V archivu broumovského kláštera nalezli vzácný opis Beethovenova klavírního koncertu, festival jej teď vydá tiskem

Festival Za poklady Broumovska vydává tiskem faksimili dobového opisu Klavírního koncertu č. 1 C dur Ludwiga van Beethovena. V dosud nezpracovaném archivu broumovského kláštera ji nalezl muzikolog Petr Daněk. Jedná se o vzácný doklad provozování Beethovenovy hudby v Čechách v první polovině 19. století a festival tak vydáním faksimile navazuje na dlouhodobou myšlenku provozování nalezených děl z broumovského archivu.

Pozornost si opis zaslouží z několika důvodů. Překvapivé je již místo uložení, neboť naprostá většina hudebnin ze zdejšího fondu jsou skladbami duchovními či liturgickými. Výskyt instrumentální skladby světského charakteru tak neodpovídá původnímu poslání zmíněné hudební sbírky,“ říká Petr Daněk, který opis nalezl a vydání opatřil úvodním slovem. „Druhou pozoruhodností tohoto pramenu je sama skutečnost opisu. I když neobsahuje žádné datum či vročení, je z jeho provedení a úpravy patrné, že vznikl nedlouho po tištěném vydání tohoto Beethovenova díla. Broumovský opis totiž vychází v pojetí titulní strany, ve způsobu rozvržení skladby, ve zvoleném formátu i v mnoha dalších aspektech právě z tohoto vzácně dochovaného vydání z roku 1801,“ dodává Petr Daněk.

[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=sz3_CzKe-L0&feature=youtu.be[/spvideo]  

Původní opis je dílem člena benediktinského řádu P. Bernharda Matauše OSB. „Představování zapomenutých děl broumovského archivu je jedním z cílů festivalu a navazujeme tak touto myšlenkou i na minulé roky, kdy jsme v rámci festivalu provedli například školskou hru Augustina Šenkýře nebo díla jeho současníků,“ říká ředitelka festivalu Tereza Kramplová. Beethovenův Klavírní koncert č. 1 C dur zazní v podání klavíristy Matyáše Nováka a Filharmonie Hradec Králové na zahajovacím koncertě festivalu. Koncert bude možné sledovat také online v rámci projektu #kulturažije.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější