Jiří Beneš

Jiří Beneš

Komorní setkání ve Skaličce

22. únor 2020
Komorní setkání ve Skaličce

První známá písemná zmínka o vsi Skaličce a jejím mlýnu pochází z roku 1349: Moravské zemské desky zaznamenávají, že toho roku „pan Havel z Trmačova postoupil své manželce Přibce mlýn ve vsi Skaličce se třemi podsedky“. Vzhledem k tomu, že zemské desky byly tehdy teprve založeny, musel mlýn existoval už nějakou dobu, ne však moc dlouhou, protože vodní energie se začalo využívat v našich zemích teprve počátkem čtrnáctého století. Nicméně se lze domnívat, že příznivé podmínky k tomu na potoce, který nese krásné, starobyle znějící jméno Lubě a vyznačuje se stálou vodnatostí (po celé délce svého toku poháněl až osm mlýnů!) učinily původně osamělý skaličský mlýn s jeho podsedky základem nové vsi a jeho majitele její přirozenou hlavou: když se Skalička stala obcí, byl úřad starosty ve mlýně dlouho prakticky dědičný a tituly pantáty a paňmámy vyhrazeny výlučně pro manželskou dvojici vládnoucí mlénem.

Concentus Moraviae připravil přehlídku smyčcových kvartet, která se dlouho nebude opakovat

Vystoupením Magdaleny Kožené a souboru Collegium 1704 s Václavem Luxem jako vedoucím ve Zlatém sále vídeňského Musikvereinu skončil – slavnostně, byť poněkud exteritoriálně – letošní čtyřiadvacátý ročník festivalu Concentus Moraviae, věnovaný smyčcovému kvartetu. Rozptýlení jeho čtyřiatřiceti koncertů (a dvou předchozích prologů) do stejného počtu koncertních míst možná poněkud zastírá skutečnost, že šlo o přehlídku čtyřiadvaceti vesměs špičkových smyčcových kvartet z celého světa – událost, k jaké dochází jen velice zřídka, jestli vůbec, a kterou můžeme plným právem označit za světové významnou – stát se jinde, psaly by o ní hudební publikace po celém světě.

Za Evženem Zámečníkem

21. únor 2018
Za Evženem Zámečníkem

Filharmonická éra skladatele, houslisty, dirigenta a pedagoga Evžena Zámečníka proběhla (1971–1981) už tak dávno, že si ji v brněnské filharmonii skoro nikdo nepamatuje. A přece býval primista Zámečník jednou z nejvýraznějších postav velkých zájezdů orchestru, jemuž se v sedmdesátých letech konečně otevřely možnosti zahraničního uplatnění. Za nekonečných celodenních autobusových přejezdů (jednou také Hamburk–Bari) totiž důsledně vystupoval jako mluvčí fiktivního filharmonického C-mužstva umělecky slabších hráčů a neúnavně organizoval besedy, přednášky, ankety a jazykové kurzy, pokaždé ohromující svou kouzelnou absurdní 

Vzpomínky na Bohuše Zoubka

27. září 2017
Vzpomínky na Bohuše Zoubka

V pondělí 25. září se v brněnském krematoriu veřejnost rozloučila se zesnulým někdejším ředitelem brněnské filharmonie Bohušem Zoubkem (zemřel 18. září). Studiem na brněnské konzervatoři a pak na Janáčkově akademii múzických umění (obojí u Františka Šolce) se Zoubek přiřadil k příslušníkům legendární brněnské hornové školy; po absolutoriu se stal členem Státní filharmonie Brno a v letech 1969–1988 v ní působil jako sólohornista. Současně se uplatňoval jako komorní hráč ve Filharmonickém dechovém kvintetu (přejmenovaném později na Q Moravi). Na konzervatoři a na JAMU vychoval celou generaci vynikajících hráčů. V roce 1996 se stal jedním z hlavních iniciátorů Mezinárodní interpretační soutěže Brno (její pětiletý cyklus zahajuje vždy soutěž hornistů) a stálým členem soutěžního výboru.

Ve znamení pětky

16. listopad 2016
Ve znamení pětky

Proběhl 15. listopadu v brněnském Besedním domě druhý abonentní koncert Komorního cyklu Spolku přátel hudby: pětice dechových hráčů z operního orchestru a z filharmonie sdružená v dechovém kvintetu Parnas přednesla pořad z pěti skladeb pěti autorů z pěti  různých století. Což byl výkon pozoruhodný už dramaturgicky (dechové kvinteto se stalo pravidelnou komorní sestavou teprve ve století devatenáctém); nicméně Fantazie f moll KV 608, kterou napsal Mozart ve svém úmrtním roce pro mechanický nástroj ve vídeňském Müllerově Kunstkabinetu a kterou dnes hrávají především varhaníci, zni patrně nejblíž autorově původní představě v aražmá Wolfganga Sebastiana Meyera pro dechové kvinteto.

60 let brněnské filharmonie: Filharmonie Brno včera, dnes a předevčírem

Slavnostním koncertem 20. září zahájila Filharmonie Brno v Janáčkově divadle pod taktovkou Leoše Svárovského, jednoho ze svých dosavadních deseti šéfdirigentů, svou jubilejní šedesátou sezonu. Jeho pořadem (Smetana, Martinů, Dvořák) se tato sezona přihlásila k retrospektivní části své dramaturgie, k ohlédnutí za uplynulými šesti desetiletími. K tomu patří také jeden z obou jejích symfonických cyklů

Kouzlo tradičního repertoáru

2. listopad 2015
Kouzlo tradičního repertoáru

Brněnské publikum, možná trochu vyčerpané nároky průbojné dramaturgie právě dozněvšího Moravského podzimu (přijalo ji ostatně s obdivuhodným zájmem), ocenilo nabídku souboru Czech Virtuosi a zaplnilo v sobotu 24. října koncertní sál brněnské Reduty očekávajíc pořad ze špičkových – a právě proto často hrávaných – skladeb českého repertoáru pro smyčcový orchestr. Svým proměnlivým obsazením

Rozhovor pod širým nebem

3. září 2015
Rozhovor pod širým nebem

Krásný večer původně deštivého úterka 25. srpna se ukázal jako stvořený pro první z pěti „Netradičních hudebních večerů“, které pořádala Konzervatoř Brno jako součást svých letních pedagogických aktivit nazvaných „Brněnské smyčcové kurzy“ a navštěvovaných šesti desítkami frekventantů. Přítomnost takové spousty informované a zjevně zaujaté mládeže působila mezi tradičně postarším publikem komorních

Vadim Gluzman v Brně

22. prosinec 2011

Vadim Gluzman, rodák z Ukrajiny, izraelský občan, bytem ve Spojených státech, přijel koncem října do Brna potvrdit svou pověst jedné ze soudobých světových špiček houslové hry, a to hned několikerým způsobem: jako sólista sezony 2011/2012 ve Filharmonii Brno...

Prosincové večery Koncertního abonmá Filharmonie Brno s Petrem Altrichtrem u dirigentského pultu mimořádně zaujaly dvěma věcmi: premiérou Symfonického triptychu brněnského Milana Slimáčka a vystoupením pianisty Garricka Ohlssona. Toho si brněnské publikum pamatuje ještě jako...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.