Vítězem skladatelské soutěže České filharmonie je Kuře melancholik Jana Ryanta Dřízala

Porota skladatelské soutěže České filharmonie ve složení Miroslav Srnka (předseda), prof. Václav Riedlbauch, prof. Ivan Kurz, Jiří Teml, Martin Smolka udělila tyto ceny: Autorem vítězné skladby s názvem Kuře melancholik se stal Jan Ryant Dřízal. Zvláštní ohodnocení v podobě Ceny šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka získal David Lukáš za skladbu Zrození světla. Cena předsedy poroty byla udělena Slavomíru Hořínkovi za skladbu Kapesní průvodce letem ptáků. Jan Ryant Dřízal jako držitel hlavní ceny získává zároveň odměnu 100 tisíc korun a jeho dílo zařadí Česká filharmonie do  programu svých abonentních koncertů ve výroční 120. sezoně 2015/2016.

Soutěže se zúčastnilo celkem 29 nadějných autorů. Zadáním byla skladba pro symfonický orchestr v délce do 15 minut, která nesměla být dosud veřejně provedena, přičemž všichni autoři museli být mladší 35 let. Kompozice se posuzovaly anonymně.

První cena ve skladatelské soutěži České filharmonie – Kuře melancholik Jana Ryanta Dřízala

Porotu na této překvapivě vyzrálé partituře zaujaly tektonická a formální soudržnost se skrytými překvapeními, barevná představivost vyjádřená suverénní, náročnou a krajní instrumentací, širokodechá harmonie, dramatické napětí, sdělnost, jednoznačnost a přímočarost výpovědi podané soudobým hudebním jazykem.

Cena šéfdirigenta – Zrození světla Davida Lukáše

David Lukáš„Skladbu Zrození světla Davida Lukáše jsem zvolil jako svého favorita pro její čistou melodickou linii, neotřelou rytmickou strukturu v Allegru, (která pravděpodobně bude interpretačním oříškem), osobité harmonické cítění a formálně jasnou koncepci,“ osvětlil svou volbu šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek. „Skladba, začínající jemným sólem anglického rohu, vytváří gradační oblouk a po krátké reminiscenci začátku vrcholí apoteózou světla.“

Zvláštní cena předsedy poroty – Kapesní průvodce letem ptáků Slavomíra Hořínky

„Skladba mne upoutala originalitou zvoleného tématu, čistotou skladatelské práce, prostou, otevřenou a proměnlivou formou, vnitřně zklidněným výrazem, zkušeným a zároveň hledajícím pojednáním nástrojových možností a individualit, organickým soužitím mikrointervalů a prosté diatoniky, touhou po průzračném akustickém prostoru,“ uvedl předseda poroty skladatelské soutěže České filharmonie Miroslav Srnka.

 Slavomír Hořínka, foto Johana Kratochvílová


 

Jan Ryant Dřízal (*1986) pochází z Prahy, studoval u MgA. Otomara Kvěcha na Pražské konzervatoři a zároveň obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na FFMU v Brně a nyní se zdokonaluje v oboru kompozice u doc. Hanuše Bartoně na HAMU v Praze. V roce 2013 absolvoval půlroční studijní stáž na Estonské hudební akademii v Tallinnu. Od roku 2013 rozvíjí vlastní kompoziční koncept, který nazývá „organická hudba“. V roce 2014 prezentoval řadu přednášek o současné estonské hudbě. Působí též pedagogicky a příležitostně recenzuje vybrané kulturní akce.

V roce 2011 získal od nadace Českého hudebního fondu finanční stipendium na dokončení baletu Alenka v říši divů, který byl úspěšně proveden a natočen Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu na jaře 2013. Za kompozici Na křídlech vážky získal třetí cenu v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2013 a skladba byla v témže roce uvedena v rámci abonentních koncertů Pražského jara.

V Generaci 2014 byl taktéž oceněn čestným uznáním za Šepoty a výkřiky pro amplifikovanou violu. Počínaje melodramem České snění se již plně orientuje na rozvoj své vlastní kompoziční techniky a estetiky, ve snaze porozumět gramatice svého hudebního jazyka.

David Lukáš (*1981) pochází z Vysokého Mýta, kde na místní ZUŠ ve svých 17 letech provedl svou první orchestrální skladbu Romanci pro smyčce. Po absolvování ZUŠ se rozhodl studovat dirigování na Konzervatoři Pardubice a posléze v Praze u prof. Hynka Farkače.

Souběžně se studiem dirigování studoval i skladbu. Té se však věnoval soukromě. Svou techniku konzultoval s prof. Otomarem Kvěchem, Radkem Rejskem a PaedDr. Zdeňkem Bergerem. Později skladatelské řemeslo konzultoval se Sylvií Bodorovou. Mezi jeho skladatelské úspěchy můžeme zařadit premiéru vánoční kantáty v roce 2009 s názvem Andělské proroctví ve Vysokém Mýtě a v Praze, dále melodram Noční tma, provedený na Festivalu koncertního melodramu Zdenka Fibicha. Partitura jeho 1. symfonie Des Cauchemars et des Reves získala v roce 2010 3. cenu na Mezinárodní skladatelské soutěži Gustava Mahlera ve Vídni. Následně pak byla premiérována ORF Symphony Orchestra na koncertě v rakouském Grazu v říjnu 2011. Skladba se stala publikací nakladatelství Musikverlag Doblinger.

Slavomír Hořínka (*1980) pochází z Valašského Meziříčí. Nejprve vystudoval housle na Konzervatoři Pardubice a následně skladbu na HAMU v Praze. Jeho díla pravidelně uvádí Orchestr BERG a zazněla také v podání České filharmonie, PKF (Prague Philharmonia), Moens Ensemble, Bennewitzova kvarteta, souboru Cappella Mariana a dalších domácích i zahraničních těles.

Slavomír Hořínka je držitelem několika ocenění: Generace 2001, 2004 (Dva listy z Manjóšů, Shirei Ahava), Ceny Gideona Kleina 2004 (Shirei Ahava), Ceny Josefa Hlávky 2008 (…numquam excidit…), Ceny NUBERG 2010 (Lacrimosa). Od roku 2006 působí pedagogicky na katedře skladby Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Věnuje se také vedení netradičních kompozičních workshopů pro děti. S manželkou a čtyřmi dětmi žije a tvoří v Praze.

Sdílet článek: