Zahajovací koncert Pražského filharmonického sboru připomene 100 let od založení Českého rozhlasu

Pražský filharmonický sbor zahájí svou 89. sezonu pod taktovkou německého dirigenta Dirka Kaftana. Za doprovodu orchestru PKF – Prague Philharmonia zazní romantická balada Felixe Mendelssohna-Bartholdyho na text Johanna Wolfganga Goetha První Valpuržina noc. Sólových partů se ujmou altistka Lucie Hilscherová, tenorista Aleš Briscein, barytonista Jiři Brückler a basista Štefan Kocán. Pražský filharmonický sbor připraví sbormistr Lukáš Kozubík. V první polovině koncertu se představí Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Ten pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové nastuduje Rorando coeli Jana Campana Vodňanského a Tři nokturna Josefa Myslivečka. Houslista a koncertní mistr České filharmonie Jan Mráček, jehož kariéra je od počátku také spojena s Českým rozhlasem, přednese Houslový koncert č. 5 Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert se koná v pátek 29. září 2023 od 19.30 hodin v Paláci Žofín.

„Spojení obou institucí není vůbec nahodilé. Byl to totiž právě Radiojournal, předchůdce dnešního Českého rozhlasu, který díky sbormistrovi Janu Kühnovi stál přímo u zrodu Pražského filharmonického sboru v roce 1934. Jsme rádi, že toto blízké sepětí přetrvává dodnes, ať už v podobě přenosů z koncertů či společných vystoupení s rozhlasovým symfonickým orchestrem,“ objasňuje smysl koncertu ředitel Pražského filharmonického sboru David Mareček.

Působení sbormistra Jana Kühna v Radijournalu pojí Pražský filharmonický sbor také s Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu. Počátky fungování sahají až do 30. let 20. století a na uměleckém rozvoji sboru se během více než osmdesáti let jeho existence podíleli také Bohumil Kulínský, Čestmír Stašek, Luboš Krtička či Blanka Kulínská. Od roku 2016 jej vede sbormistryně Věra Hrdinková.

„Náhodný není ani výběr brilantního houslisty Jana Mráčka. V roce 2007 zvítězil v rozhlasové soutěži Concertino Praga a roku 2011 se stal nejmladším sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu, s nímž dosud pravidelně vystupuje,“ dodává David Mareček.

Mendelssohnova První Valpuržina noc je na českých pódiích spíše raritou. Zhruba pětatřicetiminutové dílo pojednává o střetu pohanských zvyků s křesťanskými zákony a hudebně osciluje mezi formou balady a dramaticko-lyrického oratoria. Pražský filharmonický sbor ji uvede teprve počtvrté ve své historii. Dříve se s ní setkal pouze na Pražském jaru v roce 1972, v rámci koncertní řady České filharmonie v lednu 1991 s dirigentem Helmuthem Rillingem a v roce 2003 ji pod vedením sbormistra Jana Brycha nastudoval pro Mezinárodní dirigentskou soutěž ve francouzském Besançonu.

Další koncerty ve vlastní režii uspořádá Pražský filharmonický sbor 20. a 21. prosince. Dirigent a sbormistr Lukáš Vasilek nastuduje pásmo koled Vánoční Luboše Fišera a zazní také světová premiéra Vánoční kantáty Jana Ryanta Dřízala.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější