Opera Europa bude v Brně konferovat o Janáčkovi i autorských právech

Organizace Opera Europa v současné době sdružuje 153 divadel a hudebních festivalů celkem z 39 zemí, například: z Anglie, Německa, Dánska, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Ruska, Lucemburska, Estonska, Finska, Portugalska, Norska, Švédska, Islandu; z těch vzdálenějších destinací např. z Ománu, Turecka, Severní Koreje, Japonska, Chile…

Mezi nejvýznamnější aktivity organizace patří pořádání konferencí v členských zemích. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří například rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, fundraising aj. Tyto konference pořádá 2x roka, propaguje jimi operu jako stále živý hudební žánr a podporuje otevřenou debatu o tématech, týkajících se operní produkce. V listopadu 2014 se koná v České republice, tentokráte na Moravě. Jejím tématem je Rok české hudby a bude spjata se 4. ročníkem Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2014.

Národní divadlo Brno s dalšími brněnskými institucemi (Filharmonie Brno, Moravské zemské muzeum, Janáčkova akademie múzických umění…) pořádá od 21. do 29. listopadu 2014 čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno. Účastníkům konference nabídne mimo jiné a v rámci festivalu premiéru opery Věc Makropulos (režie David Radok, dirigent Marko Ivanović) která festival slavnostně zahájí. To samozřejmě nejsou jediné akce pro účastníky podzimní konference Opery Europa. „Kromě hlavního programu, bychom rádi delegátům ukázali všechna místa úzce spjata s Leošem Janáčkem, který letos oslaví 160 od svého narození,“ uvedla koordinátorka konference Kristýna Štěpánková. „V Brně budou mít delegáti příležitost absolvovat Janáčkovu stezku, následně je dopravíme do Ostravy, kde je čeká představení Čertova Stěna v Národním divadle moravskoslezském a poslední den program završí návštěvou Hukvald – rodiště Leoše Janáčka.

Konferenci zahájí dne 20. listopadu 2014 náměstkyně Ministerstva kultury JUDr. Kateřina Kalistová, primátor statutárního města Brna Roman Onderka a vedení obou pořadatelských divadel. Čtvrtek 20. listopadu je věnován české hudbě, zejména Leoši Janáčkovi. Večer, po představení Ivy Bittové a Brněnského orchestru lidových nástrojů, budou moci delegáti degustovat nejlepší vína z Jihomoravského kraje. Pátek 21. listopadu je zaměřen hlavně na témata týkající se provozu divadel s operními soubory, jako například: transformace finančních modelů, autorská práva, fundraising speciálních projektů apod. V sobotu 22. listopadu, po uzavření brněnské části konference, se delegáti přemístí do Ostravy, kde je čeká téma opera v post-industriálním prostředí a v neděli 23. listopadu zakončí konferenci prohlídkou Hukvald.

Podmínky registrace a další praktické informace o konferenci: www.opera-europa.org

Sdílet článek: