Zelenkova imaginární Missa 1724 ožívá na novém CD Collegia 1704

Dosud neznámá díla Jana Dismase Zelenky vycházejí v těchto dnech na novém CD Collegia 1704. Jednotlivé samostatně zkomponované části mešního ordinária z pera největšího génia české barokní hudby sestavil dirigent a umělecký vedoucí souboru Václav Luks do podoby imaginární mše.

V roce 1723 dostal Zelenka od českých jezuitů zakázku na kompozici hudby k melodramatu Sub olea pacis et palma virtutis ZWV 175, jehož provedení v rámci oslav korunovace císaře Karla VI. na českého krále bylo vrcholem dosavadní Zelenkovy kariéry. V únoru roku 1724 však Zelenku velmi zasáhla smrt jeho otce, a právě tato událost zřejmě stála za zásadní proměnou jeho stylu. Zelenkova hudba z let 1724 a 1725 je hudba dramatická, plná smutku a vášně – z této doby se nezachovala žádná skladba pro slavnostní obsazení s trubkami, hornami a tympány.

Přestože v této době nenapsal ani žádnou kompletní mešní kompozici, vzniklo několik pozoruhodných děl zhudebňujících jednotlivé části mše, které spojuje jednotný jazyk a podobná instrumentace. Části Kyrie, Sanctus a Agnus Dei ZWV 26 vznikly pravděpodobně na přelomu let 1723–24 a Zelenka v nich čerpal ze svých starších skladeb. Původ Gloria ZWV 30 můžeme hledat v jednom z nejranějších Zelenkových zhudebnění mešního ordinária pravděpodobně z roku 1714, v této verzi však Zelenka staví zvuk právě na specifické barvě trombónů. Credo ZWV 32 naopak předjímá Zelenkův vrcholný styl ze 30. a 40. let 18. století a vyznačuje se neobvyklým vedením vokálních hlasů v osmihlasé sazbě závěrečného Amen. Poslední částí této imaginární mše je Benedictus ZWV deest stojící poněkud mimo historický kontext ostatních děl. Jde o scházející část mše italského autora G. Pisaniho, kterou Zelenka pravděpodobně na počátku 30. let 18. století adaptoval a jako součást tohoto díla se skladba zachovala do dnešních dnů.

Mariánská antifona Salve Regina ZWV 137, která je na novém CD taktéž obsažena, je pak pozoruhodným přepracováním jedné ze skladeb G. Frescobaldiho (1583–1643) ze sbírky Fiori musica. Zelenka studoval díla starých italských mistrů během svého pobytu ve Vídni a do Drážďan s sebou přivezl vlastnoruční opis celé této sbírky.

Nahrávka Zelenkovy imaginární mše Missa 1724 vznikla v srpnu 2018 v Kostele sv. Anny – Pražské křižovatce. Vydání CD z jedné čtvrtiny podpořili dárci na crowdfundingových platformách Hithit a Indiegogo. Novým CD Missa 1724, které vychází u vydavatelství Akcent, navazuje Collegium 1704 na první českou kompletní nahrávku Mesiáše G. F. Händela, která od svého vydání počátkem roku 2019 získala mimořádnou pozornost a řadu mezinárodních ocenění.

Zelenkovu Missu 1724 plánuje soubor uvést spolu s Dixit Dominus G. F. Händela v pondělí 18. května 2020 ve 20.00 v Dvořákově síni Rudolfina v rámci festivalu Pražské jaro.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější