Z budoucího světa: PKF zahraje Dvořákovu skladbu složenou umělou inteligencí

V rámci unikátního projektu PKF – Prague Philharmonia a agentury Wunderman bude uvedena skladba, na jejíž tvorbě se valnou měrou podílel systém umělé inteligence. Inspirací byl obdiv k dílu Antonína Dvořáka, v jehož pozůstalosti zůstala řada hudebních skic, od zapsaných motivů po obsáhlejší notové záznamy, v různých fázích před dokončením. V archivu Českého muzea hudby našli autoři projektu jednu takovou dvoustránkovou skicu s poměrně jasným motivem a tu se rozhodli 115 let po mistrově smrti dokončit.

Strůjcem projektu je komunikační agentura Wunderman, která s konceptem vzniku „nového Dvořákova díla“ přišla. Na pomoc si vzala systém umělé inteligence od firmy AIVA Technologies, který již v minulosti složil skladbu pro symfonický orchestr v Lucembursku. Umělá inteligence AIVA nastudovala systémem strojového učení (machine learning) celkem 30 000 partitur hudebních velikánů včetně Antonína Dvořáka, aby se naučila zákonitosti klasické hudby. Po zhruba měsíci „virtuálního studia“ všech dostupných děl českého mistra se umělé inteligenci zadal notový záznam nedokončeného Dvořákova díla s úkolem jej dokončit. Z tohoto zadání vznikl zhruba pětiminutový notový záznam.

AIVA následně složila dvě další věty, které již nedokončují žádnou z Dvořákových skic, ale jsou plně inspirovány motivy a vzorci odvozenými ze samotného způsobu kompozice českého mistra. „Spoluprácí s AIVA Technologies tedy vznikla skladba o třech větách, každá o délce cca 5 minut, kterou jsme nazvali From the Future World (Z budoucího světa). Názvem jsme chtěli vyjádřit návaznost Dvořákovu symfonii s podtitulem From the New World (Z Nového světa). Stejně jako Dvořák psal svoji devátou s velkým očekáváním Nového světa a života na novém kontinentu, tak i my s podobným očekáváním dokončujeme jeho dílo a skládáme mu hold za pomoci nejnovější technologie,“ komentují projekt Richard Stiebitz a Filip Humpl z agentury Wunderman, kteří stáli u zrodu myšlenky.

Dokončená skladba se představí české veřejnosti v několika fázích, jejichž vrcholem bude koncert v Rudolfinu 15. listopadu letošního roku. Interpretace díla se ujala PKF – Prague Philharmonia v čele se svým šéfdirigentem Emmanuelem Villaumem. Dramaturgie orchestrálního cyklu se letos zaměřuje na prezentaci děl inspirovaných díly jiných skladatelů. Skladba From the Future World do něj tedy jedinečným způsobem zapadá a zároveň dokládá, že prostředí klasické hudby může být prostorem pro experimenty otevírající nejen hudební, ale i celospolečenská témata. Jako přemostění mezi fragmentem, který se dochoval ve verzi pro klavír, a verzí pro smyčcový orchestr upravila AIVA první část skladby rovněž pro klavír. Nahrávka této skladby v podání klavíristy Ivo Kahánka vytváří logický postup od originální partitury k verzi pro smyčcový orchestr, jejíž třetí část bude provedena v listopadu orchestrem PKF. Celý projekt významnou měrou podporuje také Komerční banka.

[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=zsa9P4qkpzU[/spvideo]

AIVA je zkratkou pro „Artificial Intelligence Virtual Artist“ (Virtuální umělec s umělou inteligencí). Projekt vznikl jako start-up v roce 2016 a stojí za ním Pierre Barreau, Denis Shtefan, Arnaud Decker a Vincent Barreau. Pierre Bareau je absolventem v oboru telekomunikací, Denis Shtefan elektronického inženýrství v oblasti nanotechnologií, Arnaud Decker se věnuje oblasti marketingu. První kompozice spatřila světlo světa 7. února 2016 a AIVA se díky tomu stala vůbec prvním systémem umělé inteligence, kterému byl přiznán status skladatele francouzským správcem autorských práv SACEM. Skladby tedy uvádí pod svým jménem, čímž se určitým způsobem přibližuje Sophii – prvnímu robotu, kterému bylo přiznáno občanství. AIVA je postavena na studiu cca 30 tisíc partitur autorů klasické hudby, u nichž uplynula autorsko-právní ochrana. Expanduje však i do populárních žánrů jako rock nebo world music. AIVA funguje na bázi tzv. reinforcement learning. Neinterpretuje tedy pouhý kód zadaný člověkem, ale je schopna vyhodnocovat různé nestandardní situace, řeší je a na základě vlastní zkušenosti produkuje unikátní výstupy. To znamená, že zkušeností se dokáže sama zlepšovat jako člověk, aniž by k tomu dostávala speciální instrukce.

Filosofií tvůrců AIVA je minimalizace finančních nákladů a časové náročnosti spojené s tvorbou hudby zejména ve filmovém průmyslu a v oblasti počítačových her. Systém je zamýšlen jako partner k rozvinutí skladatelových motivů, kdy má možnost v relativně krátkém čase dokomponovat zbytek hudby. Primárně tedy jde o umělou inteligenci, která vzniká ke spolupráci s člověkem, nikoliv aby skladatele vytlačila. V tuto chvíli je AIVA schopna bez intervence člověka samostatně vytvořit harmonii, formu a melodický a doprovodný materiál, sama však neindikuje tempo ani dynamiku. Zkomponovat jeden základní motiv jí trvá 24 hodin. Při složitějším se ale potřebný čas prodlužuje – dvě hodiny hudby pro orchestr jí trvá zhruba dva týdny. Kompozice z fragmentu díla Antonína Dvořáka trvala jeden měsíc. 

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější