V Ostravě uvedou neoperu Červený nos jako poctu Josefu Kouteckému

Devětadvacátého listopadu zazní na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava v rámci festivalu Hudební současnost 2019 nová scénická neopera Červený nos, jejímiž tvůrci jsou Daniel Skála a Tomáš Volkmer. Červený nos je podle autorů především poctou Josefu Kouteckému, výjimečnému člověku, který zasvětil celý svůj život péči o onkologicky nemocné děti, v Českoslovesku založil oddělení dětské onkologie a přes všechny překážky, potíže a protivenství vybudoval u nás lékařské odvětví, které se dnes řadí k nejlepším na světě. Červený nos chce zároveň vzdát poctu zdravotním klaunům, kteří malým onkologickým pacientům denně pomáhají.

Hudebně se jedná o pečlivě připravenou scénickou improvizaci postavenou na základě grafické partitury a scénáře, který tvoří formální a myšlenkovou základnu díla. Výchozím bodem hudební kompozice je akcent na konkrétní charakterové, obsahové a situační roviny, které jsou teprve následně přetvářeny do zvuků. Důraz zde není kladen na tónové výšky, ale spíše na komplexnější zvukové, barevné a souzvukové struktury. Hudební plán není zaznamenán notačně, ale pomocí grafů, křivek a textových poznámek. Interpreti mají tedy větší svobodu ve vyjádření, vše je však precizně koordinováno a průběh je časově i obsahově předem přesně dán,“ uvádí za organizátory Šimon Kořený.

Scénář Červeného nosu je vystavěn na základě knihy O smrti a umírání od Elizabeth Kübler-Rossové, ve které představila svou tezi pěti fází smutku, dalším významným inspiračním zdrojem byla autorům publikace Malé zázraky od zakladatele organizace Zdravotní klaun Gary A. Edwardse a jeho spolupracovníků. Silné příběhy zdravotních klaunů a jejich malých nemocných diváků, malé zázraky, které konají každý den. A úsměvy dětí, rodičů, lékařů. „Jedním ze skrytých témat neopery Červený nos je pak smrt, která je stále přítomná, ale naše společnost z ní vytvořila něco neznámého a dokonce nežádoucího. Umírající děti, se se smrtí setkávají, znají ji, a ačkoli se nám to možná jeví jako nemožné, často ji vnímají jako svého spojence a přítele. Ve své vynucené moudrosti potom utěšují své rodiče a blízké, protože vědí něco, co většina z nás odsunula zcela stranou. Hluboké a nepodjaté přemýšlení o smrti nás nevyhnutně vede k naději a víře a to je výslednice, kterou bychom rádi zprostředkovali,“ uvádějí organizátoři. Na pódiu se během večera představí Jurij GalatenkoJitka SvobodováDaniel Skála nebo dívčí pěvecký sbor pod vedením Lenky Živocké.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější