V. Národní setkání hudebních souborů seniorů na podzim opět rozezpívá Prahu

Veřejnosti svůj bohatý program letos znovu představí tradiční pražská kulturní událost Národní setkání hudebních souborů seniorů (NSHSS). Již pátý ročník setkání se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022. Vstup na všechny události NSHSS je za dobrovolné vstupné. Na koncert ve Velkém sálu Hlaholu je pak třeba předchozí rezervace.

Festival NSHSS se koná pravidelně k příležitosti Mezinárodního dne seniorů od roku 2018. Tato akce je určena seniorským sborům a hudebním souborům z celé České republiky a jejím hlavním cílem je podpořit aktivity těchto uskupení a přispět k jejich rozvoji. Pátý ročník Národního setkání hudebních souborů seniorů pořádá Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci se Zpěváckým spolkem Hlahol.

Akce nabídne posluchačům a účinkujícím program ve dvou dnech. V pátek 30. září podvečer je naplánovaná streamovaná odborná diskuse k tématům, která se vážou k problematice vzdělávacích a kulturních aktivit seniorů, aktivního života ve stáří a bezvěké společnosti. Diskuse zahrne i vstupy předem zaslaných nahrávek sborů či živé vystoupení sborů.

V sobotu 1. října bude následně oslaven Mezinárodní den seniorů společným setkáním a zpěvem na Slovanském ostrově. Festival vyvrcholí v odpoledních hodinách závěrečným koncertem seniorských sborů ve Velkém sále pražského Hlaholu.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější