Jitka Bajgarová

25. 6. 2012

Příběh skladatele Kamillo Horna – k utváření sudetoněmecké kulturní identity

Německy hovořící skladatelé, kteří ve 20.–30. letech 20. století žili v Československu nebo s ním byli ve...

Aktuální číslo

Nejnovější