BassFest v Banskej Bystrici

Nie je pravda, že veľké kultúrne akcie sa musia vždy spájať s veľkými kultúrnymi centrami. Akadémia umení v Banskej Bystrici poskytla pred niekoľkými rokmi priestor výbornému slovenskému kontrabasistovi a pedagógovi Jánovi Krigovskému. Overil čas, že toto spojenie malo nesmierne pozitívny dopad na Banskú Bystricu, Akadémiu umení a aj samotného Jána, ktorý do mesta pod Urpínom priniesol festival svetovej úrovne a rovnako pozitívne nás vo svete aj zviditeľnil. BassFest odštartoval v roku 2010 so svojim spoluorganizátorom, bývalým žiakom a svojou „pravou rukou“ Jánom Prievozníkom. Za šesť ročníkov sa im podarilo do Banskej Bystrice priniesť elitu kontrabasovej hry, intepretov a pedagógov.  Z viac ako stovky lektorov z pätnástich krajín možno spomenúť Thomasa Martina (UK), Thiery Barbého (FR), Zsolta Fejerváriho (HU), Klausa Trumpfa (DE), Ruslana Lutsyka (UK), Jaceka Nedziela Meiru (PL), Herberta Mayra (AT), Irenu Olkiewicz (PL), Davida Sinclaira (FR/CH), Romana Patkolóa (SK), Miloslava Gajdoša (CZ), a mnoho iných.

Master Class 2015 (21. – 26. 9), ktorého lektorom bol jeden z najuznávanejších svetových kontrabasistov Gary Karr, priviedol do mesta 25 najmä zahraničných účastníkov. Gary Karr je významnou osobnosťou v kontrabasovom svete, v roku 1967 založil Medzinárodnú Spoločnosť Kontrabasistov, ktorá sa venuje štúdiu, propagácii a rozvoju kontrabasovej interpretácie. V Banskej Bystrici ho sprevádzal dlhoročný kolega, klavirista Harmon Lewis. V závere Master Class sa uskutočnila súťaž Karla Dittersa von Dittersdorfa v troch kategóriách: žiaci základných umeleckých škôl, kde víťazom bol Indi Stivín (CZ), u žiakov konzervatórií zvíťazil Benedek Devich (HU) a u študentov vysokých umeleckých škôl Andor Bóni (HU).

Gary Karr Master Class, foto Róbert Bošeľa - Môlča Records

Cieľom kurzov a celého festivalu nebolo len jednosmerné zameranie na kontrabas, ale aj na všetky ostatné nástroje, ktoré sa s ním na pódiu stretávajú a vytvárajú tak všestranne zamerané zoskupenia. Kurzy boli určené pre violu, violončelo, klavír, flautu, klarinet, trúbku, organ, čembalo, barokové husle, lutnu, barokovú gitaru ale aj basovú gitaru a bicie v odboroch sólová, komorná a orchestrálna interpretácia a jazzová improvizácia a interpretácia. Lektori z jednotlivých odborov boli zároveň aktérmi koncertov, ktoré sa počas celého festivalu konali v priestoroch koncertnej sály Jána Cikkera banskobystrickej historickej Radnice. Tento ročník zaznamenal rekordný počet koncertov (12), kedy sa stretli hudobníci stálych zoskupení, ale aj náhodných formácií, ktoré sa niesli v duchu momentu tvorivej improvizácie, boli programovo a žánrovo rôznorodé, dramaturgia ponúkla pestrosť slovenskej a svetovej hudobnej tvorby.

Otvárací koncert (27.9) patril BassBandu (Ján Krigovský, Ján Prievozník, Metod Podolský, Ján Borza), ktorý k svojmu piatemu výročiu vydal CD s dielami najmä slovenských skladateľov – interpretov, ktorých Krigovský k spolupráci oslovil. V rámci prvej polovice večera zaznelo niekoľko týchto diel a po krste si BassBand zahral so svojou krstnou mamou Máriou Čírovou skladby z jej vlastného repertoáru. Ďalší večer odštartovali „maratón“ koncertov slovenskí interpreti Ronald Šebesta (klarinet) s projektom Classic MALTS, Ivica Gabrišová (flauta) a Valdo Žatko (kontrabas). Večerná Bystrica ponorila sálu do komornej atmosféry a uviedla majstra drevených dychových nástrojov Jiřího Stivína st., ktorý svojou bezprostrednosťou a profesionalitou pri interpretácii klasickej hudby, ako aj jazzových improvizácií očaril obecenstvo. K dokonalosti koncertu prispela societa hudobníkov ako Jeremy Joseph (JAR/AT, organ), Marek Čermák (CZ, harpsichord a organ), Krigovský (violone), Marcel Comendant (SK, cimbal), Jiří Stivín ml. (CZ, bicie).

Mária Čírová s BassBandem, foto Martin Hesko

Nasledujúci deň pokračoval vystúpením troch skvelých kontrabasistov Thomasa Martina, svetovo uznávaného hráča a profesora londýnskej Guildhall School of Music, Thiery Barbého, prvého kontrabasistu z Paris Opera Nationala a zároveň profesora parížskeho konzervatória a Jána Krigovského, ktorí publiku predstavili najvýznamnejších talianskych, francúzskych a slovenských skladateľov národných kontrabasových škôl. Subtílnu atmosféru koncertu vystriedal búrlivý a divoký Bashavel (SK), ktorého hudobný prejav je výsledkom fúzie jazzu, swingu, ľudovej, orientálnej a balkánskej hudby, o čom svedčí aj nástrojové zloženie súboru, okrem Comendanta, Stanislav Palúch (husle), Klaudius Kováč (klavír), Róbert Ragan (kontrabas), Peter Solárik (bicie). Dávku hudby predchádzajúcich dní vystriedalo divadelné predstavenie na Fakulte dramatických umení AU, kde František Výrostko st. (SK, herec) a František Výrostko ml. (SK, kontrabas) spoločne uviedli monodrámu spisovateľa a dramatika Patricka Süskinda Kontrabas. Pôvodne hra písaná len pre jedného aktéra, dosiahla u divákov nesmierny umelecký zážitok po dramatickej, ale aj po hudobnej stránke.

Participácia interpretov ďalších dvoch večerných koncertov dramaturgicky vytvorila jednotný celok. Flautu traverso skvelej sólistky Jany Semerádovej (CZ) sprevádzal ansámbel starých nástrojov v podaní rovnako špičkových interpretov autentickej starej hudby – Jeremy Joseph, David Sinclair (CAN/FR, violone), Krigovský, Ján Gréner (SK, viola), Ján Čižmář (CZ. theorba, baroková gitara). Pre banskobystrických divákov netradičný koncert sa v rovnakej nálade prehupol k programovo zaujímavej úprave Vivaldiho Štyroch ročných období. Meno huslistu Dalibora Karvaya pre široké publikum zaručeným pútačom. To čo prišlo, však očakával málokto. Collegium Wartberg (SK) s hosťami a s Daliborom Karvayom sa v barokovej fantázii striedali s bravúrnou jazzovou improvizáciou Palúcha, Krigovského a Michala Vavra (SK, bluegrasová gitara). Nadšenie z novej fantazijnej podoby diela sa prenieslo na publikum, ktoré aplaudovite dávalo najavo uznanie súhre hudby dávnej a súčasnej.

Dalibor Karvay, foto Martin Hesko

Posledný koncertný deň bol rovnako intenzívny, ako ten predchádzajúci. Ďalší výborní lektori kontrabasových tried Zsolt Fejervári, Radoslav Šašina, Miloslav Gajdoš uviedli na úvodnom koncerte večera dobovo a žánrovo rozmanitú škálu skladieb. Interpreti a zároveň aj pedagógovia banskobystrických umeleckých škôl Adam Marec (gitara), Eva Cáhová (klavír), Ragan, Solárik vytvorili zoskupenie Invention Quartet, s ktorým uvádzajú známe aj menej známe diela súčasných slovenských a zahraničných autorov. Pozdný večerný program premiešal hľadisko fanúšikmi slovenských jazzových hudobníkov a improvizátorov Juraja Grigláka (basgitara), Matúša Jakabčica (gitara), Juraja Bartoša (trúbka), Klaudia Kováča (klavír), Róberta RaganaPetra Solárika, ktorí sa stretli v projekte Bass Friends a vždy zaručujú výnimočný hudobný zážitok. Ich vystúpeniu predchádzalo majstrovstvo poľského jazzového kontrabasistu Jaceka Nedziela-Meiru. Absolútnym záverom Bass Festu bol koncert kontrabasového orchestra vytvoreného z účastníkov kurzov pod vedením Miloslava Gajdoša a víťazov súťaže K.D. von Deittersdorfa s odovzdávaní ocenení a diplomov. 12 dní intenzívnej hudobnej produkcie, koncertov, kurzov, stretnutí, rozhovorov doznelo a možno očakávať, že ďalší ročník bude rovnako úspešný aj vďaka obrovskej podpory mesta, Akadémie umení a tvorivej energie oboch organizátorov.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější