pondělí, 18. červenec 2016

Barokní osa Praha – Versailles

Napsal(a) 

24 Violons du Roi 24 Violons du Roi

Krátce po zahájení  17. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby (Festival je členem European Early Music Network), který pořádají Collegium Marianum – Týnská škola a Spolupořadatel Nadace Collegium Marianum, se setkali se zástupci médií ředitelka festivalu Monika Václová a tři Francouzi - Benoît Dratwicky, umělecký ředitel Centre de musique baroque de Versailles, Patrick Cohën-Akenine, houslista, umělecký vedoucí Les Folies françoise a Akademie Versailles, a Alexandre Pajon, zástupce ředitelky Francouzského institutu v Praze. Důvodem bylo zveřejnění plánu spolupráce mezi LSSH, potažmo Collegiem Marianum, a centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV) za nemalé pomoci pražského Francouzského institutu. (Prozatím trvá smlouva do roku 2018.) Vkladem CMBV je poskytování provozovacího materiálu, pomoc v otázkách koncepce, dramaturgie, muzikologie i v hledání vhodných interpretů vybraných děl. Na právě probíhajících LSSH spadají do této kooperace koncerty Les Folies françoises (11. 7.), cembalistky Béatrice Martin (12. 7.) a koncertní uvedení opery André Campry Karneval v Benátkách (4. 8.), která asi nejvíce vyjadřuje název 17. ročníku – Venezia.  Dílo André Campry, který je nejvýznamnějším francouzským komponistou mezi Lullym a Rameauem, dokládá dobové míšení stylů a bohatost hudební stránky karnevalového veselí v Benátkách 17. století. V dalších letech bude spolupráce mezi Centre de musique baroque de Versailles, Francouzským institutem a Letními slavnostmi staré hudby přinášet nejen zajímavé koncerty, ale také inspirativní tvůrčí setkání a vzdělávací projekty.

Benoît Dratwicky Benoît Dratwicky

Možná hlavní barokní událostí roku 2017 bude v Praze vzdělávací akce s názvem Akademie Versailles – výběrová orchestrální akademie, kterou pořádá centrum historických umění Collegium Marianum ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles a Pražskou konzervatoří ve dnech 27. února až 3. března 2017 na Pražské konzervatoři (bližší informace o Akademii Versailles naleznete zde). Pětidenní orchestrální workshop bude pro studenty smyčcových oborů (housle, viola a violoncello) pod vedením houslového virtuosa a dirigenta Patricka Cohën-Akenina, zakladatele známého souboru Les Folies françoises a houslového pedagoga na konzervatoři Charlese Muncha v Paříži a  École Nationale de Musique v Orsay. Během Akademie Versailles budou mít studenti jedinečnou možnost hrát na unikátní kopie historických nástrojů zapůjčené přímo z Francie. Pětidenní workshop završí koncert v sále Pražské konzervatoře. Jednotlivé nástrojové skupiny povedou profesionálové - členové souboru Collegium Marianum a francouzští umělci. Nejlepší ze studentů - účastníků Akademie dostanou nabídku spoluúčinkování s orchestrem Collegium Marianum na závěrečném koncertě mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby pod vedením Patricka Cohën-Akenina dne 7. 8. 2017 ve Dvořákově síni Rudolfina. (Program a název koncertu jsou v jednání.). Workshop navazuje na projekt Vingt-Quatre Violons  du Roy („Dvacet čtyři králových houslí“), který je rekonstrukcí slavného orchestru krále Ludvíka XIV. Mezinárodní projekt, zaměřený dosud zejména na studenty francouzských konzervatoří a londýnské Royal College of Music, se od roku 2010 představil například na zámku ve Versailles, na festivalu v Montpellier a na londýnských Proms.

Francouzský institut v Praze je jedním z významných a dlouhodobých partnerů Letních slavností staré hudby, oblast staré hudby byla vždy jednou z jejich priorit. Ve Francii vůbec je zájem o kulturní dědictví v podobě barokní hudby součástí státní kulturní politiky, viz existence instituce jako CMBV. Institut se na festivalových projektech s účastí francouzských umělců podílí dlouhodobě tím, že přispívá na cestovné a honoráře interpretů a pomáhá s propagací projektů.

24 Violons du Roi ve Versailles 24 Violons du Roi ve Versailles

Orchestr Collegium Marianum v příštím roce ve Versailles vystoupí s programem francouzské duchovní hudby pro královskou kapli ve spolupráci se sborem Centra barokní hudby ve Versailles (CMBV), takzvanou „La Maîtrise“ pod vedením Oliviera Schneebeliho (více o sboru na http://www.cmbv.fr/formation/). V roce 2017 bude hlavním tématem a podtitulem LSSH Versailles.

V podstatě všechny zbývající koncerty letošních LSSH stojí za poslech. V Rudolfově galerii na Pražském hradě bude  19. 7. hrát holandsko-italská houslistka Cecilia Bernardini, která se svými hudebními přáteli představí díla jednoho z největších Benátčanů – Antonia Vivaldiho. Německá vokální formace Singer Pur rozezvučí 21. 7. kostel sv. Salvátora v Klášteře sv. Anežky České. 25. července navštíví festival Zámek Troja a v programu Teatro del mondo španělská sopranistka María Espada a Vespres d’Arnadí připomenou, že hudebníci odnepaměti trávili život na cestách. Viola organista je název jednoho z četných přístrojů a nástrojů, které ve svých náčrtnících projektoval geniální Leonardo da Vinci. Podle původních plánů jej sestrojil polský klavírista a klavichordista Sławomir Zubrzycki. Unikátní instrument a jeho konstruktér se u nás představí poprvé 28. července v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v programu složeném ze slavných benátských melodií. Součástí koncertu je projekce krátkého filmu s názvem „Jak zní da Vinci o vzniku této unikátní myšlenky a nástroje.  1. srpna naplní kostel sv. Šimona a Judy zvuk slavnostních nešpor pro benátskou baziliku sv. Marka.  Více sborová díla Claudia Monteverdiho a Giovanni Gabrieliho provedou dvě „kapely“ – vokální Cappella Mariana a dechová Capella Ornamentata. Festival pak uzavře 4. 8. zmíněný André Campra.  V opeře z roku 1699 propojil autor svět komedie dell’arte s římskou mytologií, a navíc, aby vprostřed Paříže navodil vůni Benátek, nechal prolnout styl francouzský se stylem italským. Promísil  tak Lullyho rukopis s kompozičním stylem Monteverdiho, čímž předznamenal hudbu Händelovu a Rameauovu.

Patrick Cohën-Akenine Patrick Cohën-Akenine
V sezoně 2016/2017 oslaví unikátní Centre de musique baroque de Versailles třicáté narozeniny (bylo založeno v roce 1987), což připomene 30 uměleckými projekty. Stará se o francouzské hudební dědictví 17. a 18. století, které je již dávno dědictvím mezinárodním. Nejen ve Versailles, ale v celé Fraciii a ve světě organizuje nebo iniciuje koncerty, operní projekty,  pořádá workshopy a muzikologické konference, vydává hudebniny a knihy a organizuje sborovou školu, kterou navštěvuje kolem 150 studentů.

Na závěr několik užitečných informací. Workshopu bude předcházet konkurz za účasti Patricka Cohën-Akenina (předseda odborné komise). Konkurz proběhne dne 4. listopadu 2016 na Pražské konzervatoři. Více o konkurzu zde. Předchozí zkušenost s interpretací staré hudby ani historický nástroj nejsou podmínkou.

K financování Akademie Versailles: CMBV a Francouzský institut v Praze by se měly podílet na pokrytí honorářů a cest, CMBV pokryje také transport a pojištění nástrojů.  K projektu Akademie Versailles přistupuje jako partner ještě Pražská konzervatoř, která poskytla prostory za zvýhodněných podmínek a pomůže s propagací projektu.  Collegium Marianum zajišťuje organizaci a propagaci celé Akademie Versailles.

Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online přímo na letnislavnosti.cz. Festivalová pokladna na adrese Maďarského kulturního střediska v Rytířské ulici 27, Praha 1 je otevřena každé pondělí a středu od 10.00 do 18.30 hodin.

Luboš Stehlík

Mým rodným městem jsou Pardubice, kde jsem se učil hrát na housle a violu. Housle a zpěv jsem studoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. V témže městě absolutorium oboru hudební věda na FF UK. Do pracovního procesu vstoupiv ještě před vysokou školou ročním pobytem v Pěveckém sboru AUS. Po skončení muzikologie, kde moji diplomovou práci vedl Petr Eben, nastoupil jsem v roce 1984 do knižní redakce nakladatelství Editio Supraphon. Od roku 1989 jsem působil několik let v Pěveckém sboru Českého rozhlasu. Po jeho vymazání z českého hudebního života  jsem se stal v roce 1994 členem týmu, později šéfredaktorem časopisu Harmonie, který se brzy stal nejlepším tištěným hudebním médiem České republiky. Jsem partnerem manželky nejlepší ze všech, otcem tří dětí a dědečkem (zatím) sedmi vnoučat.

Komentáře

Harmonie vychází za podpory

Ministerstvo kultury ČRNadace Český hudební fondNadace Leoše JanáčkaNadace Bohuslava Martinů

 

Naši partneři

Muzikus - magazín nejen pro muzikantyAlterecho - platforma pro současnou hudební kulturu

Chcete inzerovat? Máte dotaz?

+420 266 311 701

Novinky emailem

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.