Slezské divadlo Opava uvede Jakobína

Slezské divadlo Opava uvede v neděli 18. prosince 2022 operu Antonína Dvořáka Jakobín, a to v režii Jany Andělové Pletichové a pod taktovkou dirigenta Josefa Štefana. Tato opera bude poslední premiérou, kterou Slezské divadlo Opava uvede v letošním roce.

Opera Jakobín patří mezi nejuváděnější české opery a byla již nespočetněkrát reprízována. Její absolutně první premiéra se uskutečnila 12. února 1889 v Národním divadle v Praze, kde proběhla i premiéra druhé verze 19. června 1898 a také úprava Karla Kovařovice v roce 1909. Inspirací pro Jakobína bylo Dvořákovi jeho dětství, kdy chodil hrát na kůr a k muzice v rodné Nelahozevsi i jejím okolí, kde byl učitelem a regenschorim Štěpán Benda. V postavě učitele se také objevily vzpomínky Dvořáka na jeho zlonického učitele Antonína Liehmanna. Libreto k opeře vytvořila Marie Červinková–Riegrová.

Příběh sleduje osudy lidí z různých společenských vrstev: hraběte Bohuše, který se vrací po letech z Paříže do rodného města spolu se svou ženou Julií a vyjasňuje si vztahy se svým otcem, s hrabětem Vilémem z Harasova, i se svým bratrancem Adolfem z Harasova. Další dějovou linkou je osud zamilovaného páru Jiřího a Terinky, dcery učitele a regenschoriho Bendy. Všem postavám ztrpčuje život – spolu s Adolfem – i hraběcí purkrabí Filip. Antonín Dvořák při komponování Jakobína inklinoval ke stylu francouzské lyrické opery. Mistrně vystihl jednotlivé postavy a dal jim realisticky vyhraněné charaktery. I když pracuje s uzavřenými čísly a áriemi, dbá na vřazení jednotlivých čísel do jednolitého rámce a proudu celého díla, které tak má dějový spád a dramatický účinek.

Při hudebním nastudování opery jsem vycházel z úpravy Karla Kovařovice, kterou Kovařovic provedl při příležitosti nového nastudování Jakobína v Národním divadle v roce 1909 a opera tak díky tomu dostala větší spád,“ řekl dirigent Josef Štefan. Režisérka opery Jana Andělová Pletichová dodává: „Všechna témata opery provázejí silné emoce, které nám otevírají psychické rozpoložení jednotlivých postav. Hudba přináší také komickou a úsměvnou rovinu, která vyvažuje celé dílo.“

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější