SOČR s Petrem Altrichterem v českém programu

Dirigent Petr Altrichter. Zdroj: SOČR

Vítaný host rozhlasových symfoniků, dirigent Petr Altrichter připravil program z hudby českých skladatelů tří generací, které spojuje vztah učitel-žák. Od Josefa Suka, žáka Antonína Dvořáka, vyslechneme úvodem Fantastické scherzo. Dále nás čeká Dvořákova symfonická báseň Zlatý kolovrat a po přestávce Česká rapsodie, kantáta pro baryton, varhany a orchestr od mladého Bohuslava Martinů, žáka Sukova. V tomto díle se můžete těšit na také na výkony barytonisty Svatopluka Sema, varhanice Daniely Valtové Kosinové a Českého filharmonického sboru Brno pod vedením Petra Fialy. Přímý přenos vysílá ČRo Vltava, záznam ČRo D-dur a v rámci prestižní série „Prémiové koncerty Eurorádia“ také BBC, Chorvatský rozhlas a Deutschlandradio Kultur.

Fantastické scherzo, jež Josef Suk dokončil v roce 1903, kdy mu bylo 29 let, doslova přenáší oblíbený symfonický žánr z 19. do 20. století. V souladu s významem slova „vtip“ osciluje mezi žertovnou frazeologií a valčíkovým metrem, ale prozkoumává také jemné posuny v parametrech orchestrální barvy, dynamiky, metra a rytmu a výdobytky harmonií z přelomu století. Neopouští však ani lyrické melodie. Premiéru měla kompozice v Rudolfinu 18. dubna 1905. 

V roce 1896 zkomponoval Antonín Dvořák podle Erbenovy Kytice symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek. Neexistence textu jako opory vedla autora k originální koncepci: podstatnou část hudebních témat totiž vybudoval na rytmickém základě veršů. Ve Zlatém kolovratu sleduje děj víceméně popisně. Báseň se proto v minulosti hrávala s výraznými škrty. Veřejná premiéra se uskutečnila v říjnu 1896 v Anglii, kdy London Symphony Orchestra dirigoval Hans Richter. 

Český filharmonický sbor Brno. Zdroj: webové stránky ČFSB

Českou rapsodií přivítal 28letý Bohuslav Martinů blížící se konec první světové války. V monumentálním vlasteneckém díle exponuje verše z básně Čechy od Jaroslava Vrchlického, protestantskou duchovní píseň se slovy žalmu „Hospodin je můj pastýř“ a z katolické tradice Svatováclavský chorál. Premiéru měla Česká rapsodie v podání České filharmonie počátkem roku 1919, a to za přítomnosti prezidenta Masaryka. Stylově nevyhraněná, avšak působivá kantáta, nesoucí dedikaci Aloisi Jiráskovi, přispěla k oslavám míru, svobody a vzniku samostatného Československa.

PROGRAM:

Josef Suk (1874–1935): Fantastické scherzo, op. 25  
Antonín Dvořák (1841–1904): Zlatý kolovrat. Symfonická báseň, op. 109
Bohuslav Martinů (1890–1959): Česká rapsodie. Kantáta pro baryton, sbor, varhany a orch., H 118

Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
Petr Altrichter dirigent

Svatopluk Sem – baryton
Daniela Valtová Kosinová – varhany

Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr

Přímý přenos koncertu / ČRo Vltava 
Záznam koncertu / ČRo D-dur / 1. května / 20.00

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější