Lukáš Pavlica

Lukáš Pavlica

Absolvoval magisterský obor Hudební věda na Masarykově univerzitě, v současné době studuje pod vedením doc. PhDr. Jany Perutkové, Ph.D., doktorský studijní program. Aktivně se věnuje publicistické a kritické činnosti, kromě externího dopisovatele pro časopis Harmonie zastává místo redaktora portálu Brno – město hudby. Spolupráci navázal rovněž s hudební revue Opus musicum nebo magazínem vysokých škol Universitas. Kromě publicistické činnosti a výzkumu se okrajově věnuje také hudebnímu aranžérství a spolu s dalšími skladateli a hudebníky instrumentoval a natočil CD Hudebníček cílící na rozvíjení melodického a rytmického cítění u dětí do čtyř let.

Legenda o svaté Ludmile zahájila Třebíčský hudební festival

Letošní 16. ročník Třebíčského hudebního festivalu si za své motto zvolil slova: „Lux aeterna“ – ještě předtím, než však stejnojmenný program ve středu 12. října zazní v třebíčském kostele Proměnění Páně, zahájila festival v pátek 7. října v třebíčské zadní synagoze produkce oratoria brevis Legenda o svaté Ludmile z pera zpěváka a skladatele Jiřího Miroslava Procházky, který se zhostil i role vypravěče. Po jeho boku vystoupili sopranistka Kristýna Kůstková, altistka Lucie Karafiátová a tenorista Vincenc Ignác Novotný. Varhanní part interpretovala na pozitiv Daniela Valtová Kosinová. Před samotným oratoriem brevis však byly uvedeny také vybrané árie z díla Georga Friedricha Händela, ve kterých se jednotliví zpěváci mohli přestavit sólově.

Stylově i instrumentačně pestré zahájení Hudební současnosti 2022

Festival Hudební současnost patří mezi nejdéle fungující ostravské platformy pro soudobou hudbu a jejím pořadatelem je spolek Tvůrčí centrum Ostrava, který sdružuje ostravské hudební skladatele a interprety. Cílem festivalu je tedy především podpora regionálních umělců, jak ostatně dokázal i zahajovací koncert letošního 48. ročníku, který se uskutečnil ve čtvrtek 6. října v Knihovně města Ostravy v pobočce J. Trnky. Na programu večera se objevila díla skladatelů Jana Grossmanna, Jožky Matěje, Edvarda Schiffauera, Daniela Poledňáka, Blanky Hosové, Ilji Hurníka a Milana Báchorka.

Messiaenův Kvartet pro konec času na pomezí meditace a modlitby

Letošní 29. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci připravil pro milovníky hudby 20. století skutečnou lahůdku – v kapli Božího těla v olomouckém Konviktu zazněl ve středu 5. listopadu Kvartet pro konec času (Quatuor pour la fin du Temps) francouzského skladatele Oliviera Messiaena. Dílo, které patří mezi Messiaenovi nejzásadnější kompozice, zaznělo v nastudování souboru Lobkowicz trio – Jan Mráček (housle), Ivan Vokáč (violoncello), Lukáš Klánský (klavír) – které doplnil klarinetista Karel Dohnal.

Diversní hold Klubu moravských skladatelů v Löw-Beerově vile

Svůj podzimní program zahájil orchestr Ensemble Opera Diversa ve středu 14. září ve vile Löw-Beer vzdáním holdu Klubu moravských skladatelů, který 17. září oslaví jubilejních 100 let od svého založení. Ačkoliv tedy dramaturgie večera pochopitelně sestávala z děl skladatelů spjatých s Klubem, původní zařazení programu spadalo do koncertní řady hudebních „inventur“, ve kterých se Ensemble Opera Diversa soustředí na méně provozovaná či přímo pro soubor napsaná díla tuzemských skladatelů. Provedení bylo plánováno již na únor loňského roku (přičemž bylo následně ještě dvakrát odloženo), avšak z pandemických důvodů se neuskutečnilo. Dalo by se tak vlastně říct, že nešťastné odkládání dodalo koncertu ještě zajímavější dramaturgické konotace a že provedení přišlo „v pravý čas“. Díla Pavla Blatného, Dalibora Spilky, Osvalda Chlubny a Karla Husy nastudovala s orchestrem dirigentka Gabriela Tardonová a cembalový part v Chlubnově skladbě Studie pro cembalo a smyčce nastudovala Monika Šujanová.

Michaela Koudelková: O interpretaci „mezi řádky“

Michaela Koudelková vystudovala hru na zobcovou flétnu na Akademii Muzycznej w Krakowie ve třídě Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu na Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ve třídě Petera Holtslaga.

Sergej a Lusine Chačatrjan – arménská hudba na interpretačním vrcholu

Zatímco některé koncerty v rámci festivalových šnůr mnohdy jen tak tak odkazují na motta konkrétních ročníků, komorní večer s názvem Naše kořeny nemohl do tématu letošního Concentu Moraviae – Cestou od kořenů k budoucnosti – zapadnout lépe. V rámci koncertu se ve čtvrtek 23. června v jízdárně zámku Valtice představilo arménské sourozenecké duo Sergeje Chačatrjana (housle) a Lusine Chačatrjan (klavír) s ryze arménskou hudbou. Na programu se objevila nejen díla českému publiku známých skladatelů – Píseň poéma Arama Chačaturjana či Čtyři lidové tance pro klavír Komitase (vlastním jménem Soghomon Soghomonjan) – ale také skladby u nás málo uváděných autorů, mezi které patří například Eduard Bagdasarjan, Eduard Mirzojan či Arno Babadžanjan.

Sirba Octet – střípky z lidové, židovské i jazzové hudby

Téma letošního 27. ročníku hudebního festivalu Concentus Moraviae Cestou od kořenů k budoucnosti dalo vzniknout celé řadě dramaturgicky netradičních a interpretačně pestrých koncertů. Po jejich bok se může směle postavit i večer v brněnském Besedním domě se souborem Sirba Octet, který v sobotu 18. června představil na programu Tantz! hudbu vycházející z rumunské, moldavské, ruské a maďarské hudební tradice. Ačkoliv jsou členové Sirba Octetu – houslista Laurent Manaud-Pallas, violista Grégoire Vecchioni, violoncellistka Claude Giron, kontrabasista Bernard Cazauran, klarinetista Rémy Delangle, cimbalista Iurie Morar a klavírista Christophe Henry – původem Francouzi, umělecký vedoucí a houslista Richard Schmoucler přiznává, že minimálně jemu koluje v žilách krev předků z východu a že tamní kultura ovlivnila jeho náturu i interpretační jazyk.

S Pavlem Fischerem a rezidenčním souborem festivalu Concentus Moraviae na slavkovském zámku

Desátý den 27. ročníku Concentu Moraviae představil ve čtvrtek 9. června v Rubensově sále slavkovského zámku vůbec poprvé letošní rezidenční soubor festivalu. Jeho uměleckým vedoucím je houslista a skladatel Pavel Fischer, kterého doplnili houslistka Markéta Janoušková, violisté Martin Stupka, Diede Verpoest a violoncellista Erich Oskar Hütter. Téma ročníku – Cestou od kořenů k budoucnosti – dalo vzniknout komornímu programu se Třemi madrigaly pro housle a violu Bohuslava Martinů a se Smyčcovým kvintetem č. 3 op. 97, Antonína Dvořáka. Zatímco Dvořákův kvintet čerpá inspiraci z lidové tvorby, která je svým způsobem „kořenem“ i mnoha současných hudebních tradic, trojice madrigalů je odkazem k oblíbené renesanční formě.

Autentický dotek Irska. Les Musiciens de Saint-Julien v Lysicích

Gaelské písně a tance z 17. a 18. století v podání francouzského souboru Les Musiciens de Saint-Julien rozezněly v sobotu 4. června v rámci pátého koncertu mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae nádvoří zámku v Lysicích. Pod uměleckým vedením flétnisty François Lazarevitche vystoupili s irskými písněmi, jigy a reely v programu The High Road to Kilkenny (Cesta do Kilkenny) tenorista Robert Getchell, houslista David Lombardi, harfenistka Marie Bournisien, gambistka Garance Boizot a loutnista a hráč na cistru Éric Bellocq. Koncert se konal za podpory Office de diffusion et d’Information Artistique de Normandie.

Concentus Moraviae zahájil v rytmu tanga

Letošní 27. ročník mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae zastřešuje téma Cestou od kořenů k budoucnosti, které dramaturgicky připravil dirigent a flétnista Kaspar Zehnder. Právě on vybral pro slavnostní zahájení festivalu na sokolovně v Boskovicích 31. května komorní orchestr Klaipėda Chamber Orchestra, který také sám řídil. Na programu večera s podtitulem Tango sinfónico zazněla v interpretaci orchestru (doplněného o klarinetistu Lukáše Daňhela, flétnistu Petra Pomklu a hobojistku Anikó Kovarikné Hegedűs), zpěvačky Analie Selis, klavíristy Mariana Castra a bandoneonisty Nicoláse Velázqueze tanga, waltzy a milongy argentinských a uruguayských skladatelů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.