Kvinterna: Krajina želobudná

Hana Blochová – zpěv, harfa, psalterium, Pavel Polášek – zpěv, santur, zvířecí rohy, chalumeaux, kornamusy, píšťala s měchuřinou, flétny, smyčcový žaltář, duochord, akordická citera, fujara, niněra, basička, Petr Wagner – viola da gamba, Marek Špelina – flétny, Marwan al-Solaiman – arabská loutna, Vítězslav Janda – perkuse. Vydáno 2004. TT: 62:46. 1 CD Arta F 10125 (distribuce 2HP Production). V tuctu písní Kvinterny převládají sefardské balady. Několika moravskými ze Sušilovy sbírky autoři jen občas naznačují vzdálenou spřízněnost, nicméně pouhý odkaz na modální charakter obou okruhů není příliš pádný. Jde o hudbu šířenou po staletí orální tradicí, nahrávky se opírají o zápisy ve sbírkách, z nichž ty nejstarší jsou nanejvýše dvě stě let staré. Limity zápisů lidové hudby z devatenáctého století jsou všeobecně známé a při absenci autentických nahrávek jsou i sebepoctivější rekonstrukce nanejvýše problematické. To ostatně vyšlo najevo při nedávném vydání snímků české lidové muziky, v mnoha parametrech radikálně odlišné od soundu revivalistů mladšího o necelé století. Za takových okolností je snaha o rekonstrukci několik staletí staré hudby nanejvýše ošidná a přepestré instrumentální sestavy, s nimiž se na Krajině želobudné setkáváme, mohou mít jen stěží nějaký reálný základ. Tvůrci alba si proto moudře ponechali do široka otevřená zadní vrátka vlastního pojetí, jehož výsledkem je nakonec zvukomalebný sound, s jakým se dnes setkáváme zejména v keltské odrůdě world music. Vysvětlení o vrstvení zvuků odvozených z postupů středověké malby, o podvědomí či o lazurujících zvucích, uváděná v bookletu vyznívají bohužel poněkud samoúčelně. Skutečnost je taková, že nejpřesvědčivěji na desce vyznívají moravské Šla Maria do kláštera a Lání pro chudou se střídmým doprovodem píšťaly s měchuřinou, respektive příčné flétny. Není koneckonců nikterak těžké pochopit proč: balada je především příběh, a proto, co se doprovodu týče, vždy platí, že čím méně, tím lépe. A pokud možno vůbec nic.

Vydavatel: Arta/2HP Production

Stopáž: 62:46

Body: 2 z 6

Sdílet článek: