Zemlinského kvarteto s hosty připravuje koncertní sérii Dvořákových smyčcových kvartetů

V letech 2007–2014 natočilo Zemlinského kvarteto kompletní dílo pro smyčcové kvarteto nejznámějšího českého autora Antonína Dvořáka; jedná se teprve o čtvrtý soubor v historii, který se pustil do tak velikého a závažného projektu. Velkou výzvu pro kvarteto již dávno představovala myšlenka souborného provedení všech těchto Dvořákových komorních děl na koncertním pódiu. Nejvhodnějším rokem se zdál být rok 2021, kdy si budeme připomínat 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Právě tam tedy soubor směřoval celý vývoj série 4plus – od tří koncertů v roce 2018 až k šesti koncertům z komorního díla A. Dvořáka v roce 2021.

Na šestici koncertů zazní kromě všech čtrnácti kvartetů též další známá Dvořákova komorní díla. Konkrétně to bude slavný violový kvintet op. 97, který přednese s violistou Karlem Untermüllerem, a posluchači také uslyší smyčcový sextet, který Zemlinského kvarteto provede společně s bratry Petrem a Pavlem Šporclovými. V netradiční úpravě Cypřišů pro soprán a smyčcové kvarteto se představí zpěvačka Michaela Gemrotová, pro kterou tuto úpravu napsal její otec Jiří Gemrot. Zemlinského kvarteto také bude opětovně spolupracovat s Pražským komorním baletem, který pro tuto sérii připravuje novou choreografii na jeden z méně hraných Dvořákových kvartetů – Smyčcový kvartet d moll op. 34.

První koncert 20. 1. se bude bohužel moci odehrát zcela jistě pouze online (po dohodě na pražském magistrátu se neuskuteční žádné kulturní akce s diváky až do konce února). Na tento streamovaný koncert tedy budou opět prodávány vstupenky přes portál Městské knihovny. V rámci streamu z tohoto koncertu zazní zcela první smyčcový kvartet Antonína Dvořáka A dur op. 2, poté zazní sedmý Smyčcový kvartet a moll op. 16 a v závěrečném čísle programu se k Zemlinského kvartetu připojí violista Karel Untermüller, aby přednesl slavný violový kvintet č. 2 op. 97, který byl napsán hned po Americkém smyčcovém kvartetu a který přináší velmi podobnou hudbu a velmi typickou optimistickou atmosféru.

První Dvořákovy smyčcové kvartety vznikly ještě během skladatelových studií. Všechny byly velmi rozsáhlé – autor experimentoval s melodickým materiálem a s nejrůznějšími skladatelskými technikami. První kvartet A dur tak měl neuvěřitelných 65 minut, třetí kvartet D dur dokonce přes 70 minut. Sám autor se ale později vrátil k materiálu prvního kvartetu, lehce jej přepracoval, ale především jej výrazně proškrtal, čímž jej zkrátil o polovinu na 32 minut, a prohlásil jej za své plnohodnotné dílo – první smyčcový kvartet op. 2. Druhý, třetí a čtvrtý kvartet nicméně neupravoval, nezdály se mu příliš dobré, a tak jejich partitury spálil. Nevěděl ale, že existuje ještě jeden jejich opis, a díky tomu se tato díla zachovala i pro nás. Jejich původní rozsah je nicméně pro koncertní provedení velmi nepraktický. Editoři kritického vydání not se tedy ve druhé polovině 20. století rozhodli vydat tiskem díla kompletní, nicméně v notách navrhli škrty, které odpovídají stylu autorovy práce na revizi prvního kvartetu a které vedou k podstatnému zkrácení a zpřehlednění všech těchto raných děl. Zemlinského kvarteto tedy tyto škrty vzalo v úvahu, a to jak při natáčení kompletu na CD, tak při koncertních provedeních. Všechny Dvořákovy smyčcové kvartety se tak dostaly do rozsahu 25–40 minut, díky čemuž je možné provádět tři komorní díla během jednoho večera.

Vstupenky budou k dispozici ve standardním předprodeji Městské knihovny v Praze. Jelikož ovšem bohužel není zcela zřejmé, zda již bude možné první koncert navštívit osobně, nebude se pravděpodobně prozatím prodávat abonentní vstupenka na všech šest koncertů.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější