Kvůli duchovnímu stavu a zaměření na církevní hudbu bylo jeho dílo z ideologických důvodů zcela opomíjeno.

Blížící se výročí však bylo výzvou pro Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., a město Ronov nad Doubravou. Ve dnech 23. - 24. dubna se přímo v Orlově rodišti uskutečnila mezinárodní konference, doplněná dvěma tématickými koncerty, na níž zazněly příspěvky 24 domácích i zahraničních muzikologů. V sobotu 25. dubna pak proběhla vernisáž výstavy „Dobroslav Orel - rodák z Ronova nad Doubravou“, připravená péčí dr. Jany Vozkové z Kabinetu hudební historie, která představuje život a dílo této osobnosti. Expozici je možné shlédnout v ronovské Galerii Antonína Chittussiho až do konce května. Putovní výstava bude v září 2015 představena také v prostorách knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, v.v.i., v Praze.

Komentáře

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.