ZUŠ mají opět dobrou příležitost získat nové hudební nástroje. Rodinná nadace manželů Komárkových spustila třetí kolo projektu Piana do škol

Salon Petrof. Foto: adam & costey

Autorka: Tereza Sobotová, manažerka speciálních projektů Nadace KKFF
Foto: Khalil Baalbaki, adam & costey, Jan Hromádko


Základní umělecké školy se mohou už potřetí hlásit do grantové výzvy projektu Piana do škol. Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF), která za iniciativou stojí, jich do související veřejné sbírky vybere sedmnáct. Nástrojový park tuzemských ZUŠ tak obohatí pět nových klavírů a dvanáct pianin značky PETROF, tradičního partnera projektu. Nadace zároveň ohlásila vznik stipendijního fondu, podporujícího mladé talentované pianisty a pianistky.

Nedostatek peněz na nové nástrojové vybavení představuje pro české základní umělecké školy dlouhodobou a obtížně řešitelnou nesnáz. Situaci pomáhá řešit Nadace KKFF, která školám v následujícím roce a půl pomůže získat klavíry a pianina za více než 9,5 milionu korun. Konkrétně půjde o dvanáct pianin PETROF a pět klavírů Breeze stejné značky. Získání nástroje je podmíněno účastí na veřejné sbírce, ve které školy polovinu peněz z ceny nového nástroje vyberou. 

„Veřejné sbírky se v minulých ročnících velmi osvědčily. Základním uměleckým školám se vždy podařilo shromáždit celou potřebnou částku, přitom se nejednalo o malé peníze. Aktivovat jednotlivé dárce i skupiny lidí z místních komunit, kteří se kolem škol semknou, je důležitým bodem pro naplňování poslání naší nadace. I letos poskytneme školám maximální odbornou a komunikační podporu, aby potřebné peníze snadno získaly,“ uvedl ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý a doplnil, že pro dárce je velkou motivací, když vědí, že nadace každou věnovanou korunu ještě znásobí. 

Ředitel ZUŠ Jeseník T. Uhlíř při křtu nového klavíru. Foto: Tereza Sobotová

Jak se do výzvy přihlásit a co se bude hodnotit?

Přihlašování do grantové výzvy probíhá od 15. 3. do 15. 4. 2024 prostřednictvím webového formuláře, který pro finální výběr ZUŠ zohledňuje šest kritérií. Kromě historie školy a kvality výuky bude odborná komise přihlížet i k počtu žáků v přípravném oboru hry na klavír, a to včetně počtu pedagogů vyučujících tento obor. Mezi další kritéria patří roční rozpočet, počet pianin a klavírů i jejich technický stav nebo zkušenosti s fundraisingem. Dále se bude posuzovat návaznost na činnost školy a na život komunity. Komisi bude zajímat i to, zda škola, která by si touto cestou ráda pořídila nový klavír, disponuje koncertním sálem, případně jakou má její sál kapacitu. 

„Komise bude každou oblast hodnotit body na škále od 1 do 10. Je to výhodný postup, protože nám umožní získat jasnou představu o tom, jaké jsou v dané škole podmínky. Jestliže více škol dosáhne rovnocenných výsledků, přihlédneme například k úspěchům v klavírních soutěžích nebo k renomé, jakému se školy těší v regionu. Výsledek výběru je vždy vyváženým kompromisem, a proto si i školy, které nebudou vybrány, mohou být jisté, že rozhodování komise nebylo jednoduché,“ vysvětlil způsob výběru letošních účastníků projektu Piana do škol Bohuslav Lédl, předseda Umělecké rady ZUŠ. 

Podpora pro mladé talentované umělce 

Nadace KKFF přišla v oblasti kultury a uměleckého vzdělávání, jejichž podpora tvoří jeden z pilířů její činnosti, ještě s jednou novinkou. Ustavila stipendijní fond Piana do škol fandí talentům, jehož úkolem je poskytovat finanční podporu nadaným mladým hudebníkům. 

Jan Schulmeister. Foto: Khalil Baalbaki

„Stipendijní fond byl zastřešen odborným panelem, který svým personálním složením pokrývá jak interpretaci klasické hudby, tak autorskou klavírní tvorbu a její interpretaci bez žánrového omezení. Usedli do něj špičkoví čeští umělci a pedagogové, kteří připravují jak špičkové mladé umělce, tak i žáky uměleckých škol. Jmenovitě to jsou Ivo Kahánek, Jarmila Holcová, Beata Hlavenková a Tomáš Kačo spolu s partnery projektu, prezidentkou PETROF Zuzanou Ceralovou Petrofovou a Danou Syrovou ze Stipendijní akademie MenART. Tyto osobnosti vybíraly talentované hudebníky pro nadační podporu. Činnost panelu zapadá do dosavadního pole působnosti nadace v oblasti podpory talentů. Tu nadace poskytuje již pět let v rámci programů Akademie klasické hudby, respektive hudebního festivalu Dvořákova Praha,“doplnil garant panelu a ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.

Do stipendijní podpory vstoupili následující mladí umělci: Jan Schulmeister, Adam Znamirovský, Vivi Nguyen, Nora Lubbadová a Vladimír Slavíček.

Adam Znamirovský. Foto: adam & costey
Vivi Nguyen. Foto: adam & costey
Nora Lubbadová
Vladimír Slavíček

Piana do škol v číslech 

Díky projektu Piana do škol získalo od září 2020 celkem 78 základních uměleckých škol 81 nástrojů, z toho 70 pianin a 11 klavírů značky PETROF. Celková hodnota nástrojů činila za oba ročníky 32 milionů korun. Projekt měl přímý dopad na 8000 žáků hry na klavír, 620 pedagogů a 46 000 dalších žáků uměleckých škol. Průměrné stáří nástrojů na školách bylo 46 let.

O Nadaci KKFF

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) pomáhá rozvíjet české kulturní dědictví a proměňovat veřejný prostor. Angažuje se i v dalších oblastech, v nichž se snaží měnit myšlení lidí a posouvat jejich potenciál. Nadace podporuje mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha a program Proměny měst a Proměny zahrad, směřující již od roku 2006 k obnově veřejného prostoru. Nadace KKFF neklade důraz jen na rozvoj dlouhodobých projektů, ale působí i tam, kde je to aktuálně třeba. Rodinnou nadaci založili v červnu 2017 Karel Komárek (zakladatel skupiny KKCG) a jeho žena Štěpánka Komárková.

https://www.komarekfoundation.org

Sdílet článek: