středa, 19. listopad 2014

Brno bude mít nový komorní cyklus Vox Imaginis

Napsal(a) 

Graffovo kvarteto Graffovo kvarteto

Moravská galerie v Brně ve spolupráci s Uměleckým sdružením Ars Collegium Brno připravuje novou tematickou řadu večerů komorní hudby a slova ve spojitosti s výtvarným uměním s názvem Vox Imaginis, která má být pokračováním hudebního festivalu Musica Cameralis. Na každém večeru bude vždy mimořádně vystaveno jedno dílo ze sbírek MG, jenž má tematickou spojitost s hudebním programem. V úvodu všech koncertů zazní průvodní slovo o tématu daného programu, vystaveném výtvarném díle a interpretované hudbě.

Zahajovací koncert nového cyklu se uskuteční 17. prosince 2014 v 19.00 hodin v Barokním sále Místodržitelského paláce v Brně a nese název České dialogy.  Na koncertě, který je věnován ukončení Roku české hudby, zazní vedle děl Suka, Janáčka a Dvořáka také unikátní kompozice Tři starozákonní fresky pro housle a klavír předních skladatelů 2. poloviny 20. století Petra Ebena, Oldřicha F. Korteho a Viktora Kalabise. Interprety večera budou houslista Štěpán Graffe a klavírista Igor Ardašev.  Vystaven bude obraz Mikuláše Medka V lednu zblednu z roku 1965. Záštitu nad tímto večerem převzala emeritní rektorka JAMU prof. Alena Veselá.

Další koncert cyklu s názvem Růžencová mysteria se uskuteční 25. března 2015 v 19.00 hodin v Italském sále Místodržitelského paláce v Brně, symbolicky v den církevního svátku zvěstování Panně Marii. Biblické texty o Panně Marii budou provázet sonáty pro dvoje housle starých mistrů Leclaira, Telemanna, Vivaldiho, Auberta, Kalivody a zazní také pozoruhodná Passacaglia pro sólové housle z Růžencových sonát H. I. F. von Bibera. Na tomto večeru vystoupí houslové Duo Lyriko a herec Vladimír Krátký. U příležitosti tohoto programu budou představeny sochy s mariánskou tématikou ze stálé expozice MG.

Trojici večerů úvodního ročníku Vox Imaginis uzavře 6. května 2015 v 19.00 hodin v Italském sále Místodržitelského paláce v Brně program věnovaný máji - měsíci lásky, s názvem Moravské zpěvy milostné. Zazní pásmo milostné poezie Jiřího Wolkra a smyčcových kvartetů Leoše Janáčka a Pavla Haase v interpretaci známého herce a recitátora Alfreda Strejčka a Graffova kvarteta. Umělecký zážitek umocní vystavení obrazu brněnského malíře Dalibora Chatrného Pst z roku 1988.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.