Soutěž Bohuslava Martinů zná své vítěze. Jsou jimi trumpetista Walter Hofbauer a cembalista Jiří Havrlant

V letošní Soutěži Nadace Bohuslava Martinů zvítězili trumpetista Walter Hofbauer (kategorie dechové nástroje – flétna, klarinet, trubka) a cembalista Jiří Havrlant (kategorie cembalo). Účastníci i organizátoři soutěže měli ztížené podmínky vzniklou pandemickou situací a uzávěrou škol, kvůli které už byla soutěž přesunuta z původního listopadového termínu. O druhém únorovém víkendu soutěž proběhla za přísných prostorových i hygienických opatření v Sále Bohuslava Martinů Lichtenštejnského paláce v Praze.

V kategorii dechových nástrojů soutěžili v pátek 12. února hráči na flétnu, klarinet a trubku. Těmto dechovým nástrojům věnoval Bohuslav Martinů své sonáty a sonatiny, které byly povinným repertoárem všech účastníků soutěže. Vítěz kategorie Walter Hofbauer získal za své provedení Sonatiny pro trubku a klavír rovněž speciální cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby. Obdržel též cenu Přemysla Pražáka pro nejlepšího účastníka své kategorii. Druhou cenu získaly flétnistky Klára Jasenčáková a Eliška Hejhalová. Třetí cena nebyla udělena.

Jsem rád, že i ve velmi složitých a problematických podmínkách se uskutečnila soutěž, která měla vysoké parametry, a to jak v rovině výkonů soutěžících, tak i v organizační složce. Za předvedený přístup všech účastníků, vyslovuji rád své poděkování a absolutorium.“ Těmito slovy zhodnotil výkony v kategorii předseda poroty, klarinetista a ředitel Nadace Bohuslava Martinů Jiří Hlaváč. V porotě s ním usedli další přední čeští hráči na dechové nástroje, flétnistka Žofie Šrámková-Vokálková, trumpetista Vladimír Rejlek, flétnista Mario Mesany a Václav Blahunek, šéfdirigent dechového orchestru Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

V sobotu 13. února patřil Sál Bohuslava Martinů cembalistům. Vítězem kategorie se stal Jiří Havrlant, který zároveň, na základě bodového průměru, získal cenu Nadace Život umělce pro nejúspěšnějšího účastníka soutěže. Druhou cenu obdržela Barbora Zonová. Třetí místo získal Ondřej Bernovský, stejně jako cenu Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci skladatelovy skladby, která byla i v této kategorii povinná. Kompozic pro cembalo napsal Martinů více a účastníci si z nich mohli soutěžní repertoár volit. Čestné uznání přiznala porota Vendule Galdové.

Jiří Havrlant, foto Vilém Žák

Předsedou sobotní poroty byl muzikolog a dramaturg Festivalu Dny Bohuslava Martinů Ludvík Kašpárek. Výkony mladých interpretů hodnotí s uznáním: „Chtěl bych zdůraznit, že přes obtížné podmínky současné koronavirové krize všichni kandidáti přistoupili k přípravě svého soutěžního vystoupení s maximální zodpovědností a zaujetím. Slyšeli jsme znamenité a vyzrálé umělecké výkony, které jsou velkým vkladem do budoucnosti cembalové interpretace. Věřím, že tito výborní hudebníci dokáží dosud ještě často opomíjenou hru na cembalo a cembalovou literaturu intenzivně prosazovat v koncertním programech a že jim pořadatelé poskytnou více příležitostí.“ Soutěžní vystoupení hodnotili také cembalistky Edita Keglerová, Monika Knoblochová, Barbara Maria Willi a varhaník Michal Novenko.

Soutěž Nadace Bohuslava Martinů již 25 let objevuje nové talenty v oborech klavír, housle, violoncello, zpěv, cembalo, dechové nástroje a komorní soubory. Kategorie dechových nástrojů letos soutěžila teprve podruhé, poprvé byla uvedena v roce 2016, kdy ji vyhrála klarinetistka Anna Paulová. Dalšími objevy soutěže jsou např. klavíristka Barbora Sejáková, houslista Roman Patočka, nebo violoncellista Tomáš Jamník. „Cílem soutěže je šíření skladatelského díla Bohuslava Martinů mladými, uměleckými osobnostmi a podpora provozování skladeb dalších českých autorů novější doby,“ stojí v řádu soutěže. Tento závazek odráží podoba soutěžního vystoupení, ve kterém se vedle díla Bohuslava Martinů pro daný nástroj objevuje také skladba českého autora napsaná po roce 1960 a dílo světového repertoáru 18. a 19. stol. Obdobné požadavky platí i pro obory soutěžící letos na podzim, kterými jsou violoncello a zpěv.

Hráči na dechové nástroje a cembalo měli původně hrát na konci listopadu loňského roku, čemuž zabránila epidemická situace. Soutěž tradičně předchází festivalu Dny Bohuslava Martinů a koncertem vítězů ho zahajuje. V prosinci festival proběhl v podobě online záznamů, které jsou stále přístupné na webu festivalu. Na stejném odkazu bude umístěn také záznam koncertu vítězů, který byl nahrán v neděli 14. února.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější