Začátek podzimu v proudu pravoslavného chorálu

Už podvanácté rozezní Prahu hudba východních křesťanů. Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos, který každoročně pořádá Spolek Philokallia, slibuje nejen hudební program plný „starobylé krásy“.

Festival zahájí v noci z 30. září na 1. října již tradiční bohoslužba s byzantskou hudbou. Celonoční bdění nabídne nevšední duchovní zážitek v autentickém prostředí pravoslavného chrámu Narození přesvaté Bohorodice v Malé Chuchli. Jako protopsaltis (v katolické terminologii by se dalo přeložit jako hlavní žalmista/regenschori) se představí Georgos Dimitriou a Dimitrios Vitsios s doprovodem Mužského sboru Philokallia Ensemble. Večer s podtitulem Hudba ze Svaté hory Athos je naplánován na den svátku významného skladatele a hymnografa z 6. století sv. Romana Sladkopěvce (v orig. Romanos Melodos).

Během října nabídne festival pět koncertů liturgie a také doprovodný program. V rámci doprovodného programu mohou návštěvníci workshopu proniknout do umění interpretace byzantského chorálu; navštívit tematicky laděnou přednášku; výstavu pravoslavných ikon nebo projekci filmu Starověrci (2001).

Řecké slovo Phillokalia znamená „milovat krásu“. Do svého názvu si ho zvolil spolek pořádající celý festival a je zároveň názvem prvního z koncertů. Filokalie dneška je koncert věnovaný tvorbě soudobých skladatelů, která je inspirovaná pravoslavnou tradicí. Na programu budou hned tři premiéry! V úvodu zazní česká premiéra skladby Annunciation Philipa Glasse a ve světové premiéře potom Klavírní kvintet Zesnutí (variační fantazie na pravoslavný nápěv) Jiřího Gemrota a skladba Makom Jana Ryanta Dřízala. Interprety večera budou Sedláčkovo kvarteto a klavíristka Radka Hanáková.

Marios Christou, foto Philokallia Ensemble

Pozoruhodný zážitek z historie byzantské kultury nabídne druhý festivalový večer. V magických prostorách Pravoslavného chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské se uskuteční česká premiéra byzantské bohoslužby s divadelními prvky. Zazní v historicky poučené interpretaci polského protopsaltise Marcina Abijského a mužské části pražského souboru Ensemble Hilaris, který vede Kryštof Spirit. Jako sólo protopsaltis se představí Ioannis Tsounis s doprovodem členů athénského byzantského Plaltikis diakonoi. Tato liturgická scéna má název Tři mládenci v peci ohnivé a v rukopisech se poprvé objevuje v patnáctém století. Jedinečná byzantská bohoslužebná praktika byla uváděna v předvánoční postní době jako součást jitřní bohoslužby. Okolnostem jejího vzniku se bude věnovat i festivalová přednáška Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé, kterou připravila teatroložka zabývající se divadlem pozdní antiky a Byzance Alena Sarkissian.

Za Hudbou Bulharských klášterů zavede posluchače koncert v podání Ensemble Polyfonion pod vedením skladatele Igora Angelova. Ten zpracoval liturgii sv. Jana Zlatoústého podle původních motivů bulharské liturgické tradice a obohatil je o moderní harmonické postupy. Části jeho díla zazní v druhé půli koncertu.

Lidové hudbě pravoslavných národů je již tradičně věnován večer s podtitulem Byzanc jinak! Letos se ho mohou návštěvníci zúčastnit i aktivně, a to na jam session se skupinou Modal Music Jams in Prague věnující se improvizaci.

Elektroakustický večer Hudba (z) ticha se stal od roku 2016 tradičním bodem festivalu. Skrze kombinaci instrumentální a elektroakustické hudby došel až k syntéze mystické duchovnosti východního křesťanství a ticha. Letošní ročník pokračuje na této inspirativní cestě kupředu a zamýšlí se nad pojmy metahudba až hudba metaliturgická.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější