Závěr sezony SOČRu s Musorgského Kartinkami

Předehra ke Glinkově opeře Ruslan a Ludmila, Šostakovičův Druhý violoncellový koncert s Danielem Müllerem‑Schottem a Obrázky z výstavy Modesta Petro­viče Musorgského v nadčasové instrumentaci Maurice Ravela zazní v Rudolfinu v pondělí 12. června, kdy rozhlasoví symfonikové a jejich šéfdirigent Petr Popelka završí první společnou sezonu. Večer velkolepých hudebních děl  začíná ve Dvořákově síni v 19.30 hodin a jeho přímý přenos vysílá ČRo Vltava. Záznam nabídne ČRo D-dur.

Hudbou barvitou a svěží oplývá Glinkova opera Ruslan a Ludmila z roku 1842, pohádka podle Puškinovy poémy o době bájných bohatýrů, plná ruských, ale i orientálně znějících melodií.

Svůj Druhý violoncellový koncert napsal Dmitrij Šostakovič na Krymu, a to pro svého přítele Mstislava Rostropoviče. Skladbu potemnělou a současně groteskní dokázal sólista interpretovat v celé jeho tragice, s pochodovou úderností i pochopením pro trpké až vysměvačné intonace. Opět se tak Dotek silného Šostakovičova osudu odrážejícího rozporuplnost doby nabídne společně s orchestrem i sólista Daniel Müller-Schott.

Musorgského Obrázky z výstavy mají původ v souborném vystavení děl zesnulého malíře Viktora Hartmanna v Petrohradu v roce 1874. Skladatel se rozhodl uctít jeho památku v klavírní suitě. Mezi jednotlivé výtvarné artefakty, u kterých autor pomyslně postává a nechává je na sebe působit, vložil opakovanou Promenádu, znázorňující chůzi výstavním sálem. Orchestrální podobu suity pak vypracoval Maurice Ravel. Jeho barvitá instrumentace zůstává v obecném povědomí tou nejzdařilejší, nejznámější a stala se trvalou součástí symfonického repertoáru.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější