Usebrání v čase změn a letos poprvé i jazz: Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

Letošní ročník navazuje na dosavadní tradici více jak dvou desetiletí konání tohoto svátku hudby, ale zároveň je i v něčem nový. Nabízí sedm večerů, v kterých zazní široké spektrum hudebních stylů, žánrů i forem. Vedle krátkých a cappellových skladeb vrcholné renesance, uslyšíme rozsáhlé cykly z období vrcholného baroka, ale i skladby oratorní a kantátové z období romantismu. Pozoruhodností festivalu je množství zpěváků, sólistů i sboristů, kteří se na něm představí, aby nám přiblížili krásu hudby minulosti. Dramaturgie festivalu se zároveň rozhodla představit i doposud na festivalu nezastoupený žánr, kterým je jazz, neboť jeho počátky a principy jsou obdobně duchovní, jako hudba evropské katolické tradice.

Musica Florea, foto Michal Světlík

Festival zahájí soubor Musica Florea, který patří k renomovaným ansámblům interpretujícím tzv. autentickou hudbu minulosti, koncertem 25. 9. v chrámu sv. Michala, kde bude provedena monumentální Bachova Mše h moll, která patří k nejvýznamnějším skladbám evropské hudební tradice. Ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem je na 29.9. připraven večer, při kterém se cestou filmového záznamu představí jeden z nejvydařenějších koncertů minulých ročníků festivalu, kterým bylo provedení Mše G dur Franze Schuberta a Requiem A. Lloyda Webera, které zaznělo roku 2012 v interpretaci Moravské filharmonie Olomouc, Českého filharmonického sboru Brno a sólistů za řízení dirigenta J. M. Krygla.

V neděli 2.10. rozezní prostory chrámu sv. Mořice dvě mimořádné duchovní skladby: komorní Stabat Mater L. Boccheriniho pro sólový hlas a smyčcový orchestr a hudebně mimořádná a v Čechách v podstatě neinterpretovaná Missa Sancta č. 1 Es dur letošního dvojitého jubilanta Carla Marii von Webera. Nastudování se ujal dirigent Vojtěch Spurný, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, slovenský sbor Lúčnica a řada sólistů v čele s Olgou Jelínkovou, Barborou Poláškovou nebo Pavlem Švingrem. Na loňský ročník festivalu symbolicky naváže koncert Ensemble Inègal, který provede 6. 10. Zelenkův cyklus Psalmi vespertini II., jenž je volným pokračování loňského úspěšného provedení prvé řady zhudebnění žalmů.

František Kop Quartet, foto archiv FKQ

V prostorách Klášterního Hradiska zazní 8.10. letošní festivalová premiéra, kterou bude jazzová pocta jednomu z nejvýznačnějších představitelům tohoto žánru Johnu Coltraneovi. Zazní v interpretaci souboru František Kop Quartet, jehož vedoucí je i autorem celovečerní skladby. Koncert zaznamenává TV Noe. Kostel Zvěstování Páně, známý také jako kostel „U kapucínů“ bude ve středu 12.10. patřit hudbě vrcholné renesance. V interpretaci souboru Octopus Pragensis zde zazní mše Jacoba Handla Galluse Missa super Sancta Maria, která bude doplněna skladbami jeho současníků a varhanními dobovými úpravami jeho skladeb.

Festival uzavře další z významných skladeb evropské hudby 9. symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou nastuduje s Moravskou filharmonií Olomouc, Českým filharmonickým sborem Brno a sólisty a v dómu sv. Václava dne 15.10. provede dirigent Jaromír M. Krygel. Také tento koncert vysílá v přímém přenosu TV Noe. Poselství předávané touto rozsáhlou a stále strhující symfonií souvisí se slovy, které do letošní programové brožury vepsal další z významných garantů festivalu arcibiskup olomoucký Jan Graubner: Dlouhá tradice ukázala, že kvalitní duchovní hudba v mimořádné atmosféře našich chrámů si umí získat své posluchače, že zásoba skvělých děl, z nichž mnohé dnes teprve objevujeme, se brzy nevyčerpá. Podobně jako se nikdy nevyčerpá pramen Boží milosrdné lásky, k níž se s důvěrou utíká člověk tlačený těžkostmi vnějšími i vnitřními, či vlastní slabostí a vinou. Když pak zakouší vyslyšení, odpuštění a povzbuzení, je plný vděčnosti a radosti, kterou potřebuje vyzpívat, a když sám není muzikant, přidává se v duchu k umělcům, kteří to dokáží lépe. Pak je nejen posluchačem, ale i spolutvůrcem skutečného umění.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější