čtvrtek, 27. duben 2017

Čtvrtstoletí bez Oliviera Messiaena

Napsal(a) 

Před pětadvaceti lety, 27. dubna 1992 odešel z tohoto světa francouzský skladatel, varhaník, klavírista, muzikolog, hudební pedagog, teoretik a ornitolog Olivier Messiaen. Člověk, který svou tvorbou, lidskými a duchovními hodnotami ovlivnil nejen celou řadu kolegů z hudební branže, ale i posluchačů v koncertních sálech a návštěvníků bohoslužeb v pařížském kostele Svaté trojice, kde od třicátých let minulého století působil jako varhaník až do své smrti. Od roku 1942 vyučoval na pařížské konzervatoři harmonii a v roce 1966 byl na této škole jmenován profesorem kompozice. K jeho žákům patřili kromě řady dalších i klasikové nové hudby – Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen nebo Iannis Xenakis.

Ani Olivier Messiaen neodolal pokušením dvanáctitónové a seriální hudby, kterou se v padesátých letech zabýval. Ale jako každý všestranný a nadaný člověk hledal stále nové inspirační zdroje a možnosti svého tvůrčího vývoje. Kromě studia matematických struktur se zabýval středověkou hudbou i indickou rytmikou. Tu najdeme např. v symfonii Turangalîla z let 1946-1948, jenž je oslavou věčné a všepřesahující lásky a radosti. Skladatel často chodil s tužkou a papírem na „lov ptáků“, aby tyto své zápisky a nahrávky ptačího zpěvu poté transformoval do vlastní hudební řeči. To vše se pochopitelně projevilo v jeho neobyčejně pestrém hudebním stylu vedoucím od tonální, modální hudby až k hudbě strukturované, rytmicky často nesmírně komplikované. Jeho skladby jsou symetrické, mají vnitřní řád a logiku a vynikají především ojedinělou, jakoby prosvětlenou harmonií, která nezapře vytříbený francouzský smysl pro barvu (rád např. používal Martenotovy vlny).

Olivier Messiaen byl hluboce věřícím člověkem a tato víra se projevovala ve veškerém jeho konání. Většina skladeb je tak nesena křesťanskou tematikou a duchovními náměty. Celá jeho tvorba byla zaštítěna credem, vyřčeným už v roce 1938 „dílo je aktem víry oslavujícím mystérium Kristovo“. Za všechny jmenujme např. Vingt regards sur l´Enfant-Jésus z  roku 1940, které věnoval své paní, vynikající klavíristce Yvonne Loriod, nebo orchestrální Couleurs de la cité céleste z roku 1963, případně operu Saint François d´Assise vytvořenou v letech 1975-1983. Kompoziční proces nebyl Messiaenovi jen psaním not, vnitřní potřebou, či uspokojováním egoistických tužeb po uznání a slávě, ale studiem duchovního světa, zázraků a krás přírody, které transformoval do hudby. Jeho víra je živoucí, svobodná, nezatížená církevními dogmaty, které věřící mnohdy zotročují a zastrašují.

Každý skutečný umělec by měl zůstat dítětem. Zkoumavým, hloubavým, hravým, bezprostředním, nezatíženým společenskými normami a očekáváními. Jedině tak je možné zůstat ve své tvorbě skutečný a opravdový. Olivier Messiaen byl pokorný, svobodný, láskyplný a dobrotivý člověk, jenž svým mimořádným talentem a poctivým přístupem ke své práci – službě hudbě, kultuře, vnesl svou tvorbou i humánním přístupem pro lidský život nezbytné duchovní hodnoty do našeho světa a zhmotnil tak v duchu svého životního přesvědčení mystérium Kristovo, jímž je naděje a láska. Nářek nad těžkými časy, trudným životem, svalováním viny na druhé nebo nad zkorumpovanou politikou k ničemu nevede. Je třeba začít od sebe: vyjít ze svého srdce, chovat se v souladu s Božími zákony a šířit lásku a radost. Hudba Oliviera Messiaena nám k tomu dává víc než dostatek inspirace. Je živoucím příkladem, že krása, harmonie, láska a čistota jsou součástí tohoto světa. Stačí je jen přijmout, otevřít se jim a šířit je v souladu s dobrým vědomím a svědomím dál.

Lenka Nota

Skladatelka, muzikoložka, hudební publicistka a manažerka. Věnuje se propagaci soudobé hudby, její publicistická i tvůrčí činnost z většího dílu souvisí s tématy žen v umění. V roce 2017 dokončila svou první operu věnovanou největší české spisovatelce Boženě Němcové Jsem kněžna bláznů na libreto filmové dokumentaristky Olgy Sommerové. Od roku 1999 je zastupována ochranným svazem autorským OSA. V roce 1998 spoluzaložila ženskou skladatelskou skupinu HUDBABY. Skupina natočila dva kompaktní disky (HUDBABY, Čekám Tě!), které Lenka připravila také jako produkční. Jako hudební publicistka píše již od dob studií odborné články a recenze do časopisů Harmonie, Opus musicum, Hudobný život a Slovenská hudba. Jako externistka spolupracuje s ČRo Vltava, pro kterou pravidelně připravuje autorské pořady věnované soudobé hudbě a kulturnímu dění v České republice, na Slovensku a v Rakousku. O ženské skladatelské tvorbě v Čechách referovala mj. na konferencích věnovaných ženské tématice v Kasselu v Německu, ve Fiuggi v Itálii a v Kragujevaci v Srbsku. Od roku 2007 žije ve Vídni, kde působí jako korektorka ve vydavatelství Universal Edition, publicistka a skladatelka ve svobodném povolání. Pro časopis Harmonie píše od roku 1997.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.