4. ročník GENERACE – neskládejte do šuplíku, skládejte do soutěže!

Festival Janáčkův máj vyhlašuje 4. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže “GENERACE ” pro skladatele do třiceti let z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Soutěž je vypsána pro dvě kategorie – I. kategorie (pro skladatele, kteří k 31. 12. 2014 nedovršili 30 let) a II. kategorie (pro skladatele, kteří k 31. 12. 2014 nedovršili 21 let). Do obou kategorií mohou soutěžící zaslat skladby pro sólové nástroje bez doprovodu, s doprovodem jednoho nástroje (klavír, varhany, kytara apod.) nebo nástroje zastoupeného v symfonickém orchestru, pro malé komorní soubory od dvou do jedenácti nástrojů (v různých kombinacích) a pro ustálená nástrojová obsazení (duo, trio, kvartet, kvintet, komorní orchestr do 24 členů  a komorní pěvecký sbor).

Podmínky soutěže:

  1. Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.
  2. Do soutěže mohou být přijaty pouze skladby v jiných soutěžích neoceněné – soutěžící tento požadavek doloží čestným prohlášením.
  3. Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány čitelně v náležité úpravě. Soutěžící je povinen dodat partituru v sedmi nevratných vyhotoveních. Doporučuje se přiložit orientační zvukový snímek.
  4. Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení: Milan Báchorek, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň, Vít Zouhar, Alexander Lasoń, Jevgenij Iršai, László Tihanyi.
  5. Janáčkův máj, o.p.s. a Partnerství OSA se dohodli ceny rozdělit v obou kategoriích stejně: 1. místo – 20 000 Kč/800 €, 2. místo –  10 000 Kč/400 €, 3. místo – 5 000 Kč/200 €. Porota má právo některou z cen neudělit.
  6. Do soutěže mohou být přijaty nanejvýš dvě skladby jednoho autora.
  7. Uzávěrka soutěže je 30. 1. 2015 (rozhodující je razítko odeslání).
  8. Vyhodnocení soutěže proběhne do konce března 2015.
  9. Vybrané oceněné skladby budou uvedeny v rámci MHF Janáčkův máj 2016.
  10. Každý autor je povinen přiložit k přihlašované skladbě svá osobní data, včetně telefonního a mailového spojení, a adresu bydliště, případně korespondenční adresu.
Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější