Znějící zeměpis v podání Czech Ensemble Baroque otevře cyklus Stará hudba FOK

Komorní cyklus koncertů FOK s názvem Stará hudba zahájí 10. října v kostele sv. Šimona a Judy dirigent Roman Válek se svým souborem Czech Ensemble Baroque. Na programu je suita „Znějící zeměpis“, sestavená především z hudby Georga Philippa Telemanna, ale i dalších autorů.

„Pokud je některý z vrcholně barokních autorů opravdovým syntetikem, je to právě Telemann. Suita z jeho orchestrální i vokální hudby obsahuje snad všechny zajímavé evropské národní styly včetně exotiky a folkloru, dokonce i malou exkurzi do barokní Ameriky. Tato pravá barokní world music bude konfrontována s vokálními madrigaly, které už v období renesance poukázaly na pestrost a krásu hudebních stylů napříč Evropou,“ nechal se slyšet Roman Válek.

Suitu „Znějící zeměpis“ nesestavil Telemann, ale v roce 1959 muzikolog Adolf Hoffmann z různých částí skladeb Telemanna a dalších barokních autorů, např. Claudia Monteverdiho či Heinricha Schütze. Tato metoda není nijak v rozporu s dřívějším způsobem komponování. Jednotlivé skladby cyklu odkazují na národní povahy většiny evropských národů, ale zavítá také k americké řece Mississippi.

„Johann Sebastian Bach v jednom dobovém dokumentu charakterizuje hudební žánry v Německu a jejich zdroje z Itálie, Francie, Anglie a Polska. Vystihuje tak kosmopolitní charakter hudebního života první poloviny 18. století, jenž dostal označení ‚smíšený vkus‘. A je to především Georg Philipp Telemann, který dokonale naplňuje ideál smíšeného vkusu a svou hudbou spojuje celou Evropu. Czech Ensemble Baroque s Romanem Válkem v čele k tomu přidají pár madrigalů, aby byla předehra k sezóně plné hostů z celého světa – od Bosny a Gruzie po Brazílii a Argentinu – ještě mocnější. Vždyť o vzájemné porozumění se musíme pokoušet zas a znovu,“ uvedl dramaturg FOK Martin Rudovský.

Další koncerty cyklu Stará hudba FOK nabídnou ansámbly jako Radio Antiqua, polské Trio Orkiestra Historyczna, Capella Mariana a sólisty Andrease Scholla či Erika Bosgraafa. Speciálním velikonočním programem budou gruzínské duchovní zpěvy mužského sboru Shvidkatsa.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější