Jaroslav Mihule

Jaroslav Mihule

Iša Popelka, rodák poličský. Vzpomíná Jaroslav Mihule

Dne 16. dubna 2020 zemřel ve věku 87 let významný český muzikolog, publikující převážně pod jménem Iša Popelka, ačkoliv byl pokřtěn František (nar. 19. 2. 1933), stejně jako jeho otec. Odlišil se tak od něho tvarem křestního jména, ale ne vřelým životním vztahem k rodné Poličce a k Bohuslavu Martinů. Oba dva se neokázale hlásili ke generaci cítící živou sounáležitost s národem, kulturními tradicemi domova, a silně souzněli i s dědictvím regionálním – Vysočinou a Poličkou. Po dlouhou dobu to nebylo příliš populární a také příchylnost k Martinů se jevila zvláště v padesátých letech politicky podezřelá.

K čemu je hudba aneb Moje třetí láska – Josef Koutecký et al.

Když měla být zahájena činnost nově založeného ústavu Maxe Plancka, nositele Nobelovy ceny za fyziku, geniálního spolutvůrce kvantové teorie, vyvstal úkol zadat instituci nosné pilotní téma. Pověřená komise prý navrhla, aby se ústav prioritně věnoval problému hudby.

Nenápadný muzikolog a jeho problém

19. říjen 2016
Nenápadný muzikolog a jeho problém

Akademickým vzděláním nejsem zcela jistě dostatečně kompetentní rozepisovat se do šířky o věcech muzikologických, což mám v následujících odstavcích částečně v úmyslu. Obor „hudební věda“ jsem na univerzitě nestudoval, i když jsem k němu měl blízko. Považuji se spíše za popularizátora hudby, který by ji chtěl otevřít co nejširšímu okruhu a upozornit přitom na skryté hodnoty. Přesto chci podat zprávu o jistém muzikologovi, kterého tu charakterizuji adjektivem „nenápadný“. Hudební vědu totiž rovněž nevystudoval, k žádné významné muzikologické institu

Případ Sonáty pro klavír od Jaroslava Ježka 1

Působí-li tento nadpis trochu jako ze žánru kriminálních románů, pak jde o dojem správný: „případ“ má podivné znaky kriminálního činu v morálním smyslu slova, vyskytnou se v něm těžko pochopitelná udání,...

Případ Sonáty pro klavír od Jarostava Ježka 2

Na festival americké sekce Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu – ISCM (International Society for Contemporary Music) – konaný poprvé na půdě Spojených států v New Yorku...

Napsal jsem stať jako osobní dárek panu Brunovi Nettlovi, emeritnímu profesoru University of Illinois (Urbana, Illinois), který měl přijet do Prahy, aby převzal ocenění prezidenta České akademie věd...

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.