Vyvažovat a sjednocovat: Novou rektorkou pražské AMU bude Ingeborg Radok Žádná

Pražská Akademie múzických umění bude mít od příštího roku novou rektorku. V polovině února se jí stane současná prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost Ingeborg Radok Žádná. Na shromáždění Akademické obce Akademie múzických umění v Praze své koncepce na funkci rektora představili kromě Ingeborg Radok Žádné také Daniela Jobertová, Vlastimil Mareš a Filip Suchomel. Žádná vystřídá současného rektora Jana Hančila ve funkci na následující čtyři roky oficiálně 15. února 2021.

Ingeborg Radok Žádná na AMU dosud působí jako prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost a mimo to je také pedagožkou Katedry hudební produkce Hudební a taneční fakulty. Od hry na violoncello a violu da gamba se v roce 1996 přesunula do manažerských funkcí v několika kulturních institucích (Pražský filharmonický sbor nebo Státní opera Praha). V roce 2003 obdržela Řád rytíře umění a literatury, udělovaný francouzskou vládou. Nominaci ke kandidatuře obdržela od celé čtvrtiny studentů své domovské Hudební a taneční fakulty.

Ve své koncepci zdůraznila smělejší vykročení AMU směrem k moderní praxi, ráda by také iniciovala vznik nových grantových příležitostí, multifunkčních prostor nebo ceny rektora a děkana pro výjimečné studenty. „Jejím heslem pro nově nabytou funkci rektorky je Vyvažovat a sjednocovat. Hodlá také pracovat na zlepšení centrální administrativní podpory probíhajícím projektům a dalším využití potenciálu doktorandů pro AMU. Stejně tak chce usilovat o získání nových příležitostí AMU v oblasti mezinárodních kontaktů, včetně zahraničních mobilit akademických pracovníků, zaměstnanců i studentů, o zlepšení podmínek pro distanční výuku, o posílení PR strategií AMU vůči širší veřejnosti a další rozvíjení politiky udržitelnosti s ohledem na kultivaci prostředí a společnosti,“ uvedlo tiskové oddělení AMU.

Sdílet článek: