Vychází kritická edice Jistebnického kancionálu

Jistebnický kancionál, jednu z nejvýznamnějších památek českého i evropského středověku a unikátní sbírku českých a latinských písní včetně původní verze písně Ktož jsú boží bojovníci, od 90. let zkoumal tým předních odborníků z celkem šesti domácích akademických institucí. Nyní vychází jeho vůbec první kritická edice, která zahrnuje první souhrnný přepis všech nápěvů i písňových textů, jejich překlad do angličtiny a také soubor kulturněhistorických studií.

Jistebnický kancionál vznikl začátkem 15. století a sloužil husitům k bohoslužebným obřadům. Ve špatném stavu byl nalezen na půdě jistebnické fary před necelými 150 lety, v roce 1872. Kniha určená liturgické praxi vznikla začátkem 15. století a obsažené písně vypovídají mnoho o významu aktivního zpěvu v životě středověkého člověka. Doposud byly porůznu zveřejňovány pouze skrovné ukázky. Teprve nyní tak bude možné zkoumat ojedinělou kulturní památku v širších kulturních a historických souvislostech. Nová publikace navíc přináší v češtině i angličtině psané studie, jejichž autoři hodnotí kancionál po stránce kulturněhistorické, hudební, slovesné a věroučné. Knihu doplňují další kapitoly, mimo jiné i identifikace biblických odkazů v písních a údaje o všech dosavadních vydáních každé písně.

Publikace nese podtitul Cantionale a na její přípravě se podíleli odborníci na středověkou hudbu, literaturu, teologii a český jazyk z šesti institucí: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozofická fakulta UK a Husitská teologická fakulta UK. Dílo čítající 341 stran vydává chomutovské Nakladatelství L. Marek a navazuje na 1. svazek edice (Graduál), který vyšel v roce 2005. Po vydání tohoto svazku tak bude zpřístupněna první třetina obsahu rukopisu (127 z celkového počtu 371 zpěvů a liturgických textů). Plné zhodnocení významu pramene v dějinách českého a evropského středověku umožní až publikace zbývajících tří svazků tohoto projektu: BreviariumAntiphonale, Missale a Additamenta

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější