Tři týdny baroka

Evropské hlavní město kultury 2015 otevírá již letos regionální programovou linii „Západočeské baroko“, která nabízí sérii koncertů a doprovodných akcí pod názvem Tři týdny baroka. Ty začnou 27. července a s přestávkami poběží do 22. září. Pod společné téma baroka spojují doposud samostatné akce dalších pořadatelů hudebních programů v Plzeňském kraji a v součtu připravují dvacet dvě hudebních představení.

Festival propojuje tři části: Mistrovské varhanní kurzy v Úterý pořádané občanským sdružením Bart, Haydnovy hudební slavnosti organizované Českou společností Josepha Haydna, o.s., a koncerty s podtitulem Barokní hudba Plzeňska připravený regionální sekcí Plzeň 2015, o.p.s.

„První dva projekty se letošním rokem stávají partnery Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 a jsou finančně i mediálně podpořeny tímto projektem. Spolupráce bude pokračovat a rozšiřovat se o další pořadatele a programy v příštích letech, kdy na Tři týdny baroka naváže Šest týdnů baroka v roce 2014 a vyvrcholí Devíti týdny baroka v roce 2015,“ vysvětluje Kateřina Melenová ze společnosti Plzeň 2015. „Baroko představuje unikátní potenciál Plzeňska, díky kterému se může stát novou kulturní destinací na mapě Evropy,“ doplňuje Melenová.

Christoph Bossert

Na programu Třech týdnů baroka jsou nejen koncerty, ale také mistrovské varhanní kurzy pod vedením mezinárodně proslulého varhaníka Prof. Christopha Bosserta z německé univerzity ve Würzburgu. Kurzy jsou otevřené studentům varhanní hry na středních i vysokých hudebních školách, výuka bude probíhat na unikátních historických barokních nástrojích v Úterý, Rabštejně nad Střelou a Kladrubech u Stříbra. „Po zdárně dokončené rekonstrukci úterských varhan do původní barokní podoby naše sdružení hledá způsoby, jak obnovený nástroj oživit a otevřít veřejnosti. Jedním z nich jsou Mistrovské varhanní kurzy v Úterý a série koncertů, která se koná v jejich rámci. Od zapojení Kurzů do projektu Tři týdny baroka si slibujeme, že se nám podaří oslovit široký okruh posluchačů a přitáhnout jejich pozornost k cennému baroknímu nástroji,“ sdělil za pořadatele předseda občanského sdružení Bart Tomáš Kaiser.

V srpnu představí cyklus „Barokní hudba Plzeňska“ regionální autory od pozdní renesance až po raný klasicismus. Jedním z hlavních jmen pro letošní i příští ročníky je uvedení děl dobřanského rodáka Jana Josefa Ignáce Brentnera. Jeho hudba se s jezuitskými misiemi dostala až do Bolívie, kde je s velkou oblibou provozována i v současnosti.

Třetí týden baroka v září zahrnuje dvanáct koncertů Haydnových hudebních slavností. Festival je nejdéle trvající přehlídkou staré hudby v České republice, který vznikl jako připomínka na první profesionální angažmá mladého Josepha Haydna u hrabat z Morzinu na zámku v Dolní Lukavici na jižním Plzeňsku. „Program se v letošním roce soustředí na dvě velká výročí našich hudebních dějin – Jana Křtitele Vaňhala, jehož symfonie připravily půdu pro zájem o Haydnovu tvorbu v Anglii, a Vojtěcha Jírovce, který se v Anglii zasloužil o Haydnovo vřelé přijetí ve vysokých společenských kruzích,“ přibližuje Milan Fiala z České společnosti Josefa Haydna. „Jsme rádi, že se festival stal součástí mezinárodní iniciativy Tři týdny baroka v rámci Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 a věříme, že právě toto spojení přinese Haydnovým hudebním slavnostem ještě větší společenskou prestiž a umožní v budoucnu přizvat ke spolupráci další význačné umělce z domova i ze zahraničí,“ dodává Fiala.

Sdílet článek: