Ve Svatém týdnu zahraje FOK Dvořákovo Stabat Mater

Stabat Mater Antonína Dvořáka – jedno z vrcholných děl světového oratorního repertoáru, emočně i hudebně nabitá skladba pro čtyři sólisty, sbor a orchestr, velké dílo pro Svatý týden. A právě v něm – ve středu a čtvrtek 16. a 17. dubna – ho provede Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni Obecního domu, pod taktovkou Ondreje Lenárda.

Jedno z památných provedení této skladby Pražskými symfoniky se uskutečnilo v roce 2004 v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě pod taktovkou Ondreje Lenárda a za přítomnosti Josepha Ratzingera, budoucího papeže Benedikta XVI.

„Závěrečný potlesk je mohutný, srdečný, bazilika je na nohou. Na Josephu Ratzingerovi je znát dojetí. Stejně jako na panu dirigentovi. Až dozní ovace, pan kardinál ještě vejde do šaten hudebníků, osobně blahopřeje a nešetří slovy chvály. Díky Bohu jsem tam byl a zažil nejkrásnější provedení Stabat Mater ve svém dosavadním životě. A protože se, jak ví každý trenér, vítězná sestava nemění, také dnes na pódiu přivítejme náš orchestr a Maestra Ondreje Lenárda. Za sólisty pak římské časy pamatuje basista Jiří Sulženko,“ vzpomíná přímý svědek, dramaturg FOK Martin Rudovský.

Dalšíchsólových partů se nyní zhostí sopranistka Dana Burešová, altistka Veronika Hajnová a tenorista Tomáš Černý. Spoluúčinkovat bude Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka.

Kompozici Stabat Mater na text středověké sekvence, jímavého obrazu truchlící Panny Marie pod křížem, rozvrhl Antonín Dvořák v únoru 1876. Za impuls ke zhudebnění bývá považováno úmrtí skladatelovy dvoudenní dcerky Josefy v srpnu 1875, roli však spíše sehrála Dvořákova varhanická funkce v kostele sv. Vojtěcha, při níž přišel do styku s duchovními skladbami starší doby i současníků a pocítil potřebu přispět k tomuto oboru vlastním dílem. Na konečné vypracování skladby, která po první pracovní fázi zůstala ležet, však měla rozhodně vliv tragédie Dvořákových v létě 1877, kdy jim během dvou měsíců zemřely další dvě děti.Dvořák kantátu dokončil v listopadu 1877.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější