Vodník Martina Myšičky – se SOČRem a Robertem Jindrou

Balady z Erbenovy Kytice si můžete osvěžit na koncertu rozhlasových symfoniků v pondělí 29. ledna. V Rudolfinu zazní Dvořákova Polednice a Fibichův melodram Vodník. Programní tvorbě bude patřit i druhá polovina večera s trojicí symfonických básní, které Bedřich Smetana složil během svého pobytu ve švédském Göteborgu. To vše pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta SOČRu Roberta Jindry. Přímý přenos vysílají ČRo Vltava a Lietuvos Radijas ir Televizija, záznam ČRo D-dur a Polskie Radio.

V roce 1896, rok po návratu z Ameriky, zkomponoval Dvořák podle Kytice symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek. Neexistence textu jako opory ho vedla k originální koncepci, vymykající se z kontextu dobové programní hudby: podstatnou část hudebních témat totiž vybudoval na rytmickém základě Erbenových veršů.

Baladami z Erbenovy sbírky Kytice se inspiroval také Zdeněk Fibich, ale jinak než Dvořák. Báseň o Vodníkovi doprovodil a podmaloval hudbou v melodramu pro recitátora a orchestr. Vodník z roku 1883, zachovávající ráz lidové balady, je chronologicky čtvrtým Fibichovým koncertním melodramem.

Málokdy je možné slyšet všechny tři takzvané švédské symfonické básně Bedřicha Smetany pohromadě, v jednom večeru. Zřídka se ostatně hrají i jednotlivě.

Robert Jindra. Foto: Vojtěch Brtnický, Český rozhlas

Richard III. zpracovává krvavé drama z prostředí anglického dvora podle děje stejnojmenné Shakespearovy hry. Hudba nejprve charakterizuje vládce a jeho protivníky, pak vyjadřuje růst moci a konečně líčí pád tyrana a vítězství dobra. Jde spíše o obrazy než o souvislý děj.

Valdštýnův tábor je hudebním zachycením podvečera, noci a rána ve vojenském ležení. Vojáci tančí a kapucínský mnich je kárá za hříšný život. Následuje však ještě větší hýření, až vojsko nakonec usne. Střední díl tvoří pasáž znázorňující přecházení stráží. Vyústěním je fanfára čtyř trubek jako budíček a efektní pochodová scéna.

Hakon Jarl je koncipován jako portrét norského krutovládce, vycházející ze stejnojmenné historické tragédie dánského básníka a dramatika Adama Gottloba Oehlenschlägra a popisující mimo jiné i triumf křesťanství nad pohanstvím ve Skandinávii. Smetana ovšem dává v závěru hudebně najevo, že pro něj Hakon není barbarem, ale spíše hrdinou.

 

Program

Antonín Dvořák (1841–1904)

Polednice. Symfonická báseň, op. 108

16´

 

Zdeněk Fibich (1850–1900)

Vodník. Melodram, op. 15

17´

 

Bedřich Smetana (1824–1884)

Richard III. Symfonická báseň, op. 15

13´

Valdštýnův tábor. Symfonická báseň, op. 14

15´

Hakon Jarl. Symfonická báseň, op. 16

17´

 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Robert Jindra dirigent

Martin Myšička recitace

 

Přímý přenos koncertu / ČRo Vltava

Záznam koncertu / ČRo D-dur / 31. ledna / 20.00

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější